Nr. 108-112 30.03.2018


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

199. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la organizațiile de creditare nebancară (nr. 658-VIII, 26 martie 2018)

200. Lege cu privire la organizațiile de creditare nebancară (nr. 1, 16 martie 2018)

201. Hotărîre privind încetarea mandatului de director adjunct al Centrului Național Anticorupție (nr. 53, 23 martie 2018)

202. Hotărîre pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 68/2015 privind componenţa nominală a delegaţiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizaţiile parlamentare internaţionale și organizaţiile parlamentare bilaterale (nr. 54, 23 martie 2018)

203. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” domnului Alexandr PEGANOV (nr. 647-VIII, 26 martie 2018)

204. Decret privind aprobarea semnării Acordului dintre Republica Moldova și Regatul Suediei cu privire la cooperarea pentru dezvoltare (2018-2020) (nr. 648-VIII, 26 martie 2018)

205. Decret pentru aprobarea semnării Acordului dintre Republica Moldova și Regatul Suediei privind termenele și condițiile generale ale cooperării pentru dezvoltare (nr. 649-VIII, 26 martie 2018)

206. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 650-VIII, 26 martie 2018)

207. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” domnului Leon (Liviu) ȘTIRBU (nr. 651-VIII, 26 martie 2018)

208. Decret privind numirea domnului Anatolie VANGHELI, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Elenă, în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Cipru (nr. 652-VIII, 26 martie 2018)

209. Decret privind numirea domnului Serghei MIHOV în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Lituania (nr. 653-VIII, 26 martie 2018)

210. Decret privind numirea domnului Lilian DARII în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Belgiei (nr. 654-VIII, 26 martie 2018)

211. Decret privind numirea domnului Victor OSIPOV, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Austria, în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Slovacă (nr. 655-VIII, 26 martie 2018)

212. Decret privind numirea doamnei Tatiana PÂRVU în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Țărilor de Jos (nr. 656-VIII, 26 martie 2018)

213. Decret privind numirea domnului Denis JELIMALAI în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Populară Chineză (nr. 657-VIII, 26 martie 2018)

214. Decret privind eliberarea doamnei Ludmila CERNEI din funcția de judecător la Judecătoria Chișinău (nr. 659-VIII, 26 martie 2018)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

54. Hotărâre privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din art. 10 pct. 4 din Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi (sesizarea nr. 154g/2017) (nr. 2, 30 ianuarie 2018)

55. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 117a/2017 privind controlul constituționalității Legii nr.154 din 20 iulie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (sistemul electoral) (nr. 124, 15 decembrie 2017)

56. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 156g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 448 alin. (1) din Codul contravențional al Republicii Moldova (contestația împotriva deciziei agentului constatator) (nr. 126, 15 decembrie 2017)

57. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 151g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale articolului 8 alin.(5) și (6) din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal și punctelor 32, 34 și 36 din Regulamentul privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.974 din 15 august 2016 (modul de declarare a valorii mărfii în vamă) (nr. 127, 15 decembrie 2017)


PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

288. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de finanţare din bugetul de stat a proiectelor desfăşurate de comitetele sectoriale pentru formare profesională (nr. 253, 27 martie 2018)

289. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele de partajare a seturilor de date spațiale și a serviciilor aferente între entitățile publice și terți (nr. 254, 27 martie 2018)

290. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului, precum și la abrogarea unei dispoziții a Guvernului (nr. 255, 27 martie 2018)

291. Hotărîre cu privire la aprobarea Listei locurilor de muncă încadrate în condiții deosebite, în temeiul căreia se acordă pensie pentru limită de vîrstă în condiții avantajoase, precum și a Instrucţiunii privind modul de aplicare a Listei și de confirmare a stagiului special (nr. 256, 27 martie 2018)

292. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.1090 din 18 decembrie 2017 (nr. 257, 28 martie 2018)

293. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 539 din 23 aprilie 2008 (nr. 258, 28 martie 2018)

294. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului naţional de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea pentru anii 2018-2021 și a Planului de acţiuni cu privire la punerea în aplicare a acestuia (nr. 259, 28 martie 2018)

295. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului privind aprobarea structurii și efectivului-limită ale Centrului Național Anticorupție nr.34 din 11 martie 2016 (nr. 260, 28 martie 2018)

296. Hotărîre cu privire la încheierea unui contract de vînzare-cumpărare (nr. 261, 28 martie 2018)

297. Hotărîre cu privire la completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 262, 28 martie 2018)

298. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 753 din 14 iunie 2016 (nr. 263, 28 martie 2018)

299. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 77 din 21 aprilie 2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației (nr. 264, 28 martie 2018)

300. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind cooperarea în domeniul turismului (nr. 265, 28 martie 2018)

301. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind completarea art. 140 din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 (nr. 266, 28 martie 2018)

302. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind transportul aerian şi acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia (nr. 267, 28 martie 2018)

303. Hotărîre cu privire la modificarea punctului 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 300 din 21 aprilie 2010 (nr. 268, 28 martie 2018)

304. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului de Control al Prim-ministrului (nr. 269, 28 martie 2018)

305. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la organizaţiile necomerciale (nr. 270, 28 martie 2018)

306. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002 (nr. 271, 28 martie 2018)

307. Hotărîre cu privire la acordarea de împuterniciri (nr. 272, 28 martie 2018)

308. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru modificarea Registrului monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1531/1993 (nr. 273, 28 martie 2018)

309. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul legii vînătorii și fondului cinegetic (nr. 274, 28 martie 2018)

310. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de hotărîre a Parlamentului pentru completarea punctului 1 litera a) din Hotărîrea Parlamentului nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova (nr. 275, 28 martie 2018)

311. Hotărîre cu privire la transmiterea şi schimbarea categoriei de destinaţie a unor terenuri (nr. 276, 28 martie 2018)

312. Hotărîre cu privire la abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 61 din 29 ianuarie 1999 (nr. 277, 28 martie 2018)

313. Hotărîre privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 289 din 15 decembrie 2017 (nr. 278, 28 martie 2018)

314. Dispoziţie (nr. 47-d, 26 martie 2018)

315. Dispoziţie (nr. 48-d, 27 martie 2018)

316. Dispoziţie (nr. 49-d, 27 martie 2018)

317. Dispoziţie (nr. 50-d, 27 martie 2018)

318. Dispoziţie (nr. 52-d, 28 martie 2018)


PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei

Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova

426. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ Amendament A.07.02:2012/A1:2017 „Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul-cadru al documentației de proiect pentru construcții. Cerințe și prevederi principale” (nr. 375, 18 decembrie 2017)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

427. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 61, 14 martie 2018)

428. Ordin cu privire la modificarea şi completarea Ordinului Ministerului Finanţelor nr.126 din 4 octombrie 2017 (nr. 71, 26 martie 2018)

429. Ordin (nr. 73, 28 martie 2018)

430. Ordin cu privire la stabilirea comisionului de garantare (nr. 74, 28 martie 2018)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

431. Decizie cu privire la alinierea la măsuri restrictive internaţionale ale Uniunii Europene (nr. 53-S-05, 21 martie 2018)

Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

432. Ordin privind completarea Anexei nr. 2 la Ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr.7 din 6 februarie 2018 (nr. 15, 21 martie 2018)

Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile

433. Ordin cu privire la introducerea modificărilor în documentul “Cerinţe tehnice. Transportul aerian al bunurilor periculoase” (nr. 07/GEN, 12 martie 2018)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

434. Hotărâre cu privire la aprobarea formularelor-tip pentru eliberarea permiselor tehnice pentru utilizarea stațiilor de radiocomunicaţii (nr. 10, 23 martie 2018)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

435. Hotărâre cu privire la modificarea și completarea Codului de guvernanță corporativă (nr. 14/1, 19 martie 2018)

436. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei Societății de Asigurări „ACORD GRUP” S.A. (nr. 14/5, 19 martie 2018)

437. Hotărâre cu privire la reperfectarea licenţei CA „DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 14/6, 19 martie 2018)

438. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A. (nr. 14/ 7, 19 martie 2018)

439. Hotărâre privind modificarea Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.14/1 din 31.03.2017 (nr. 14/8, 19 martie 2018)

440. Hotărâre privind reorganizarea unei societăți pe acțiuni (nr. 15/3, 26 martie 2018)

441. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 15/4, 26 martie 2018)

442. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 15/5, 26 martie 2018)

443. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A. (nr. 15/7, 26 martie 2018)

444. Hotărâre referitor la reperfectarea licenței BAR „ERVAX GRUP” S.R.L. (nr. 15/8, 26 martie 2018)

445. Hotărâre referitor la reperfectarea licenței BAR „TEGO-GRUP” S.R.L. (nr. 15/9, 26 martie 2018)

446. Ordonanță privind controlul AEÎ „COLUMNA MANTA” (nr. 14/4-O, 19 martie 2018)

447. Ordonanță privind controlul tematic al unor intermediari în asigurări (nr. 14/10-O, 19 martie 2018)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

448. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a autorizației de retransmisie eliberată „OLDIMA” SRL pentru studioul TV prin cablu „NTV” (nr. 4/14, 12 februarie 2018)

449. Decizie cu privire la examinarea cererii de retragere a autorizației de retransmisie eliberată „TV Carp” SRL pentru studioul TV prin cablu „TV CARP” (nr. 4/15, 12 februarie 2018)

450. Decizie сu privire la desemnarea reprezentanților CCA pentru efectuarea unor deplasări de serviciu și alocarea mijloacelor financiare pentru cheltuielile de deplasare (nr. 4/18, 12 februarie 2018)

451. Decizie cu privire la examinarea cererii de cesiune (nr. 8/46, 26 martie 2018)

452. Decizie cu privire la aprobarea „Concepției privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale noi ale primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018 de către instituțiile audiovizualului din Republica Moldova” (nr. 8/47, 26 martie 2018)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

453. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1804 din 30 decembrie 2014 (nr. 161, 27 martie 2018)

Acte ale Autorității administrative Agenția Națională Transport Auto

454. Raport privind activitatea Autorității administrative Agenția Națională Transport Auto pentru anul 2017


PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante

Publicaţii ale agenţilor economici


PARTEA V


Avize pierderi de acte