Nr. 126-132 20.04.2018


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

246. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 686-VIII, 12 aprilie 2018)

247. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 31, 16 martie 2018)

248. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 681-VIII, 11 aprilie 2018)

249. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 32, 16 martie 2018)

250. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 683-VIII, 11 aprilie 2018)

251. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 36, 16 martie 2018)

252. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Aranjamentului privind serviciile poștale de plată și a Protocolului lui final (nr. 674-VIII, 4 aprilie 2018)

253. Lege pentru ratificarea Aranjamentului privind serviciile poștale de plată și a Protocolului lui final (nr. 43, 22 martie 2018)

254. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției poștale universale și a Protocolului ei final (nr. 670-VIII, 2 aprilie 2018)

255. Lege pentru ratificarea Convenției poștale universale și a Protocolului ei final (nr. 44, 22 martie 2018)

256. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Primului Protocol adițional la Regulamentul general al Uniunii Poștale Universale (nr. 671-VIII, 2 aprilie 2018)

257. Lege privind ratificarea Primului Protocol adițional la Regulamentul general al Uniunii Poștale Universale (nr. 45, 22 martie 2018)

258. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea celui de-al 9-lea Protocol adițional la Constituția Uniunii Poștale Universale (nr. 677-VIII, 6 aprilie 2018)

259. Lege privind ratificarea celui de-al 9-lea Protocol adițional la Constituția Uniunii Poștale Universale (nr. 46, 22 martie 2018)

260. Decret pentru promulgarea Legii privind completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 (nr. 685-VIII, 12 aprilie 2018)

261. Lege privind completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 (nr. 49, 23 martie 2018)

262. Decret privind promulgarea Legii pentru abrogarea alineatelor (7) și (71) ale articolului 439 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (nr. 688-VIII, 17 aprilie 2018)

263. Lege pentru abrogarea alineatelor (7) și (71) ale articolului 439 din Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (nr. 57, 29 martie 2018)

264. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 682-VIII, 11 aprilie 2018)

265. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 59, 29 martie 2018)

266. Decret privind eliberarea domnului Iurie OBADĂ din funcţia de judecător la Judecătoria Chișinău (nr. 684-VIII, 12 aprilie 2018)

267. Decret privind eliberarea domnului Valeri EFROS din funcţia de judecător la Curtea de Apel Chișinău (nr. 687-VIII, 17 aprilie 2018)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

60. Decizie privind sistarea procesului pentru controlul constituţionalităţii Hotărârilor Guvernului nr. 321 din 30 mai 2013 şi nr. 715 din 12 septembrie 2013 referitoare la concesionarea Aeroportului Internaţional Chişinău (Sesizările nr. 39a/2013 şi 42a/2013) (nr. 13, 8 octombrie 2013)

61. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 46j/2013 pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din Planul-cadru pentru învăţământul primar, gimnazial şi liceal pentru anul de studii 2013-2014, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 679 din 4 iulie 2013 (disciplinele „limba și literatura românilor” și „istoria românilor”) (nr. 21, 10 decembrie 2013)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

361. Hotărîre pentru aprobarea Raportului Agentului guvernamental cu privire la măsurile întreprinse în vederea executării hotărîrilor și deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului în anul 2017 ( nr. 308, 6 aprilie 2018)

362. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la controlul de conformitate cu cerințele de calitate pentru fructele şi legumele proaspete (nr. 309, 10 aprilie 2018)

363. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea Legii nr. 246 din 23 noiembrie 2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală (nr. 321, 13 aprilie 2018)

364. Hotărîre cu privire la organizarea și funcționarea Agenției de Investiții (nr. 322, 17 aprilie 2018)

365. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pe anii 2018-2022 şi a Planului de acţiuni aferent implementării acesteia (nr. 323, 17 aprilie 2018)

366. Hotărîre cu privire la instituirea Consiliului național pentru problemele veteranilor de război și aprobarea Regulamentului de activitate a acestuia (nr. 324, 17 aprilie 2018)

367. Hotărîre privind aprobarea Planului sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul fiscal pentru anii 2018-2020 (nr. 325, 17 aprilie 2018)

368. Hotărîre cu privire la aprobarea obiectivelor, cerințelor și condițiilor parteneriatului public-privat pentru construirea unui complex locativ cu locuințe de serviciu și modificarea unei hotărîri de Guvern (nr. 326, 17 aprilie 2018)

369. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 327, 17 aprilie 2018)

370. Hotărîre cu privire la rechemarea domnului Veaceslav FILIP din funcţia de Consul General al Republicii Moldova în orașul Istanbul, Republica Turcia (nr. 328, 18 aprilie 2018)

371. Hotărîre pentru aprobarea semnării Protocolului cu privire la introducerea modificărilor în Acordul privind cooperarea statelor-membre ale CSI în lupta cu traficul ilicit de substanţe narcotice, psihotrope şi precursori ale acestora din 30 noiembrie 2000 (nr. 329, 18 aprilie 2018)

372. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 330, 18 aprilie 2018)

373. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului de colaborare în domeniul statisticii dintre Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova şi Institutul Național de Statistică al Republicii Bulgaria (nr. 331, 18 aprilie 2018)

374. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Japoniei privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul vamal (nr. 332, 18 aprilie 2018)

375. Hotărîre cu privire la aprobarea unor modele de acte (nr. 333, 18 aprilie 2018)

376. Hotărîre privind instalarea plăcii comemorative „Constantin Samson” (nr. 334, 18 aprilie 2018)

377. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea Codului educației al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014 (nr. 335, 18 aprilie 2018)

378. Hotărîre cu privire la aprobarea semnării Acordului de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova și Consiliul de Miniștri al Bosniei și Herțegovinei în domeniul educației, științei și inovării (nr. 336, 18 aprilie 2018)

379. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de finanţare (Finanţare adiţională pentru Proiectul Reforma Învăţămîntului în Moldova) dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare, semnat la Chișinău la 12 martie 2018 (nr. 337, 18 aprilie 2018)

380. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003 (nr. 338, 18 aprilie 2018)

381. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea Legii nr.489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (nr. 339, 18 aprilie 2018)

382. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.140 din 14 iunie 2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi (nr. 340, 18 aprilie 2018)

383. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri de Guvern (nr. 341, 18 aprilie 2018)

384. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării celui de-al șaptelea Amendament la Acordul de asistenţă dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru creștere economică, semnat la Chișinău la 6 iulie 2010 (nr. 342, 18 aprilie 2018)

385. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării celui de-al optulea Amendament la Acordul de asistenţă dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru proiectul de susținere a autorităților publice locale, semnat la Chișinău la 17 septembrie 2010 (nr. 343, 18 aprilie 2018)

386. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării celui de-al optulea Amendament la Acordul de asistenţă dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru programul de consolidare a instituțiilor statului de drept, semnat la Chișinău la 22 iulie 2011 (nr. 344, 18 aprilie 2018)

387. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării celui de-al treilea Amendament la Acordul de asistenţă privind obiectivul de dezvoltare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru creșterea comerțului și a investițiilor în sectoarele-cheie, semnat la Chișinău la 28 septembrie 2016 (nr. 345, 18 aprilie 2018)

388. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor şi aprobarea semnării celui de-al doilea Amendament la Acordul de asistență privind obiectivul de dezvoltare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru o guvernare democratică mai eficientă și mai responsabilă, semnat la Chișinău la 28 septembrie 2016 (nr. 346, 18 aprilie 2018)

389. Hotărîre pentru aprobarea componenţei nominale a Părții moldovenești a Comisiei privind utilizarea stabilă şi protecţia bazinului fluviului Nistru (nr. 347, 18 aprilie 2018)

390. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului dintre Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova şi Ministerul Sănătăţii al Republicii Belarus privind colaborarea în domeniul sănătăţii (nr. 348, 18 aprilie 2018)

391. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de colaborare dintre Ministerul Justiției al Republicii Moldova și Comitetul de Stat pentru Expertize Judiciare al Republicii Belarus în domeniul activității de expertiză judiciară (nr. 349, 18 aprilie 2018)

392. Hotărîre cu privire la aprobarea priorităților de politici sectoriale pe termen mediu (2019-2021) (nr. 350, 18 aprilie 2018)

393. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 696 din 30 august 2017 (nr. 351, 18 aprilie 2018)

394. Hotărîre cu privire la acordarea de împuterniciri (nr. 352, 18 aprilie 2018)

395. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea articolului 32 din Codul transportului feroviar nr. 309-XV din 17 iulie 2003 (nr. 353, 18 aprilie 2018)

396. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 17 alineatul (4) din Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală (nr. 354, 18 aprilie 2018)

397. Hotărîre cu privire la rezultatele încorporării în serviciul militar în octombrie 2017–ianuarie 2018 şi încorporarea în serviciul militar în aprilie–iulie 2018 (nr. 355, 18 aprilie 2018)

398. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 356, 18 aprilie 2018)

399. Hotărîre cu privire la determinarea dizabilității (nr. 357, 18 aprilie 2018)

400. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Amendamentului nr.1 la Acordul-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei F/P 1569 (2006), semnat la Chișinău la 11 aprilie 2018 (nr. 358, 18 aprilie 2018)

401. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investițiilor, întocmit la Istanbul la 16 decembrie 2016 (nr. 359, 18 aprilie 2018)

402. Hotărîre cu privire la transmiterea unei porțiuni de teren în superficie (nr. 360, 18 aprilie 2018)

403. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 653 din 2 iunie 2003 (nr. 361, 18 aprilie 2018)

404. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la modificarea şi completarea Legii ocrotirii sănătății nr. 411-XIII din 28 martie 1995 (nr. 362, 18 aprilie 2018)

405. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea Legii nr.102-XV din 13 martie 2003 privind ocuparea forței de muncă și protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă (nr. 363, 18 aprilie 2018)

406. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 364, 18 aprilie 2018)

407. Hotărîre cu privire la încheierea unui contract şi alocarea mijloacelor financiare (nr. 365, 18 aprilie 2018)

408. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Kazahstan privind cooperarea în domeniul migraţiei (nr. 366, 18 aprilie 2018)

409. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Kazahstan privind cooperarea în combaterea criminalităţii (nr. 367, 18 aprilie 2018)

410. Hotărîre privind stabilirea zilei de audienţă şi de întîlnire a membrilor Guvernului, a conducătorilor autorităților administrative centrale şi a funcționarilor publici de conducere de nivel superior din cadrul ministerelor cu cetăţenii (nr. 368, 18 aprilie 2018)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei şi Infrastructurii al Republicii Moldova

509. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului general de metrologie legală RGML 05:2017 (nr. 403, 28 decembrie 2017)

510. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului general de metrologie legală RGML 04:2017 (nr. 404, 28 decembrie 2017)

511. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ în construcții Amendament CP G.05.01-2014/A1:2018 “Dispoziții generale de proiectare și construcție a sistemelor de distribuție a gazelor din țevi de metal și polietilenă” (nr. 185, 5 aprilie 2018)

512. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 193, 11 aprilie 2018)

513. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP G.04.11:2017 „Metodologia de calcul al pierderilor de căldură, al consumului neînregistrat de apă caldă, al pierderilor de apă caldă în sistemele comunale de alimentare cu apă caldă menajeră. Partea 2.Calculul pierderilor de căldură în sistemele comunale de alimentare cu apă caldă menajeră”. (nr. 194, 11 aprilie 2018)

514. Raport privind utilizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2017 Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

515. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind stingerea obligației vamale prin compensare (nr. 56, 7 martie 2018)

516. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.50 din 15 martie 2017 privind aprobarea unor formulare-tip ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenții Republicii Moldova (nr. 82, 29 martie 2018)

Acte ale Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova

517. Ordin cu privire la sistemul de vigilență a dispozitivelor medicale (nr. 211, 21 martie 2018)

Acte ale Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

518. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 198/86-A din 17.03.2014 „Cu privire la aprobarea formularelor de evidenţă medicală primară şi dărilor de seamă în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală” (nr. 517/132-A, 13 aprilie 2018)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

519. Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului de administrație al ANRE nr. 116/2017 din 23.03.2017 (nr. 107/2018, 23 martie 2018). Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

520. Hotărâre privind aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acțiunilor emise de S.A. „Magazinul Universal Central UNIC” (nr. 18/2, 13 aprilie 2018)

521. Hotărâre cu privire la încetarea administrării speciale a CIA „ASITO” S.A. (nr. 18/12, 13 aprilie 2018)

522. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei CA „GENERAL ASIGURĂRI” S.A. (nr. 18/13, 13 aprilie 2018)

523. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei CA „GALAS” S.A. (nr. 18/14, 13 aprilie 2018)

524. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A. (nr. 18/15, 13 aprilie 2018)

525. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei CA „MOLDOVA-ASTROVAZ” S.A. (nr. 18/16, 13 aprilie 2018)

526. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei ÎM CIA „TRANSELIT” S.A. (nr. 18/17, 13 aprilie 2018)

527. Ordonanță privind anularea sancționării AEÎ „SEVIROVA” (nr. 18/4-O, 13 aprilie 2018)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

528. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării unor radiodifuzori la capitolul respectării art. 11 alin. (2) și (3) din Codul audiovizualului (nr. 7/32, 14 martie 2018)

529. Decizie cu privire la examinarea și avizarea proiectului Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind Registrul de stat al controalelor (nr. 7/40, 14 martie 2018)

530. Decizie cu privire la examinarea demersului Biroului Relații Interetnice (nr. 7/41, 14 martie 2018)

531. Decizie cu privire la examinarea cererii dnei Margarita Porețcaia f/nr. din 02.03.2018 (nr. 8/42, 26 martie 2018)

532. Decizie cu privire la examinarea plângerii membrilor colectivului grădiniței de copii din satul Rădulenii Vechi, r-nul Florești, f/nr. din 22.02.2018 (nr. 8/43, 26 martie 2018)

533. Decizie cu privire la examinarea cererii de retragere a autorizației de retransmisie eliberată „GRIRIMAR-TV” SRL pentru studioul de televiziune „SC-TV” (nr. 8/44, 26 martie 2018)

534. Decizie cu privire la prezentarea de către radiodifuzori și distribuitori de servicii a rapoartelor de activitate pentru anul 2017 (nr. 8/45, 26 martie 2018)

535. Decizie cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de susținere a radiodifuzorilor pentru achitarea cotizației de membru al Platformei Europene a Autorităților de Reglementare (EPRA) (nr. 8/48, 26 martie 2018)

536. Decizie cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a licențelor de emisie (nr. 9/49, 5 aprilie 2018)

537. Decizie cu privire la examinarea sesizării Asociației Obștești Comunitatea pentru advocacy și politici publice „WatchDog.md” f/nr. din 12.03.2018 (nr. 9/53, 5 aprilie 2018)

538. Decizie cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (nr. 9/58, 5 aprilie 2018)

539. Decizie cu privire la examinarea declarațiilor privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale noi ale primarilor în unele localități din 20 mai 2018 de către instituțiile audiovizualului din Republica Moldova (nr. 10/59, 17 aprilie 2018)

540. Decizie cu privire la aprobarea formularelor privind informația despre volumul de emisie electorală și difuzarea spoturilor de educație electorală și informare a alegătorilor (nr. 10/60, 17 aprilie 2018)

541. Decizie cu privire la propunerile de monitorizare a serviciilor de programe ale unor radiodifuzori privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale noi ale primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018 (nr. 10/61, 17 aprilie 2018)

Acte ale Consiliului Concurenţei

542. Decizie (nr. ASS-17, 29 martie 2018)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte