Nr. 149 05.05.2018


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

71. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 174g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi ale pct.25 din Art. III și Art. VIII alin.(3) din Legea nr.290 din 16 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (dreptul la recalcularea pensiei)[3] (nr. 8, 5 ianuarie 2018)

72. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 175g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 61 alin. (2) din Legea nr. 135-XVI din 14 iunie 2007 privind societățile cu răspundere limitată (atacarea hotărârilor adunării generale a asociaților în instanța de judecată) (nr. 9, 5 ianuarie 2018)

73. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 177g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 177 alin. (1) din Codul penal (încălcarea inviolabilității vieţii personale) (nr. 10, 5 ianuarie 2018)

74. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 4g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 231, 233 și 308 alin.(3) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova (nr. 11, 9 februarie 2018)

75. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 6g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 53/1 alineatul (2) litera d) din Codul de procedură penală (atribuțiile procurorului ierarhic superior la exercitarea controlului ierarhic) (nr. 12, 9 februarie 2018)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

621. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii C.N.P.F. nr.40/2 din 08.09.2017 (nr. 20/5, 25 aprilie 2018)

622. Hotărâre privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Ziarului “Capital Market” Î.S. (nr. 20/8, 25 aprilie 2018)

623. Ordonanţă cu privire la inițierea controlului complex privind respectarea legislației în domeniul pieței de capital de către Societatea de investiții „VALINVEST” S.A. (nr. 20/3-O, 25 aprilie 2018)

624. Ordonanţă cu privire la anularea suspendării operațiunilor la conturile bancare ale BAR „AMP BROKER” S.R.L. (nr. 20/6-O, 25 aprilie 2018)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

625. Decizie cu privire la examinarea cererilor de cesiune (nr. 9/57, 5 aprilie 2018)

626. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile a „Megatrafic” SRL (nr. 10/63, 17 aprilie 2018)

627. Decizie сu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în trimestrul I al anului 2018 (nr. 10/64, 17 aprilie 2018)

628. Decizie cu privire la examinarea demersului „TVIRAIN” SRL (nr. 11/65, 24 aprilie 2018)

629. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a Condițiilor la Autorizația de retransmisie eliberată „OLDIMA” SRL pentru studioul TV prin cablu „NTV” (nr. 11/70, 24 aprilie 2018)

630. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării unor radiodifuzori urmare a autosesizării membrului Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Olga Guțuțui (nr. 11/71, 24 aprilie 2018)

631. Decizie cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (nr. 11/75, 24 aprilie 2018)

PARTEA IV


Publicaţii ale agenţilor economici