Nr. 176-180 01.06.2018


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

323. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 726-VIII, 24 mai 2018)

324. Lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 60, 3 mai 2018)

325. Decret pentru completarea articolului 1 din Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 69-VIII din 10 martie 2017 (nr. 725-VIII, 22 mai 2018)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

88. Hotărîre privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 34 alin. (3) din Codul contravențional (achitarea amenzii în jumătate) (Sesizarea nr. 5g/2018) (nr. 7, 26 aprilie 2018)

89. Hotărîre privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 361 alin. (2) lit. c) din Codul penal (confecționarea, deţinerea, vânzarea sau folosirea documentelor de importanță deosebită false) (Sesizarea nr. 25g/2018) (nr. 12, 14 mai 2018)

90. Decizie pentru sistarea procesului privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 200 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova (suspendarea provizorie din funcție)(Sesizarea nr. 13g/2018) (nr. 21, 14 martie 2018)

91. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 15g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a Hotărârii Guvernului nr. 629 din 13 noiembrie 1991 cu privire la întovărăşirile pomicole și a punctului 19 lit. c) din Regulamentul cu privire la evaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1303 din 24 noiembrie 2004 (statutul întovărășirilor pomicole) (nr. 22, 29 martie 2018)

92. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 16a/2018 privind controlul constituţionalităţii unor prevederi din articolele 20 alin. (1) lit. c) şi 23 alin. (1) lit. a) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova (condiţiile de acordare şi de retragere a cetăţeniei) (nr. 23, 29 martie 2018)

93. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 18g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 86 alin. (1) lit. f) din Codul muncii al Republicii Moldova (desfacerea contractului individual de muncă cu contabilul-șef, ca urmare a schimbării proprietarului) (nr. 24, 29 martie 2018)

94. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 20g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 63 alin. (1) punctele 1)-3) și alin. (2) pct. 3) din Codul de procedură penală (recunoașterea calității de bănuit a persoanei) (nr. 25, 29 martie 2018)

95. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 21g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a art. 5 alin. (3) din Legea privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătorești (încasarea creanței ca urmare a constatării încălcării dreptului la executare într-un termen rezonabil a hotărârii judecătorești) (nr. 26, 29 martie 2018)

96. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 23a/2018 privind controlul constituționalității Hotărârii Guvernului nr. 970 din 15 noiembrie 2017 cu privire la aprobarea circumscripțiilor uninominale permanente (circumscripțiile uninominale) (nr. 27, 29 martie 2018)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

18. Hotărâre privind Raportul auditului conformității asociat auditului performanței „Managementul serviciilor publice de transport urban și impactul fiscal-bugetar al acestora” (nr. 11, 11 aprilie 2018)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

545. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 415, 11 mai 2018)

546. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind activitatea administrativ-militară (nr. 495, 25 mai 2018)

547. Hotărîre pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea activităților şi tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor şi finanţare a terorismului (nr. 496, 25 mai 2018)

548. Hotărîre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 965 din 17 noiembrie 2014 (nr. 497, 25 mai 2018)

549. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010 (nr. 498, 29 mai 2018)

550. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a programelor de postdoctorat (nr. 499, 29 mai 2018)

551. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind cerinţele generale de echipare a autovehiculelor cu regim prioritar de circulație și a autovehiculelor speciale (nr. 500, 29 mai 2018)

552. Hotărîre pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire la ținerea evidenței și transmiterea datelor și informațiilor despre deșeuri și gestionarea acestora (nr. 501, 29 mai 2018)

553. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 502, 30 mai 2018)

554. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 503, 30 mai 2018)

555. Hotărîre cu privire la Premiul Național (nr. 504, 30 mai 2018)

556. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 505, 30 mai 2018)

557. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adăugată fără drept de deducere în conformitate cu art.103 alin.(98) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 506, 30 mai 2018)

558. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele start-up din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural (nr. 507, 30 mai 2018)

559. Dispoziţie (nr. 79-d, 30 mai 2018)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

788. Ordin cu privire la prezentarea informației privind creditele ipotecare și garanțiile de stat acordate în cadrul Programului de stat ”Prima casă” (nr. 97, 22 mai 2018)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

789. Decizie cu privire la alinierea la măsuri restrictive internaţionale ale Uniunii Europene (nr. 100-S-07, 22 mai 2018)

Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova

790. Ordin cu privire la recunoașterea Organismului de Inspecție (nr. 660, 25 mai 2018)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

791. Hotărâre referitor la completarea Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.45/5 din 16.10.2009 (nr. 24/3, 28 mai 2018)

