Nr. 182 05.06.2018


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

331. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 727-VIII, 28 mai 2018)

332. Decret privind eliberarea domnului Vitalie-Silviu MIDRIGAN din funcţia de judecător la Judecătoria Chișinău (nr. 730-VIII, 31 mai 2018)

333. Decret privind înregistrarea stemei şi drapelului orașului Glodeni (nr. 731-VIII, 31 mai 2018)

334. Decret privind numirea doamnei Cristina BALAN în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii (nr. 732-VIII, 31 mai 2018)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

855. Ordin privind aprobarea Normelor metodologice cu privire la elaborarea și aprobarea devizului de venituri şi cheltuieli (business-plan) şi gestionarea mijloacelor financiare provenite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală de către instituţiile medico-sanitare încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală (nr. 653/205-A, 24 mai 2018)