Nr. 94 17.03.2018

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

257. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (nr. 228, 12 martie 2018)

258. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr.229,12 martie 2018)

259. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.284 din 24 aprilie 2013 (nr. 230, 12 martie 2018)

260. Dispoziţie (nr. 41-d, 15 martie 2018)


PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei

Acte ale Ministerului Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova

403. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcționarea Centrului de tineret (nr. 64t, 6 aprilie 2017)

404. Ordin cu privire la Programul de dezvoltare a centrelor de tineret pentru anii 2017-2022 (nr. 65t, 6 aprilie 2017)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

405. Hotărâre privind prețul reglementat pentru energia electrică furnizată de furnizorul central de energie electrică (nr. 85/2018, 13 martie 2018)

406. Hotărâre privind tarifele și prețurile reglementate la gazele naturale (nr. 88/2018, 16 martie 2018)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

407. Hotărâre privind retragerea licenţei AEÎ „HORJA” (nr. 13/1, 13 martie 2018)

408. Hotărâre privind retragerea licenţei AEÎ „PRAJILA-CREDIT” (nr. 13/2, 13 martie 2018)

409. Hotărâre privind retragerea licenţei AEÎ „SFÎNTUL NICOLAE” (nr. 13/3, 13 martie 2018)

410. Hotărâre referitor la reperfectarea licenței Companiei de Asigurări „ALLIANCE INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 13/6, 13 martie 2018)

411. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei SA „MOLDASIG” (nr. 13/7, 13 martie 2018)

412. Hotărâre privind abrogarea Hotărârii CA nr.39/1 din 13.09.2010 (nr. 13/13, 13 martie 2018)


PARTEA IV


Publicaţii ale agenţilor economici