Nr. 95-104 23.03.2018


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

188. Decret pentru promulgarea Codului aerian al Republicii Moldova (nr. 640-VIII, 13 martie 2018)

189. Codul aerian al Republicii Moldova (nr. 301, 21 decembrie 2017)

190. Hotărîre privind constituirea Comisiei speciale de organizare și desfășurare a concursului public pentru selectarea candidaților la funcția de membru al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (nr. 28, 1 martie 2018)

191. Hotărîre privind eliberarea unui judecător al Curţii Supreme de Justiţie din funcţia de judecător, vicepreşedinte al Curţii Supreme de Justiţie preşedinte al Colegiului penal (nr. 38, 16 martie 2018)

192. Hotărîre privind eliberarea domnului Mihail POALELUNGI din funcția de judecător și președinte al Curții Supreme de Justiție (nr. 41, 16 martie 2018)

193. Decret privind numirea doamnei Victoria IFTODI în funcția de ministru al justiției (nr. 643-VIII, 19 martie 2018)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

44. Hotărâre privind excepţia de neconstituţionalitate a articolelor 232 alin. (2) și 308 alin. (4) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova (termenul depunerii demersului privind prelungirea arestului) (Sesizarea nr. 168g/2017) (nr. 40, 21 decembrie 2017)

45. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 161g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 73 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova (recunoașterea în calitate de parte civilmente responsabilă) (nr. 115, 15 decembrie 2017)

46. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 143g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 31 alin. (7) din Legea cu privire la ipotecă (executarea dreptului de ipotecă în cazul achitării tardive a datoriei) (nr. 116, 15 decembrie 2017)

47. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 152g/2017 privind excepţia de neconstituționalitate a art. 415 alin. (21) din Codul de procedură penală al Republici Moldova (audierea martorilor acuzării în instanța de apel) (nr. 118, 15 decembrie 2017)

48. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 158g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 27 alin. (1) lit.g) din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (condiţiile pentru a candida la o funcţie publică) (nr. 119, 15 decembrie 2017)

49. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 140g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 327 din Codul penal (abuzul de putere sau abuzul de serviciu) (nr. 121, 15 decembrie 2017)

50. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 150g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal (prelucrarea datelor cu caracter personal) (nr. 122, 15 decembrie 2017)

51. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 142g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale articolului 327 alin. (1) din Codul penal (abuzul de putere sau abuzul de serviciu) (nr. 123, 15 decembrie 2017)

52. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 118b/2017 privind interpretarea unor prevederi din articolele 75 alin.(1) și 88 din Constituție (problemele supuse referendumului) (nr. 125, 15 decembrie 2017)

53. Decizie privind alegerea Preşedintelui Curţii Constituţionale (nr. AG-7, 16 martie 2018)


PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

261. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la eficiența energetică (nr. 211, 7 martie 2018)

262. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (nr. 212, 7 martie 2018)

263. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 213, 7 martie 2018)

264. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Registrului național al monumentelor de for public (nr. 231, 12 martie 2018)

265. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani (nr. 232, 12 martie 2018)

266. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind avertizorii de integritate (nr. 233, 12 martie 2018)

267. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Vasile ȘARCO (nr. 234, 21 martie 2018)

268. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 235, 21 martie 2018)

269. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 165 din 21 martie 2017 (nr. 236, 21 martie 2018)

270. Hotărîre cu privire la indexarea prestaţiilor de asigurări sociale şi a unor prestaţii sociale de stat (nr. 237, 21 martie 2018)

271. Hotărîre pentru modificarea punctului 12 din Hotărîrea Guvernului nr. 1167 din 16 octombrie 2008 (nr. 238, 21 martie 2018)

272. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 239, 21 martie 2018)

273. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 240, 21 martie 2018)

274. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 241, 21 martie 2018)

275. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind combaterea insectelor defoliatoare și agenților patogeni ai bolilor în Rezervaţia Știinţifică „Plaiul Fagului” (nr. 242, 21 martie 2018)

276. Hotărîre cu privire la decernarea Premiului Guvernului Republicii Moldova pentru cel mai dotat inventator al anului 2017 (nr. 243, 21 martie 2018)

277. Hotărîre cu privire la Consiliul Național pentru Statistică (nr. 244, 21 martie 2018)

278. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 245, 21 martie 2018)

279. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 360 din 6 iunie 2012 (nr. 246, 21 martie 2018)

280. Hotărîre privind finanţarea lucrărilor de renovare a instituţiilor de învăţămînt primar, gimnazial şi liceal din subordinea autorităţilor administrației publice locale în anul 2018 (nr. 247, 21 martie 2018)

281. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 248, 21 martie 2018)

282. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 249, 21 martie 2018)

283. Hotărîre cu privire la completarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 419 din 18 iunie 2012 (nr. 250, 21 martie 2018)

284. Dispoziţie (nr. 42-d, 21 martie 2018)

285. Dispoziţie (nr. 43-d, 21 martie 2018)


PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

413. Decizie cu privire la alinierea la măsuri restrictive internaţionale ale Uniunii Europene (nr. 45-S-04, 5 martie 2018)

Acte ale Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova

414. Ordin cu privire la aprobarea unor acte normative (nr. 270, 13 martie 2018)

Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

415. Ordin cu privire la înregistrarea și revizuirea preţurilor de producător la medicamente (nr. A07.PS-01. Rg04-58, 28 februarie 2018)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

416. Decizie cu privire la examinarea Raportului de monitorizare a principalelor buletine informative ale posturilor de televiziune „Moldova-1”, „Prime”, „Canal 3”, „RTR Moldova”, „Publika TV”, „TV 8”, „Accent TV”, „Pro TV Chișinău”, „Jurnal TV”, „ITV”, „Ren Moldova” și „NTV Moldova” la capitolul respectării legislației electorale (Codul electoral nr. 1381 din 21.11.1997, Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006 și Concepția privind reflectarea campaniei electorale la referendumul local privind revocarea domnului Chirtoacă Dorin din funcția de primar general al municipiului Chișinău din 19 noiembrie 2017 de către instituțiile audiovizualului din Republica Moldova), pentru perioada 06-19 noiembrie 2017 (nr. 29/212, 30 noiembrie 2017)

417. Decizie cu privire la examinarea autosesizării membrului Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Olga Guțuțui (nr. 34/244, 28 decembrie 2017)

418. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării la capitolul respectării Deciziei CCA nr. 16/101 din 21 iulie 2017 (nr. 1/1, 11 ianuarie 2018)

419. Decizie cu privire la modificarea Deciziei CCA nr. 2/5 din 15 ianuarie 2018 cu privire la asigurarea securității informaționale prin neadmiterea provocărilor cu caracter mediatic îndreptate împotriva Republicii Moldova și modificarea deciziilor CCA nr. 83 din 30.09.2008, nr. 14/83 din 17.05.2016 și nr. 17/120 din 21.07.2017 „Despre Instrucțiunea cu privire la adoptarea deciziilor motivate la acordarea licențelor prin concurs” (nr. 4/13, 12 februarie 2018)

420. Decizie cu privire la mediatizarea unor campanii sociale (nr. 4/17, 12 februarie 2018)

421. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizațiile de retransmisie (nr. 5/28, 26 februarie 2018)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

422. Extras din Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 132/7 din 6 martie 2018

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

423. Ordin privind modificarea și completarea Regulamentului privind autorizarea centrelor de asistenţă tehnică pentru maşinile de casă şi de control cu memorie fiscală, aprobat prin Ordinul SFS nr. 481 din 1 decembrie 2017 (nr. 136, 16 martie 2018)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

424. Hotărâre cu privire la punerea în circulație ca mijloc de plată și în scop numismatic a unor monede comemorative și jubiliare (nr. 7, 16 martie 2018)

425. Hotărâre cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel individual (nr. 42, 2 martie 2018)


PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante

Publicaţii ale agenţilor economici


PARTEA V


Avize pierderi de acte