Nr. 157-166 18.05.2018


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

297. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a societății civile pentru perioada 2018–2020 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a societății civile pentru perioada 2018–2020 (nr. 716-VIII, 8 mai 2018)

298. Lege privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a societăţii civile pentru perioada 2018–2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a societății civile pentru perioada 2018–2020 (nr. 51, 23 martie 2018)

299. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Hotărîrea Consiliului șefilor de state al Comunității Statelor Independente cu privire la Programul de colaborare a statelor membre ale Comunității Statelor Independente în combaterea terorismului și altor forme violente de manifestare a extremismului pentru anii 2017–2019 (nr. 707-VIII, 7 mai 2018)

300. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Hotărîrea Consiliului șefilor de state al Comunităţii Statelor Independente cu privire la Programul de colaborare a statelor membre ale Comunităţii Statelor Independente în combaterea terorismului și altor forme violente de manifestare a extremismului pentru anii 2017–2019 (nr. 64, 5 aprilie 2018)

301. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Hotărîrea Consiliului șefilor de state al Comunității Statelor Independente cu privire la modificarea Regulamentului privind Consiliul miniștrilor afacerilor interne al statelor membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 708-VIII, 7 mai 2018)

302. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Hotărîrea Consiliului șefilor de state al Comunităţii Statelor Independente cu privire la modificarea Regulamentului privind Consiliul miniștrilor afacerilor interne al statelor membre ale Comunităţii Statelor Independente (nr. 65, 5 aprilie 2018)

303. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 718-VIII, 14 mai 2018)

304. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 69, 26 aprilie 2018)

305. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea unor acte legislative (nr. 717-VIII, 14 mai 2018)

306. Lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 71, 26 aprilie 2018)

307. Hotărîre pentru modificarea articolului 3 din Hotărîrea Parlamentului nr. 28/2018 privind constituirea Comisiei speciale de organizare şi desfăşurare a concursului public pentru selectarea candidaţilor la funcţia de membru al Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii (nr. 68, 20 aprilie 2018)

308. Hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 80, 3 mai 2018)

309. Hotărîre privind numirea în funcția de director adjunct al Centrului Național Anticorupție (nr. 81, 11 mai 2018)

310. Decret privind înregistrarea stemei și drapelului satului Malcoci, raionul Ialoveni (nr. 710-VIII, 7 mai 2018)

311. Decret privind înregistrarea stemei și drapelului orașului Lipcani, raionul Briceni (nr. 711-VIII, 7 mai 2018)

312. Decret privind înregistrarea stemei și drapelului satului Plop, raionul Dondușeni (nr. 712-VIII, 7 mai 2018)

313. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” (nr. 713-VIII, 8 mai 2018)

314. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Civic” doamnei Ivanna KOKSAL (nr. 714-VIII, 8 mai 2018)

315. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Civic” domnului Dmitri VOLOȘIN (nr. 715-VIII, 8 mai 2018)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

76. Hotărâre privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Legea nr. 269 din 12 decembrie 2008 privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf) și din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate (testul poligraf) (Sesizarea nr. 147g/2017) (nr. 6, 10 aprilie 2018)

77. Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (Sesizarea nr. 51e/2018) (nr. 9, 8 mai 2018)

78. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 7g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale articolului 34 alin. (4) din Codul de procedură penală (recuzarea repetată) (nr. 13, 9 februarie 2018)

79. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 8g/2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a alin. (2) al articolului 15/1 din Legea nr.156-XIV din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii [în redacția Legii nr.290 din 16 decembrie 2016, în vigoare până la 5 ianuarie 2018] (pensia anticipată pentru limită de vârstă) (nr. 14, 9 februarie 2018)

80. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 11g/2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a art.195 alin. (5) pct. 3) și a art. 395 alin. (1) pct. 5) din Codul de procedură penală (aplicarea măsurii preventive în cazul sentinței de condamnare și încetarea de drept a măsurii preventive) (nr. 15, 9 februarie 2018)

81. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 14g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a art. 123 alin. (2) din Codul de procedură civilă și a unor prevederi din Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 191 din 19 februarie 2002 (nr. 16, 9 februarie 2018)

82. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 17g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 și Legea nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor (nr. 17, 9 februarie 2018)

83. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 170g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din punctul 31 și a punctului 7 teza a 8) din Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a indemnizațiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1478 din 15 noiembrie 2002 (determinarea statutului persoanei asigurate sau neasigurate) (nr. 18, 6 martie 2018)

84. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 12g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 90 alin. (1) din Codul de procedură penală (citarea în calitate de martor) (nr. 19, 6 martie 2018)

85. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 26g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 275 pct. 7) și 285 alin. (2) din Codul de procedură penală (reabilitarea persoanei în cazul încetării urmăririi penale) (nr. 20, 6 martie 2018)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

17. Hotărâre privind Raportul auditului conformității executării bugetelor unităților administrativ-teritoriale din raionul Dubăsari pe anii 2015-2016 (nr. 5, 12 martie 2018)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

474. Hotărîre cu privire la măsurile de consolidare a centrelor de date în sectorul public și de raționalizare a administrării sistemelor informaționale de stat (nr. 414, 8 mai 2018)

475. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 417, 14 mai 2018)

476. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 407-XVI din 21 decembrie 2006 cu privire la asigurări (nr. 419, 15 mai 2018)

477. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea art. 141 al Codului educației al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014 (nr. 424, 15 mai 2018)

478. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 557 din 17 iulie 2013 (nr. 425, 15 mai 2018)

479. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 245-XVI din 21 iulie 2006 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective, a comisiilor pentru consultări şi negocieri colective la nivel de ramură şi la nivel teritorial (nr. 427, 15 mai 2018)

480. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Saint Kitts şi Nevis privind abolirea regimului de vize pentru posesorii paşapoartelor diplomatice, oficiale, de serviciu şi ordinare, semnat la Londra la 2 martie 2018 (nr. 428, 15 mai 2018)

481. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Belarus cu privire la colaborarea în domeniul dreptului de autor și drepturilor conexe şi acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia (nr. 429, 15 mai 2018)

482. Hotărîre cu privire la transmiterea şi schimbarea categoriei de destinaţie a unor terenuri (nr. 430, 15 mai 2018)

483. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-ХVI din 27 iulie 2006 (nr. 431, 15 mai 2018)

484. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului privind evaluarea strategică de mediu la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier, semnat la Kiev la 21 mai 2003 (nr. 432, 15 mai 2018)

485. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.105-XV din 13 martie 2003 privind protecția consumatorilor (nr. 433, 15 mai 2018)

486. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 42 din 12 ianuarie 2006 (nr. 434, 15 mai 2018)

487. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova (nr. 435, 15 mai 2018)

488. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Vladimir BALDOVICI (nr. 438, 16 mai 2018)

489. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind „Programul de guvernanță economică pentru Republica Moldova (DPO-3)” (nr. 439, 16 mai 2018)

490. Hotărîre cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 617 din 2 august 2017 (nr. 440, 16 mai 2018)

491. Hotărîre pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Protocolului privind stingerea Protocolului referitor la unificarea abordării și încheierii acordurilor de evitare a dublei impuneri a impozitelor pe venit și pe proprietate (nr. 441, 16 mai 2018)

492. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.155 din 13 februarie 2003 (nr. 442, 16 mai 2018)

493. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 443, 16 mai 2018)

494. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind scutirea de taxa vamală, taxa pentru efectuarea procedurilor vamale și scutirea de taxa pe valoarea adăugată fără drept de deducere a mărfurilor și serviciilor importate și/sau livrate pentru construcția Azilului de bătrîni în municipiul Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia (nr. 444, 16 mai 2018)

495. Hotărîre cu privire la participarea delegației tripartite a Republicii Moldova la cea de-a 107-a sesiune a Conferinței Internaționale a Muncii (or. Geneva, Elveția) (nr. 445, 16 mai 2018)

496. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor şi aprobarea semnării celui de-al treilea Amendament la Acordul de asistență privind obiectivul de dezvoltare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru o guvernare democratică mai eficientă și mai responsabilă, semnat la Chișinău la 28 septembrie 2016 (nr. 446, 16 mai 2018)

497. Hotărîre cu privire la acordarea unor plăți directe proprietarilor de terenuri agricole amplasate după traseul Rîbnița-Tiraspol pentru anii 2017-2018 (nr. 447, 16 mai 2018)

498. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2018 nr. 280 din 15 decembrie 2017 (nr. 448, 16 mai 2018)

499. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 nr. 281 din 15 decembrie 2017 (nr. 449, 16 mai 2018)

500. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 450, 16 mai 2018)

501. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 451, 16 mai 2018)

502. Hotărîre privind aprobarea semnării Hotărîrii Consiliului miniştrilor afacerilor externe al Comunităţii Statelor Independente cu privire la organizaţia de bază a statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente pentru dezvoltarea profesională şi recalificarea angajaţilor pentru autorităţile de investigare fiscală (financiară) (nr. 452, 16 mai 2018)

503. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul Concepției naționale de dezvoltare a mass-mediei din Republica Moldova (nr. 453, 16 mai 2018)

504. Hotărîre cu privire la reorganizarea Agenției Naționale Asistență Socială (nr. 454, 16 mai 2018)

505. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului-cadru de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea Proiectului privind procurarea ambulanțelor şi acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia (nr. 455, 16 mai 2018)

506. Hotărîre cu privire la ziua de odihnă din luna iunie 2018 (nr. 456, 16 mai 2018)

507. Hotărîre cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2018 a cotelor de membru şi a datoriilor Republicii Moldova faţă de organismele internaţionale şi regionale (nr. 457, 16 mai 2018)

508. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 558 din 22 iulie 2011 (nr. 458, 16 mai 2018)

509. Dispoziţie (nr. 74-d, 16 mai 2018)

510. Ordin cu privire la aprobarea Politicii de securitate informațională a Registrului de stat al actelor locale (nr. 291-A, 27 martie 2018)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei şi Infrastructurii al Republicii Moldova

656. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului general de metrologie legală RGML 02:2018 (nr. 169, 29 martie 2018)

657. Ordin cu privire la aprobarea Normei de metrologie legală NML 10-02:2018 (nr. 227, 8 mai 2018)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

658. Ordin privind aprobarea Raportului cu privire la tichetele de masă acordate angajatorilor, a Instrucțiunii de completare a Raportului cu privire la tichetele de masă acordate angajatorilor și a Declarației pe propria răspundere privind beneficierea de tichete de masă doar la locul de muncă de bază (nr. 95, 7 mai 2018)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

659. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de întocmire a referatului presentinţial de evaluare psihosocială a personalităţii (nr. 299, 2 mai 2018)

660. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului ministrului justiției nr. 929 din 1 noiembrie 2017 „Cu privire la încetarea activității notarului Dohocher Veaceslav” (nr. 319, 10 mai 2018)

661. Ordin cu privire la reînvestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 327, 11 mai 2018)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

662. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale (nr. 89-b-79, 7 mai 2018)

Acte ale Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova

663. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a produselor biodistructive (nr. 552, 2 mai 2018)

Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului al Republicii Moldova

664. Ordin cu privire la numirea unor membri în componența Consiliului de supraveghere al IP „Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură” și de modificare a Ordinului Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 133 din 26 iulie 2017 (nr. 93, 23 aprilie 2018)

665. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr. 142 din 06.07.2016 (nr. 115, 7 mai 2018)

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

666. Indicii preţurilor de consum.

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

667. Hotărâre cu privire la aprobarea Recomandărilor privind autoreglementarea serviciului de filtrare a conţinutului din Internet cu impact negativ asupra copiilor prestat de către furnizorii de servicii de acces la Internet accesibile publicului (nr. 15, 4 mai 2018)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

668. Hotărâre cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare (nr. 13/10, 13 martie 2018)

669. Hotărâre cu privire la modificarea unor acte normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare (nr. 19/14, 23 aprilie 2018)

670. Hotărâre cu privire la modificarea unor acte normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare (nr. 19/16, 23 aprilie 2018)

671. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei AEÎ „VICTORIA–SĂRĂTENII VECHI” (nr. 21/1, 7 mai 2018)

672. Hotărâre cu privire la reperfectarea licenţei CA „DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 21/3, 7 mai 2018)

673. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei BAR „INVEST-BROKER” S.R.L. (nr. 21/4, 7 mai 2018)

674. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 22/1, 14 mai 2018)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

675. Hotărîre cu privire la cererea de înregistrare a grupului de iniţiativă pentru desfăşurarea referendumului republican legislativ (nr. 1450, 12 martie 2018)

676. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Chişinău (nr. 1451, 12 martie 2018)

677. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Sîngera, municipiul Chişinău (nr. 1452, 12 martie 2018)

678. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mereni, raionul Anenii Noi (nr. 1453, 12 martie 2018)

679. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Briceni, raionul Briceni (nr. 1454, 12 martie 2018)

680. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bucuria, raionul Cahul (nr. 1455, 12 martie 2018)

681. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Colibași, raionul Cahul (nr. 1456, 12 martie 2018)

682. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Fîrlădeni, raionul Căuşeni (nr. 1457, 12 martie 2018)

683. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Gradiște, raionul Cimișlia (nr. 1458, 12 martie 2018)

684. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Drăsliceni, raionul Criuleni (nr. 1459, 12 martie 2018)

685. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Zăicana, raionul Criuleni (nr. 1460, 12 martie 2018)

686. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Coșnița, raionul Dubăsari (nr. 1461, 12 martie 2018)

687. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Holercani, raionul Dubăsari (nr. 1462, 12 martie 2018)

688. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Edineț (nr. 1463, 12 martie 2018)

689. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cunicea, raionul Florești (nr. 1464, 12 martie 2018)

690. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Puhoi, raionul Ialoveni (nr. 1465, 12 martie 2018)

691. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Parcani, raionul Soroca (nr. 1466, 12 martie 2018)

692. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pîrlița, raionul Soroca (nr. 1467, 12 martie 2018)

693. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Dezghingea, UTA Găgăuzia (nr. 1468, 12 martie 2018)

694. Hotărîre cu privire la convocarea unui membru care nu activează permanent la Comisia Electorală Centrală (nr. 1469, 20 martie 2018)

695. Hotărîre cu privire la repartizarea atribuțiilor între membrii Comisiei Electorale Centrale în perioada electorală (nr. 1470, 20 martie 2018)

696. Hotărîre cu privire la constituirea circumscripțiilor electorale pentru organizarea alegerilor locale noi din data de 20 mai 2018 (nr. 1471, 20 martie 2018)

697. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018 (nr. 1472, 20 martie 2018)

698. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la Baku, Azerbaidjan (nr. 1473, 20 martie 2018)

699. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul municipal Bălți (nr. 1474, 20 martie 2018)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

700. Decizie cu privire la examinarea cererii de eliberare a licenței de emisie „NORD TV” SRL pentru postul de televiziune „TVN” (nr. 11/67, 24 aprilie 2018)

701. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a licenței de emisie eliberată FIRMA „HONESTAS” SRL pentru postul de televiziune „AXIAL TV” (nr. 11/68, 24 aprilie 2018)

702. Decizie cu privire la examinarea cererii de prelungire de drept a licenței de emisie eliberată „Real Radio” SRL pentru postul de televiziune „CTC MEGA” (nr. 11/69, 24 aprilie 2018)

703. Decizie cu privire la neprezentarea informației solicitată de către CCA (nr. 11/72, 24 aprilie 2018)

704. Decizie cu privire la evaluarea situației care a condiționat erorile constatate în Raportul de audit financiar privind gestiunea economico-financiară și administrarea patrimoniului de către IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru exercițiul bugetar 2016, elaborat de Curtea de Conturi a Republicii Moldova (nr. 11/73, 24 aprilie 2018)

705. Decizie cu privire la recomandarea utilizării în serviciile de programe audiovizuale a tematicii privind combaterea și tratamentul tuberculozei (nr. 11/74, 24 aprilie 2018)

706. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării unor radiodifuzori ca urmare a Deciziei CCA nr. 28/198 din 13 noiembrie 2017 (nr. 12/76, 4 mai 2018)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

707. Hotărâre cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (nr. 89, 3 mai 2018)

708. Hotărâre cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării și supravegherii riscului de credit (nr. 90, 3 mai 2018)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte