Nr. 105-107 27.03.2018


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova 

194. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare și a Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale” (nr. 644-VIII, 19 martie 2018)

195. Lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare și a Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale” (nr. 25, 1 martie 2018)

196. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 646-VIII, 20 martie 2018)

197. Lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 27, 1 martie 2018)

198. Hotărîre pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 9/2015 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 42, 16 martie 2018)


PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

286. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului Stindardului Prim-ministrului Republicii Moldova (nr. 251, 23 martie 2018)

287. Hotărîre privind aprobarea unor simboluri corporative ale Guvernului Republicii Moldova (nr. 252, 23 martie 2018)


PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante

Publicaţii ale agenţilor economici