Nr. 156 16.05.2018


PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

464. Hotărîre cu privire la numirea doamnei Cristina BALAN în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii (nr. 416, 11 mai 2018)

465. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr.289 din 15 decembrie 2017 (nr. 418, 14 mai 2018)

466. Hotărîre cu privire la modificarea anexelor nr. 2 și nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 40 din 26 ianuarie 2009 (nr. 420, 15 mai 2018)

467. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a domnului Ghenadie MÎNĂSCURTĂ (nr. 421, 15 mai 2018)

468. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a doamnei Elena CACICOVSCHII (nr. 422, 15 mai 2018)

469. Hotărîre cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 467 din 2 mai 2006 (nr. 423, 15 mai 2018)

470. Hotărîre cu privire la unele aspecte ce țin de evidența stagiului de muncă şi la abrogarea Hotărîrii Guvernului nr.1449 din 24 decembrie 2007 (nr. 426, 15 mai 2018)

471. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 436, 15 mai 2018)

472. Hotărîre cu privire la organizarea și funcționarea Administrației Naționale a Penitenciarelor (nr. 437, 15 mai 2018)

473. Dispoziţie (nr. 73-d, 11 mai 2018)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

654. Ordin cu privire la completarea anexei nr. 14 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 „Cu privire la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 203-O, 4 mai 2018)

Acte ale Comisiei interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control

655. Decizie (nr. 26-11/1-19/02-2018, 11 mai 2018)

PARTEA IV


Publicaţii ale agenţilor economici