792. Hotărâre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare – Reasigurare „AROBS INTERNATIONAL” S.R.L. (nr. 24/4, 28 mai 2018)

793. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei CA „ASTERRA GRUP” S.A. (nr. 24/5, 28 mai 2018)

794. Hotărâre cu privire la reperfectarea licenţei CA „DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 24/6, 28 mai 2018)

795. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţelor Întreprinderii Mixte Compania de Asigurări „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” S.A. (nr. 24/7, 28 mai 2018)

796. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A. (nr. 24/8, 28 mai 2018)

797. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei SA „MOLDASIG” (nr. 24/9, 28 mai 2018)

798. Hotărâre referitor la reperfectarea licenței BA „OPTIM GARANT” S.R.L. (nr. 24/10, 28 mai 2018)

799. Hotărâre referitor la neprezentarea de către unele organizații de microfinanțare a situațiilor financiare și a rapoartelor specifice (nr. 24/11, 28 mai 2018)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

800. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018 (nr. 1520, 10 aprilie 2018)

801. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale Leușeni nr. 20/22, raionul Hîncești (nr. 1521, 10 aprilie 2018)

802. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale sătești Nemțeni nr. 20/28, raionul Hîncești (nr. 1522, 10 aprilie 2018)

803. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale Jora de Mijloc nr. 25/16, raionul Orhei (nr. 1523, 10 aprilie 2018)

804. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale Volovița nr. 29/34, raionul Soroca (nr. 1524, 10 aprilie 2018)

805. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale Pîrlița nr. 35/29, raionul Ungheni (nr. 1525, 10 aprilie 2018)

806. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cociulia, raionul Cantemir (nr. 1526, 10 aprilie 2018)

807. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Coştangalia, raionul Cantemir (nr. 1527, 10 aprilie 2018)

808. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Haragîş, raionul Cantemir (nr. 1528, 10 aprilie 2018)

809. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Sălcuța, raionul Căușeni (nr. 1529, 10 aprilie 2018)

810. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ecaterinovca, raionul Cimișlia (nr. 1530, 10 aprilie 2018)

811. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Coșernița, raionul Florești (nr. 1531, 10 aprilie 2018)

812. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Pervomaiscoe, raionul Hîncești (nr. 1532, 10 aprilie 2018)

813. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Bardar, raionul Ialoveni (nr. 1533, 10 aprilie 2018)

814. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Boldurești, raionul Nisporeni (nr. 1534, 10 aprilie 2018)

815. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Milești, raionul Nisporeni (nr. 1535, 10 aprilie 2018)

816. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Hristici, raionul Soroca (nr. 1536, 10 aprilie 2018)

817. Hotărîre cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din data de 20 mai 2018 (nr. 1537, 17 aprilie 2018)

818. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Politic „ ȘOR”, la alegerile locale noi din data de 20 mai 2018 (nr. 1538, 17 aprilie 2018)

819. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Politic Platforma Demnitate și Adevăr la alegerile locale noi din data de 20 mai 2018 (nr. 1539, 17 aprilie 2018)

820. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Democrat din Moldova, la alegerile locale noi din data de 20 mai 2018 (nr. 1540, 17 aprilie 2018)

821. Hotărîre cu privire la degrevarea unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Pîrlița nr.35/29, raionul Ungheni, pentru organizarea şi desfășurarea alegerilor locale noi ale primarului comunei Pîrlița, raionul Ungheni, din data de 20 mai 2018 şi angajarea personalului în aparatul de lucru al consiliului (nr. 1541, 17 aprilie 2018)

822. Hotărîre cu privire la convocarea unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Volovița nr. 29/34, raionul Soroca, pentru organizarea şi desfășurarea alegerilor locale noi ale primarului comunei Volovița, raionul Soroca, din data de 20 mai 2018 şi angajarea personalului în aparatul de lucru al consiliului (nr. 1542, 17 aprilie 2018)

823. Hotărîre cu privire la convocarea unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Jora de Mijloc nr. 25/16, raionul Orhei, pentru organizarea şi desfășurarea alegerilor locale noi ale primarului comunei Jora de Mijloc, raionul Orhei din data de 20 mai 2018 şi angajarea personalului în aparatul de lucru al consiliului (nr. 1543, 17 aprilie 2018)

824. Hotărîre cu privire la convocarea unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Nemțeni nr.20/28, raionul Hîncești, pentru organizarea şi desfășurarea alegerilor locale noi ale primarului satului Nemțeni, raionul Hîncești, din data de 20 mai 2018 şi angajarea personalului în aparatul de lucru al consiliului (nr. 1544, 17 aprilie 2018)

825. Hotărîre cu privire la convocarea unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Leușeni nr. 20/22, raionul Hîncești, pentru organizarea şi desfășurarea alegerilor locale noi ale primarului comunei Leușeni, raionul Hîncești, din data de 20 mai 2018 şi angajarea personalului în aparatul de lucru al consiliului (nr. 1545, 17 aprilie 2018)

826. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1522 din 10 aprilie 2018 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale sătești Nemţeni nr. 20/28, raionul Hînceşti” (nr. 1546, 17 aprilie 2018)

827. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internaţional din partea Ambasadei Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, în vederea monitorizării alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018 (nr. 1547, 17 aprilie 2018)

828. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Băcioi, municipiul Chişinău (nr. 1548, 17 aprilie 2018)

829. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Burlăceni, raionul Cahul (nr. 1549, 17 aprilie 2018)

830. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Văleni, raionul Cahul (nr. 1550, 17 aprilie 2018)

831. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Cimișlia (nr. 1551, 17 aprilie 2018)

832. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ocnița (nr. 1552, 17 aprilie 2018)

833. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Piatra, raionul Orhei (nr. 1553, 17 aprilie 2018)

834. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Iezărenii Vechi, raionul Sîngerei (nr. 1554, 17 aprilie 2018)

835. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Dărcăuți, raionul Soroca (nr. 1555, 17 aprilie 2018)

836. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Inești, raionul Telenești (nr. 1556, 17 aprilie 2018)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

837. Decizie cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a condițiilor la autorizațiile de retransmisie (nr. 12/80, 4 mai 2018)

838. Decizie cu privire la examinarea Raportului privind informația despre volumul de emisie electorală și difuzarea spoturilor de educație electorală și informare a alegătorilor plasată de către radiodifuzori în perioada 30 aprilie – 6 mai 2018 (nr. 14/88, 17 mai 2018)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

839. Extras din Hotărîrea nr. 195/10 din 17 aprilie 2018.

Acte ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale

840. Ordin cu privire la aprobarea listei plătitorilor de contribuţii pentru prezentarea carnetelor de muncă ale angajaţilor la CTAS (nr. 66-A, 18 mai 2018)

Acte ale Comisiei Naționale de Heraldică

841. Decizie cu privire la includerea unor simboluri corporative ale Serviciului Vamal al Ministerului Finanțelor în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 387-IV.01, 30 septembrie 2015)

842. Decizie cu privire la includerea unor însemne faleristice corporative ale Ministerului Afacerilor Interne în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 451-IV.01, 12 aprilie 2016)

843. Decizie cu privire la includerea unor distincţii corporative ale Departamentului Instituțiilor Penitenciare al Ministerului Justiției în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 452-IV.01, 12 aprilie 2016)

844. Decizie cu privire la includerea unor distincţii corporative ale Centrului Naţional Anticorupţie în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 454-IV.01, 12 aprilie 2016)

845. Decizie cu privire la înregistrarea unor distincţii corporative ale Centrului Naţional Anticorupţie în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 455-IV.01, 12 aprilie 2016)

846. Decizie cu privire la includerea unor simboluri corporative ale Procuraturii în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 456-IV.01, 12 aprilie 2016)

847. Decizie cu privire la includerea unor distincţii corporative ale Serviciului Vamal al Ministerului Finanțelor în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 457-IV.01, 12 aprilie 2016)

848. Decizie cu privire la înregistrarea Medaliei „Pentru Cooperare” a Serviciului Vamal al Ministerului Finanţelor în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 458-IV.01, 12 aprilie 2016)

849. Decizie cu privire la includerea Medaliei „Cel mai bun contribuabil” a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 459-IV.01, 12 aprilie 2016)

850. Decizie cu privire la includerea Crucii „Crucea Carității” a Fundației „Ecoul Cernobîlului” în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 460-IV.01, 12 aprilie 2016)

851. Decizie cu privire la includerea Medaliei comemorative ,,Aniversarea a XX-a a Armatei Naționale” în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 461-IV.01, 12 aprilie 2016)

852. Decizie cu privire la includerea Insignei comemorative „Participant la parada militară, consacrată aniversării a XX-a de la proclamarea independenţei Republicii Moldova, 27 august 2011” în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 461-IV.02, 12 aprilie 2016)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

853. Ordin cu privire la completarea Ordinului IFPS nr. 379 din 15.03.2017 privind aprobarea formularelor cu privire la aplicarea măsurilor de asigurare a stingerii obligației fiscale (nr. 284, 28 mai 2018)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte