Nr. 113-120 06.04.2018


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

215. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Georgiei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit (nr. 645-VIII, 19 martie 2018)

216. Lege pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Georgiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit (nr. 26, 1 martie 2018)

217. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 499/1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni (nr. 662-VIII, 29 martie 2018)

218. Lege pentru modificarea Legii nr. 499/1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni (nr. 30, 16 martie 2018)

219. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2012 privind piața de capital (nr. 672-VIII, 2 aprilie 2018)

220. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2012 privind piața de capital (nr. 33, 16 martie 2018)

221. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (nr. 666-VIII, 30 martie 2018)

222. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (nr. 34, 16 martie 2018)

223. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 661-VIII, 29 martie 2018)

224. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 35, 16 martie 2018)

225. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 și Amendamentului nr. 2 la Contractul de finanțare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiții privind realizarea Proiectului de reabilitare a drumurilor din Republica Moldova (nr. 660-VIII, 29 martie 2018)

226. Lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 și Amendamentului nr. 2 la Contractul de finanţare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiţii privind realizarea Proiectului de reabilitare a drumurilor din Republica Moldova (nr. 37, 16 martie 2018)

227. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală (nr. 663-VIII, 29 martie 2018)

228. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală (nr. 39, 16 martie 2018)

229. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea anexei la Legea nr.668/1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 669-VIII, 2 aprilie 2018)

230. Lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668/1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 52, 23 martie 2018)

231. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 34/2016 privind aprobarea structurii şi efectivuluilimită ale Centrului Naţional Anticorupţie (nr. 62, 29 martie 2018)

232. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 664-VIII, 30 martie 2018)

233. Decret privind conferirea Ordinului „Credință Patriei” clasa I domnului Mihail HARABAGIU (nr. 665-VIII, 30 martie 2018)

234. Decret privind înregistrarea în Armorialul General al Republicii Moldova a simbolurilor corporative ale Guvernului Republicii Moldova (nr. 667-VIII, 2 aprilie 2018)

235. Decret privind eliberarea domnului Ghenadie BÎRNAZ din funcţia de judecător la Judecătoria Chișinău (nr. 668-VIII, 2 aprilie 2018)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

58. Hotărâre privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din art. 401 alin. (1) din Codul contravențional (competența Centrului Național Anticorupție la examinarea cauzelor contravenționale)(Sesizarea nr. 99g/2017) (nr. 4, 20 februarie 2018)

59. Hotărâre privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din art. 10 pct. 4 și pct. 5 din Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi (Sesizarea nr. 10g/2018) (nr. 5, 6 martie 2018)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

13. Hotărâre cu privire la Raportul auditului conformității evidenței, înregistrării și gestionării patrimoniului public, precum și a impozitării bunurilor imobile (nr. 2, 13 februarie 2018)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

319. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sînt destinate consumului uman (nr. 214, 7 martie 2018)

320. Hotărîre cu privire la reorganizarea unor persoane juridice (nr. 279, 30 martie 2018)

321. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la completarea articolului 295 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 280, 3 aprilie 2018)

322. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 786 din 4 octombrie 2017 (nr. 282, 4 aprilie 2018)

323. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.586 din 24 iulie 2017 (nr. 283, 4 aprilie 2018)

324. Hotărîre cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival 2018 (nr. 285, 4 aprilie 2018)

325. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Andrian MUNTEANU (nr. 286, 4 aprilie 2018)

326. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Evgheni SÎRBU (nr. 287, 4 aprilie 2018)

327. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege și a amendamentului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 288, 4 aprilie 2018)

328. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 289, 4 aprilie 2018)

329. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 290, 4 aprilie 2018)

330. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 964 din 9 august 2016 (nr. 291, 4 aprilie 2018)

331. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Protocolului dintre administrațiile vamale ale statelor-membre ale GUAM privind interacțiunea în domeniul combaterii contravențiilor vamale legate de deplasarea mărfurilor prin transport aerian peste frontierele de stat ale statelor-membre ale GUAM (nr. 292, 4 aprilie 2018)

332. Hotărîre cu privire la modificarea Listei organizaţiilor şi întreprinderilor societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, scutite de vărsare la buget a TVA aferentă mărfurilor produse şi serviciilor prestate (nr. 293, 4 aprilie 2018)

333. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 294, 4 aprilie 2018)

334. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Kazahstan privind colaborarea în domeniul migraţiei de muncă (nr. 295, 4 aprilie 2018)

335. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 419 din 18 iunie 2012 (nr. 296, 4 aprilie 2018)

336. Hotărîre privind modificarea punctului 9 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.10 din 5 ianuarie 2012 (nr. 297, 4 aprilie 2018)

337. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei moldoveneşti în legătură cu vizita de lucru a domnului Pavel FILIP, Prim-ministru, în Ucraina (or. Kiev, 12 aprilie 2018) (nr. 298, 4 aprilie 2018)

338. Hotărîre cu privire la aprobarea structurii și efectivului-limită ale Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (nr. 299, 4 aprilie 2018)

339. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 300, 4 aprilie 2018)

340. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 837 din 6 iulie 2016 (nr. 301, 4 aprilie 2018)

341. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria privind reglementarea fluxurilor migratorii ale forţei de muncă între ambele state şi acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia (nr. 302, 4 aprilie 2018)

342. Hotărîre cu privire la modificarea anexelor nr. 1 şi nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 5 mai 2011 (nr. 303, 4 aprilie 2018)

343. Hotărîre privind modificarea punctului 11 din Regulamentul cu privire la permisul de conducere, organizarea și desfășurarea examenului pentru obținerea permisului de conducere și condițiile de admitere la traficul rutier (nr. 304, 4 aprilie 2018)

344. Hotărîre privind desemnarea unui membru al Colegiului Centrului Naţional Anticorupţie (nr. 305, 4 aprilie 2018)

345. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Amendamentului nr.1 la Acordul-cadru de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei F/P 1569 (2006) (nr. 306, 4 aprilie 2018)

346. Hotărîre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind cooperarea economică și tehnică, semnat la Dubai la 30 ianuarie 2018 (nr. 307, 4 aprilie 2018)

347. Dispoziţie (nr. 51-d, 27 martie 2018)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova

455. Ordin cu privire la abrogarea unor acte normative (nr. 91, 20 februarie 2018)

456. Ordin cu privire la aprobarea Instrucțiunilor provizorii privind notificarea și înregistrarea operatorilor de transport și agenților economici care prestează servicii conexe transporturilor rutiere, precum și forma notificării pentru inițierea și desfăşurarea acestor servicii (nr. 142, 20 martie 2018)

457. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 159, 27 martie 2018)

Acte ale Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

458. Ordin cu privire la completarea Ordinului Ministerului Afacerilor Interne nr. 353 din 18 noiembrie 2016 privind aprobarea Instrucţiunilor privind ordinea de eliberare a cazierelor judiciare, cazierelor contravenţionale şi altor certificate de către Serviciul tehnologii informaţionale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne (nr. 108, 29 martie 2018)

Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova

459. Ordin cu privire la perioadele şi zonele de prohibiţie a pescuitului în obiectivele acvatice piscicole naturale în anul 2018 (nr. 73, 27 martie 2018)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

460. Hotărâre privind tarifele la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (nr. 97/2018, 23 martie 2018)

461. Hotărâre privind tarifele la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (nr. 98/2018, 23 martie 2018)

462. Hotărâre privind tarifele la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (nr. 99/2018, 23 martie 2018)

463. Hotărâre privind tarifele la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (nr. 100/2018, 23 martie 2018)

464. Hotărâre privind tarifele la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (nr. 101/2018, 23 martie 2018)

465. Hotărâre privind tarifele la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (nr. 102/2018, 23 martie 2018)

466. Hotărâre privind tarifele la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (nr. 103/2018, 23 martie 2018)

467. Hotărâre privind tarifele la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (nr. 104/2018, 23 martie 2018)

468. Hotărâre privind tarifele la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (nr. 105/2018, 23 martie 2018)

469. Hotărâre privind tarifele la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (nr. 106/2018, 23 martie 2018)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

470. Hotărâre referitor la aprobarea unor planuri de acțiuni (nr. 16/2, 30 martie 2018)

471. Hotărâre referitor la confirmarea Ordinului Preşedintelui Consiliului de Administrație ”Privind organizarea managementului instituțional” (nr. 16/7, 30 martie 2018)

472. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei SA „ACORD GRUP” S.A. (nr. 17/2, 2 aprilie 2018)

473. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei CA „ASTERRA GRUP” S.A. (nr. 17/3, 2 aprilie 2018)

474. Hotărâre referitor la reperfectarea licenței BAR „INVEST-BROKER” S.R.L. (nr. 17/4, 2 aprilie 2018)

475. Ordonanţă referitor la anularea suspendării operațiunilor bancare în cazul Biroului specializat de construcție a tractoarelor “BICOTRA” S.A. (nr. 17/6-O, 2 aprilie 2018)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

476. Decizie cu privire la examinarea autosesizării membrului Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Veronica Cojocaru (nr. 5/19, 26 februarie 2018)

477. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării unor radiodifuzori la capitolul respectării art. 11 alin. (2) și (3) din Codul audiovizualului (nr. 5/20, 26 februarie 2018)

478. Decizie cu privire la examinarea cererii de eliberare a duplicatului licenței de emisie „RAVIVALNIS” SRL pentru postul de televiziune „Nis TV” (nr. 5/24, 26 februarie 2018)

479. Decizie cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a licențelor de emisie (nr. 5/25, 26 februarie 2018)

480. Decizie cu privire la retragerea licenței de emisie eliberată „Dalan” SRL pentru postul de televiziune „Impuls TV” (nr. 5/26, 26 februarie 2018)

481. Decizie cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a condițiilor la autorizațiile de retransmisie (nr. 5/27, 26 februarie 2018)

482. Decizie cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (nr. 5/29, 26 februarie 2018)

483. Decizie cu privire la mediatizarea unor campanii sociale (nr. 6/31, 5 martie 2018)

484. Decizie cu privire la examinarea autosesizării membrului Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Olga Guțuțui (nr. 7/33, 14 martie 2018)

485. Decizie cu privire la examinarea cererii primarului orașului Călărași, Nicolae Melnic (nr. 7/34, 14 martie 2018)

486. Decizie cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea capacității rămase disponibile (2 sloturi) a Multiplexului A (nr. 7/35, 14 martie 2018)

Acte ale Consiliului Concurenţei

487. Decizie (nr. ASER-64, 27 decembrie 2017)

Acte ale Autorităţii Naţionale de Integritate

488. Hotărâre privind aprobarea Regulamentului cu privire la concursul pentru suplinirea funcţiei de inspector de integritate (nr. 2, 21 februarie 2018)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

489. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 65 din 12 aprilie 2006 (nr. 157, 26 martie 2018)

490. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1030 din 26 octombrie 2016 (nr. 158, 26 martie 2018)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

491. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind cerințele minime pentru sistemele informaționale și de comunicare ale băncilor (nr. 47, 14 martie 2018)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte