Nr. 142-148 04.05.2018


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

274. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 149/2006 privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura (nr. 702-VIII, 26 aprilie 2018)

275. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 149/2006 privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura (nr. 7, 5 aprilie 2018)

276. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 695-VIII, 24 aprilie 2018)

277. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 17, 5 aprilie 2018)

278. Decret pentru promulgarea Legii privind delimitarea proprietății publice (nr. 703-VIII, 26 aprilie 2018)

279. Lege privind delimitarea proprietăţii publice (nr. 29, 5 aprilie 2018)

280. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 190/2003 cu privire la veterani (nr. 694-VIII, 24 aprilie 2018)

281. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 190/2003 cu privire la veterani (nr. 55, 29 martie 2018)

282. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.105/2017 privind declararea utilității publice pentru lucrările de interes național de construcție a conductei de transport gaze naturale pe direcția Ungheni–Chișinău (nr. 704-VIII, 26 aprilie 2018)

283. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 105/2017 privind declararea utilității publice pentru lucrările de interes național de construcție a conductei de transport gaze naturale pe direcția Ungheni–Chișinău (nr. 56, 29 martie 2018)

284. Decret privind numirea în funcție a unui judecător (nr. 696-VIII, 25 aprilie 2018)

285. Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 697-VIII, 25 aprilie 2018)

286. Decret cu privire la unele probleme privind cetățenia Republicii Moldova (nr. 698-VIII, 25 aprilie 2018)

287. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 699-VIII, 25 aprilie 2018)

288. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de participanți la lichidarea consecințelor avariei de la Centrala Atomoelectrică Cernobîl (nr. 700-VIII, 26 aprilie 2018)

289. Decret privind conferirea de distincţii de stat unor сolaboratori ai Companiei „Teleradio-Moldova” (nr. 701-VIII, 26 aprilie 2018)

290. Decret privind numirea domnului Aureliu CIOCOI în funcţia de consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul politicii externe (nr. 705-VIII, 26 aprilie 2018)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

63. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 159g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din alin.(18) al art.36 din Legea învăţământului nr.547 din 21 iulie 1995, în vigoare până la 24 noiembrie 2014 (finanţarea de la bugetul de stat a învățământului liceal privat) (nr. 1, 5 ianuarie 2018)

64. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 163g/2017 privind excepția de neconstituţionalitate a unor prevederi din art. 10 alin. (1) lit. a) din Codul transporturilor rutiere nr. 150 din 17 iulie 2014 (retragerea autorizaţiilor de către organul de control) (nr. 2, 5 ianuarie 2018)

65. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 164g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a art.52 alin. (1) și a unor prevederi din art. 53 alin. (2) și art. 55 alin. (1) din Legea concurenței nr. 183 din 11 iulie 2012 (sarcina probei, examinarea preliminară a plângerii și investigarea încălcării legislației concurențiale) (nr. 3, 5 ianuarie 2018)

66. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 166g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 46 din Codul penal (grupul criminal organizat) (nr. 4, 5 ianuarie 2018)

67. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 169g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a pct. 70 lit. a) din Regulamentul circulaţiei rutiere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.357 din 13 mai 2009 (staționarea în locuri interzise) (nr. 5, 5 ianuarie 2018)

68. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 171g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a art. 385 alin. (4) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova (reducerea pedepsei inculpatului drept compensare) (nr. 6, 5 ianuarie 2018)

69. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 172g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 68 alin. (2) și alin. (3) din Codul familiei (modalitatea de decădere din drepturile părinteşti) (nr. 7, 5 ianuarie 2018)

70. Aviz la proiectul de lege pentru modificarea articolelor 50 și 51 din Constituția Republicii Moldova (persoane cu dizabilități) (Sesizarea nr. 35c/2018) (nr. 3, 10 aprilie 2018)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

456. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modernizarea Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002 și modificarea și completarea unor acte legislative (nr.408, 26 aprilie 2018)

457. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea și completarea Legii nr. 138 din 15 iunie 2012 privind sănătatea reproducerii (nr.409, 2 mai 2018)

458. Dispoziţie (nr. 69-d, 2 mai 2018)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova

586. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului general de metrologie legală RGML 12:2018 (nr. 170, 29 martie 2018)

587. Ordin cu privire la abrogarea unor documente normative în domeniul metrologiei legale (nr. 175, 3 aprilie 2018)

588. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM C.01.12:2018 „Clădiri și construcții publice” (nr. 208, 21 aprilie 2018)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

589. Ordin privind acceptarea și publicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (nr. 78, 30 martie 2018)

590. Ordin privind completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (nr. 89, 6 aprilie 2018)

Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova

591. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la calcularea costului serviciilor de recoltare sânge și componente sanguine donate, producere componente sanguine, preparate diagnostice și biomedicale din sânge uman donat (nr. 454, 29 martie 2018)

592. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 459 din 15 aprilie 2013 ”Cu privire la acordarea serviciilor de producere a produselor sanguine și costul acestora” (nr. 456, 30 martie 2018)

Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova

593. Ordin cu privire la modificarea şi completarea Ordinului nr. 73 din 27 martie 2018 „Cu privire la perioadele şi zonele de prohibiţie a pescuitului în obiectivele acvatice piscicole naturale în anul 2018” (nr.100, 27 aprilie 2018)

594. Ordin cu privire la perioada de prohibiţie a pescuitului scrumbiei şi de rizeafcă (nr.105, 27 aprilie 2018)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

595. Hotărâre cu privire la aprobarea Normelor tehnice ale rețelelor termice (nr. 136/2018, 5 aprilie 2018)

Acte ale Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

596. Decizie cu privire la desemnarea organizaţiei de gestiune colectivă care să gestioneze drepturile ce cad sub incidenţa licenţei extinse ale titularilor de drepturi, care nu sunt membri la nici o organizaţie de gestiune colectivă din Republica Moldova şi care nici nu le-au încredinţat gestiunea drepturilor lor în alt mod nr. 20/872 din 26.04.2018 (nr. 20/872, 26 aprilie 2018)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

597. Hotărâre cu privire la modificarea unor acte normative (nr. 18/3, 13 aprilie 2018)

598. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 20/1, 25 aprilie 2018)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

599. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Șofrîncani, raionul Edineț (nr. 1435, 27 februarie 2018)

600. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Hînceşti (nr. 1436, 27 februarie 2018)

601. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ciuciuleni, raionul Hînceşti (nr. 1437, 27 februarie 2018)

602. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Orhei (nr. 1438, 27 februarie 2018)

603. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Biești, raionul Orhei (nr. 1439, 27 februarie 2018)

604. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Chișcăreni, raionul Sîngerei (nr. 1440, 27 februarie 2018)

605. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Taraclia, raionul Taraclia (nr. 1441, 27 februarie 2018)

606. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Tvardița, raionul Taraclia (nr. 1442, 27 februarie 2018)

607. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Negurenii Vechi, raionul Ungheni (nr. 1443, 27 februarie 2018)

608. Hotărîre cu privire la aprobarea Raportului de activitate al Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2017 în conformitate cu activitățile prevăzute în Planul strategic al CEC pentru anii 2016-2019 (nr. 1444, 27 februarie 2018)

609. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind particularitățile constituirii și funcționării secțiilor de votare pentru alegătorii Republicii Moldova domiciliați în unitățile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului (Transnistria), municipiul Bender și unele localități ale raionului Căușeni (nr. 1567, 24 aprilie 2018)

610. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea prealabilă (nr. 1568, 24 aprilie 2018)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

611. Decizie cu privire la examinarea cererilor de prelungire de drept a unor licenţe de emisie (nr. 9/50, 5 aprilie 2018)

612. Decizie cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a condițiilor la autorizațiile de retransmisie (nr. 9/51, 5 aprilie 2018)

613. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizația de retransmisie „PRIMANET” SRL (nr. 9/52, 5 aprilie 2018)

614. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile a „TV-Comunicații Grup” SRL (nr. 9/55, 5 aprilie 2018)

615. Decizie cu privire la modificarea Deciziei CCA nr. 29/219 din 30 noiembrie 2017 cu privire la examinarea solicitărilor Agenției de presă „Info-Prim Neo” SRL, „Canal Regional” SRL și Asociația Obștească „Meridian” (nr. 9/56, 5 aprilie 2018)

616. Decizie cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (nr. 10/62, 17 aprilie 2018)

617. Decizie cu privire la anunțarea concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibile și rămase disponibile și a unui canal TV disponibil (nr. 11/66, 24 aprilie 2018)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

618. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr.141/7 din 6 martie 2018 cu privire la propunerile de modificare a unor regulamente ale Consiliului Superior al Magistraturii.

Acte ale Consiliului Concurenţei

619. Decizie (nr. ASR-18, 5 aprilie 2018)

Acte ale Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor

620. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante sau temporar vacante în cadrul Serviciului (nr. 8, 26 aprilie 2018)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte