Nr. 317-323 27.11.2015


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

573. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 264-XVI din 11 decembrie 2008 privind autorizarea și plata interpreților și traducătorilor antrenați de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiției, de organele procuraturii, organele de urmărire penală, instanțele judecătorești, de notari,avocați și de executorii judecătorești (nr. 1832-VII, 23 noiembrie 2015)

574. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 264-XVI din 11 decembrie 2008 privind autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor antrenaţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, de organele procuraturii, organele de urmărire penală, instanţele judecătoreşti, de notari, avocaţi şi de executorii judecătoreşti (nr. 157, 5 noiembrie 2015)

575. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană privind implementarea Programului ENPARD Moldova – suport pentru agricultură și dezvoltare rurală (nr.1815-VII, 12 noiembrie 2015)

576. Lege pentru ratificarea Acordului de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Europeană privind implementarea Programului ENPARD Moldova – suport pentru agricultură şi dezvoltare rurală (nr. 177, 22 octombrie 2015)

577. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Consiliul de Miniștri al Bosniei și Herțegovinei privind călătoriile fără vize ale cetățenilor (nr. 1809-VII, 10 noiembrie 2015)

578. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Consiliul de Miniștri al Bosniei și Herțegovinei privind călătoriile fără vize ale cetățenilor (nr. 178, 22 octombrie 2015)

579. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de grant, prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei în vederea realizării Programului de granturi nonproiect în domeniul educației (nr. 1810-VII, 10 noiembrie 2015)

580. Lege pentru ratificarea Acordului de grant, prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Japoniei în vederea realizării Programului de granturi nonproiect în domeniul educației (nr. 179, 22 octombrie 2015)

581. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea celui de-al patrulea Protocol adițional între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României la Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București, la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele trei protocoale adiționale (nr. 1811-VII, 10 noiembrie 2015)

582. Lege pentru ratificarea celui de-al patrulea Protocol adițional între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României la Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București, la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele trei protocoale adiționale (nr. 182, 29 octombrie 2015)

583. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea celui de-al cincilea Protocol adițional între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României la Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București, la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele patru protocoale adiționale (nr. 1812-VII, 10 noiembrie 2015)

584. Lege pentru ratificarea celui de-al cincilea Protocol adiţional între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României la Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele patru protocoale adiţionale (nr. 183, 29 octombrie 2015)

585. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind asistența financiară rambursabilă dintre Republica Moldova și România (nr. 1813-VII, 10 noiembrie 2015)

586. Lege pentru ratificarea Acordului privind asistenţa financiară rambursabilă dintre Republica Moldova şi România (nr. 184, 29 octombrie 2015)

587. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unor obiecte de cult religios (nr. 1827-VII, 20 noiembrie 2015)

588. Lege privind importul unor obiecte de cult religios (nr. 185, 5 noiembrie 2015)

589. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei la Legea nr. 223 din 27 septembrie 2013 privind importul unor autovehicule (nr. 1822-VII, 19 noiembrie 2015)

590. Lege pentru modificarea anexei la Legea nr. 223 din 27 septembrie 2013 privind importul unor autovehicule (nr. 191, 5 noiembrie 2015)

591. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea anexei la Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (nr. 1820-VII, 18 noiembrie 2015)

592. Lege pentru completarea anexei la Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (nr. 192, 5 noiembrie 2015)

593. Hotărîre privind Raportul anual 2013 al Curţii de Conturi asupra administrării şi întrebuinţării resurselor financiare publice şi a patrimoniului public (nr. 187, 5 noiembrie 2015)

594. Hotărîre privind Raportul anual 2014 al Curţii de Conturi asupra administrării şi întrebuinţării resurselor financiare publice şi a patrimoniului public (nr. 188, 5 noiembrie 2015)

595. Hotărîre pentru modificarea articolului 5 din Hotărîrea Parlamentului nr. 99 din 14 mai 2015 privind crearea grupului de lucru pentru analizarea aspectelor juridico-constituţionale şi elaborarea proiectului de lege privind statutul de neutralitate permanentă al Republicii Moldova (nr. 198, 19 noiembrie 2015)

596. Hotărîre privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție (nr. 208, 20 noiembrie 2015)

597. Hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 209, 20 noiembrie 2015)

598. Decret privind aprobarea componenţei Colegiului Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat (nr. 1821-VII, 18 noiembrie 2015)

599. Decret privind numirea domnului Eugen REVENCO în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Letonia (nr.1823-VII, 19 noiembrie 2015)

600. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Civic” unor membri ai Asociaţiei Surzilor din Republica Moldova (nr. 1824-VII, 19 noiembrie 2015)

601. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” domnului Ion GUMENE (nr. 1825-VII, 19 noiembrie 2015)

602. Decret privind acordarea rangului diplomatic de ambasador (nr. 1826-VII, 20 noiembrie 2015)

603. Decret privind desemnarea și împuternicirea delegației oficiale pentru negocierea proiectului Acordului între Republica Moldova și Emiratele Arabe Unite privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 1828-VII, 20 noiembrie 2015)

604. Decret privind conferirea de distincţii de stat unor angajați ai Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (nr. 1829-VII, 20 noiembrie 2015)

605. Decret privind conferirea titlului onorific „Maestru în Artă” doamnei Tatiana DANIŢĂ şi domnului Vasile PANAINTE (nr. 1830-VII, 20 noiembrie 2015)

606. Decret privind confirmarea componenţei Colegiului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (nr. 1831-VII, 20 noiembrie 2015)

607. Decret privind acordarea rangului diplomatic de ambasador (nr. 1833-VII, 23 noiembrie 2015)

608. Decret privind numirea doamnei Gabriela MORARU în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Statul Israel (nr. 1834-VII, 23 noiembrie 2015)

609. Decret privind numirea domnului Aureliu CIOCOI în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Populară Chineză (nr. 1835-VII, 23 noiembrie 2015)

610. Decret privind numirea domnului Dumitru BRAGHIȘ în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Federația Rusă (nr. 1836-VII, 23 noiembrie 2015)

611. Decret privind numirea doamnei Corina CĂLUGĂRU în funcția de Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Consiliul Europei (nr. 1837-VII, 23 noiembrie 2015)

612. Decret privind numirea domnului Valeriu FRIJA în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Lituania (nr. 1838-VII, 23 noiembrie 2015)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

28. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 36a/2015 privind controlul constituționalității Hotărârii Guvernului nr. 399 din 16 iunie 2015 cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1229 din 13 noiembrie 2001(competența MTIC în domeniul evidenţei şi documentării mijloacelor de transport și a conducătorilor de autovehicule) (nr. 7, 9 noiembrie 2015)

29. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 27a/2015 pentru controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice și Legea nr. 534-XIII din 13.07.1995 cu privire la concesiuni, în redacția Legii nr. 181 din 15 iulie 2010 (competența Guvernului în domeniul concesionării bunurilor proprietate publică) (nr. 10, 23 noiembrie 2015)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

37. Hotărîre cu privire la aprobarea Raportului auditului de performanță privind sistemul de pensii în Republica Moldova (nr. 39, 27 octombrie 2015)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

925. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 894 din 12 noiembrie 2013 „Cu privire la organizarea şi funcţionarea ghişeului unic în domeniul autorizării de mediu pentru folosinţa specială a apei” (nr. 823, 20 noiembrie 2015)

926. Hotărîre cu privire la lichidarea Şcolii-internat auxiliare, s.Visoca, r-nul Soroca (nr. 824, 20 noiembrie 2015)

927. Hotărîre cu privire la modificarea punctului 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 1049 din 4 octombrie 2001 (nr. 825, 20 noiembrie 2015)

928. Hotărîre privind instituirea medaliei comemorative „25 de ani ai Poliţiei Republicii Moldova” (nr. 826, 20 noiembrie 2015)

929. Hotărîre privind modificarea Listei organizaţiilor şi întreprinderilor societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, scutite de vărsare la buget a TVA aferentă mărfurilor produse şi serviciilor prestate (nr. 827, 20 noiembrie 2015)

930. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a organului local de specialitate în domeniul asistenței sociale și protecției familiei și a structurii-tip a acestuia (nr. 828, 20 noiembrie 2015)

931. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 96 din 16 februarie 2010 (nr. 829, 20 noiembrie 2015)

932. Hotărîre cu privire la măsurile de pregătire a protecţiei civile a Republicii Moldova pentru anul 2016 (nr. 830, 20 noiembrie 2015)

933. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 695 din 18 noiembrie 2009 (nr. 831, 23 noiembrie 2015)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

2267. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM G.03.03:2015 (МСН 4.01-02) „Instalații interioare de alimentare cu apă și canalizare” (nr. 124, 18 noiembrie 2015)

2268. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM С.04.04:2015 „Pardoseli. Norme de proiectare” (nr. 125, 18 noiembrie 2015)

2269. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP D.02.21:2015 „Utilizarea materialelor geosintetice pentru construcția drumurilor” (nr. 126, 18 noiembrie 2015)

2270. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM K.01.01:2015 „Mașini, utilaje și unelte pentru construcții. Terminologie în construcții. Ascensoare” (nr. 127, 18 noiembrie 2015)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

2271. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr.739 din 23.07.2012 (nr. 969, 19 noiembrie 2015)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

2272. Hotărîre privind tarifele la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (nr. 254, 19 noiembrie 2015)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

2273. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asigurărilor de către Compania de Asigurări „MOLDOVA-ASTROVAZ” S.A. (nr. 60/1, 13 noiembrie 2015)

2274. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului privind Fondul de compensare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.23/3 din 29.05.2008 (nr. 56/1, 23 octombrie 2015)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

2275. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislaţiei în vigoare şi a condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie (nr. 36/179, 22 octombrie 2015)

2276. Decizie cu privire la examinarea cererilor de reperfectare a condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie (nr. 36/180, 22 octombrie 2015)

2277. Decizie cu privire la neprezentarea informaţiei solicitate de către CCA (nr. 36/181, 22 octombrie 2015)

2278. Decizie cu privire la examinarea cererii dlui Piotr Iablocikin (nr. 36/182, 22 octombrie 2015)

2279. Decizie cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în trimestrul III al anului 2015 (nr. 36/184, 22 octombrie 2015)

2280. Decizie cu privire la mediatizarea unor campanii sociale (nr. 36/185, 22 octombrie 2015)

2281. Decizie cu privire la bilanţul Concursului pentru suplinirea unei funcţii vacante de membru al Consiliului de Observatori al Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” (1 candidat), anunţat prin Decizia CCA nr. 31/153 din 29 iulie 2015 (nr. 37/186, 5 noiembrie 2015)

Acte ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale

2282. Ordin cu privire la publicarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2014 (nr. 227-A, 24 septembrie 2015)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte