Nr. 84-93 16.03.2018


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

168. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în domeniul militar (nr. 627-VIII, 6 martie 2018)

169. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în domeniul militar (nr. 3, 8 februarie 2018)

170. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 631-VIII, 6 martie 2018)

171. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 6, 8 februarie 2018)

172. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 231 din Codul penal al Republicii Moldova nr.985/2002 (nr. 629-VIII, 6 martie 2018)

173. Lege pentru modificarea articolului 231 din Codul penal al Republicii Moldova nr.985/2002 (nr. 18, 15 februarie 2018)

174. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea articolului 29 din Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare (nr. 632-VIII, 12 martie 2018)

175. Lege pentru modificarea și completarea articolului 29 din Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare (nr. 19, 22 februarie 2018)

176. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 638-VIII, 13 martie 2018)

177. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 24, 23 februarie 2018)

178. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 626-VIII, 6 martie 2018)

179. Decret privind eliberarea doamnei Vera TOMA din funcţia de judecător la Curtea de Apel Bălți (nr. 630-VIII, 6 martie 2018)

180. Decret privind eliberarea unui nou însemn al Ordinului „Ștefan cel Mare” și a duplicatului brevetului aferent distincției (nr. 633-VIII, 12 martie 2018)

181. Decret privind numirea doamnei Ala MALÎI în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău (nr. 634-VIII, 12 martie 2018)

182. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 635-VIII, 12 martie 2018)

183. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 636-VIII, 12 martie 2018)

184. Decret privind completarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 625-VIII din 5 martie 2018 (nr. 637-VIII, 13 martie 2018)

185. Decret privind demisia domnului Alexandru TĂNASE din funcția de ministru al justiției (nr. 639-VIII, 13 martie 2018)

186. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” domnului Valentin GUȚAN (nr. 641-VIII, 14 martie 2018)

187. Decret privind aprobarea componenţei Colegiului militar al Ministerului Apărării (nr. 642-VIII, 14 martie 2018)


PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

241. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 208, 7 martie 2018)

242. Hotărîre pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la prestaţiile în sistemul public de asigurări sociale pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă a asiguraţilor prin tratament balneosanatorial (nr. 209, 7 martie 2018)

243. Hotărîre cu privire la crearea Comisiei naţionale pentru monitorizarea circulației armelor de calibru mic şi a armamentului uşor (nr. 210, 7 martie 2018)

244. Hotărîre pentru modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 216, 12 martie 2018)

245. Hotărîre cu privire la transmiterea unor mijloace de transport (nr. 217, 12 martie 2018)

246. Hotărîre cu privire la acordarea de împuterniciri (nr. 218, 12 martie 2018)

247. Hotărîre cu privire la Agenția Rezerve Materiale (nr. 219, 12 martie 2018)

248. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexelor nr. 1, nr.2 și nr. 21 la Hotărîrea Guvernului nr. 71 din 23 ianuarie 2013 (nr. 220, 12 martie 2018)

249. Hotărîre pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum şi din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări (nr. 221, 12 martie 2018)

250. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru executarea art.46 alin.(8) din Legea nr.234 din 3 octombrie 2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (nr. 222, 12 martie 2018)

251. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 223, 12 martie 2018)

252. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 105 din 9 iunie 2017 privind declararea utilității publice pentru lucrările de interes național de construcție a conductei de transport gaze naturale pe direcția Ungheni – Chișinău (nr. 224, 12 martie 2018)

253. Hotărîre pentru aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2018 și a Programului de reparație periodică a drumurilor publice naționale (în limitele localităților), locale, comunale și a străzilor (nr. 225, 12 martie 2018)

254. Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 51 din 16 ianuarie 2013 (nr. 226, 12 martie 2018)

255. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de operare cu tichetele de masă (nr. 227, 12 martie 2018)

256. Dispoziţie (nr. 38-d, 12 martie 2018)


PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

394. Ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor nr.202 din 17 decembrie 2015 “Cu privire la aprobarea Consiliului pentru Standarde de evidenţă contabilă în sectorul public” (nr. 54, 1 martie 2018)

395. Ordin (nr. 55, 2 martie 2018)

Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova

396. Ordin cu privire la criteriile de performanţă pentru dispozitivele medicale de diagnostic in vitro şi alte materiale utilizate în asigurarea securităţii hemotransfuzionale (nr. 370, 5 martie 2018)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

397. Ordin cu privire la situaţia din Yemen şi reînnoirea măsurilor restrictive aplicate acestui stat, prin adoptarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite S/RES/2402 (2018) din 26 februarie 2018 (nr. 48-S-05, 6 martie 2018)

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

398. Indicii preţurilor de сonsum

Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

399. Ordin cu privire la revizuirea preţurilor de producător la medicamente (nr. A07.PS-01.Rg04-46, 14 februarie 2018)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

400. Dicizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a Condițiilor la autorizația de retransmisie ÎM „ORANGE MOLDOVA” SA (nr. 3/9, 26 ianuarie 2018)

401. Dicizie cu privire la mediatizarea unor campanii sociale (nr. 3/10, 26 ianuarie 2018)

402. Dicizie cu privire la examinarea și aprobarea concepțiilor generale ale serviciilor de programe ale unor radiodifuzori și notificările prezentate de către distribuitorii de servicii (nr. 5/22, 26 februarie 2018)


PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante

Publicaţii ale agenţilor economici


PARTEA V


Avize pierderi de acte