Nr. 181 01.06.2018


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

326. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 729-VIII, 29 mai 2018)

327. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 66, 24 mai 2018)

328. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 728-VIII, 29 mai 2018)

329. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 83, 11 mai 2018)

330. Hotărîre cu privire la instituirea Adunării Interparlamentare a Parlamentului Georgiei, Parlamentului Republicii Moldova și Radei Supreme a Ucrainei (nr. 92, 24 mai 2018)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova

854. Ordin cu privire la abrogarea unor ordine ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (nr. 132, 25 mai 2018)