Nr. 324-329 04.12.2015


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

613. Decret pentru promulgarea Legii privind scutirea de taxa pe valoarea adăugată, taxa vamală și de taxa pentru efectuarea procedurilor vamale a mărfurilor și serviciilor importate și/sau livrate pentru construcția unei grădinițe de copii (nr. 1843-VII, 26 noiembrie 2015)

614. Lege privind scutirea de taxa pe valoarea adăugată, taxa vamală și de taxa pentru efectuarea procedurilor vamale a mărfurilor și serviciilor importate și/sau livrate pentru construcția unei grădinițe de copii (nr. 193, 19 noiembrie 2015)

615. Decret privind conferirea distincţiilor de stat unui grup de lucrători din complexul agroindustrial (nr. 1839-VII, 25 noiembrie 2015)

616. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” domnului Nicolae ROPOT (nr. 1840-VII, 25 noiembrie 2015)

617. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” domnului Vladimir LISENCO (nr. 1841-VII, 25 noiembrie 2015)

618. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Civic” domnului Gheorghe TATARU (nr. 1842-VII, 25 noiembrie 2015)

619. Decret privind conferirea medaliei „Nicolae Testemițanu” doamnei Larisa GANGUR (nr. 1844-VII, 27 noiembrie 2015)

620. Decret privind numirea doamnei Svetlana UZUN în funcția de președinte al Judecătoriei Taraclia (nr. 1845-VII, 27 noiembrie 2015)

621. Decret privind numirea doamnei Valentina CRIUCICOVA în funcția de președinte al Judecătoriei Călărași (nr. 1846-VII, 27 noiembrie 2015)

622. Decret privind numirea doamnei Ecaterina PALANCIUC în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Centru, municipiul Chișinău (nr. 1847-VII, 27 noiembrie 2015)

623. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1848-VII, 27 noiembrie 2015)

624. Decret privind numirea domnului Grigore MANOLI în funcția de judecător la Judecătoria Centru, municipiul Chișinău (nr. 1849-VII, 27 noiembrie 2015)

625. Decret privind numirea domnului Veniamin CHIHAI în funcția de judecător la Judecătoria Rîșcani, municipiul Chișinău (nr. 1850-VII, 27 noiembrie 2015)

626. Decret privind numirea doamnei Alina PLAMADEALA în funcția de judecător la Judecătoria Orhei (nr. 1851-VII, 27 noiembrie 2015)

627. Decret privind numirea domnului Alexandru ROȘCA în funcția de judecător la Judecătoria Bălți (nr. 1852-VII, 27 noiembrie 2015)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

30. Decizie pentru completarea Regulamentului privind procedura de examinare a sesizărilor depuse la Curtea Constituțională (nr. AG-5, 23 noiembrie 2015)

31. Aviz asupra iniţiativei civice de revizuire a articolelor 60, 70, 78 și 89 din Constituţia Republicii Moldova prin referendum republican (Sesizarea nr. 45c/2015) (nr. 2, 10 noiembrie 2015)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

934. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 832, 25 noiembrie 2015)

935. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1047 din 8 noiembrie 1999 (nr. 833, 27 noiembrie 2015)

936. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 696 din 19 noiembrie 2009 (nr. 836, 2 decembrie 2015)

937. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Sabina CERBU (nr. 837, 2 decembrie 2015)

938. Hotărîre cu privire la modificarea punctului 11 din Hotărîrea Guvernului nr. 1167 din 16 octombrie 2008 (nr. 838, 2 decembrie 2015)

939. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Lilian APOSTOL (nr. 839, 2 decembrie 2015)

940. Dispoziţie (nr. 143-d, 29 noiembrie 2015)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

2283. Ordin cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2016 (nr. 180, 12 octombrie 2015)

2284. Ordin privind modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la modul de completare a ordinului de plată utilizat la efectuarea transferului bugetar în lei moldoveneşti, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 186 din 24 decembrie 2013 (nr. 194, 20 noiembrie 2015)

2285. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 196, 1 decembrie 2015)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

2286. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind înregistrarea birourilor și organizațiilor de mediere (nr. 614, 26 noiembrie 2015)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

2287. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM С.03.01:2015 „Construcția complexelor animaliere. Norme de proiectare” (nr. 131, 23 noiembrie 2015)

2288. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP A.05.01:2015 „Regulament privind funcțiile beneficiarului în construcții” (nr. 132, 24 noiembrie 2015.)

Acte ale Ministerului Mediului al Republicii Moldova

2289. Ordin cu privire la pescuitul industrial/comercial pentru anul 2016 (nr. 113, 25 noiembrie 2015)

Acte ale Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova

2290. Ordin cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la organizarea şi desfășurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general, aprobat prin Ordinul nr. 163 din 23 martie 2015 (nr. 1117, 25 noiembrie 2015)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

2291. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. 921, 6 noiembrie 2015)

Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile a Republicii Moldova

2292. Ordin cu privire la aprobarea Cerinţelor tehnice aplicabile pentru evitarea coliziunii în zbor – ACAS II, versiunea 7.1 (nr. 24/GEN, 19 noiembrie 2015)

2293. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind metodele de lucru ale Autorităţii Aeronautice Civile în cadrul inspecţiilor de standardizare efectuate de către Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei (nr. 25/GEN, 19 noiembrie 2015)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

2294. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind pieţele reglementate şi sistemele multilaterale de tranzacţionare (nr. 49/2, 26 august 2015)

2295. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind serviciile şi activităţile de investiţii (nr. 49/3, 26 august 2015)

2296. Hotărîre cu privire la prescrierea repetată Brokerului de Asigurare „BROKER EXPERT” S.R.L. de a respecta condițiile de licențiere din domeniul asigurărilor (nr. 62/1, 26 noiembrie 2015)

2297. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „ALLIANCE INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 62/3, 26 noiembrie 2015)

2298. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „KLASSIKA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 62/4, 26 noiembrie 2015)

2299. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „MOLDOVA-ASTROVAZ” S.A. (nr. 62/5, 26 noiembrie 2015)

2300. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „SOCIÉTÉ DE COURTAGE” S.R.L. (nr. 62/6, 26 noiembrie 2015)

2301. Hotărîre cu privire la retragerea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „MCA-BROKER” S.R.L. (nr. 62/7, 26 noiembrie 2015)

2302. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 62/10, 26 noiembrie 2015)

2303. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societăţii pe acţiuni ”DRUM-11” (nr. 62/11, 26 noiembrie 2015)

2304. Hotărîre cu privire la anularea Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 29/6 din 15.07.2010 (nr. 62/12, 26 noiembrie 2015)

2305. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „CIUCIULEA” (nr. 62/13, 26 noiembrie 2015)

2306. Ordonanţă cu privire la iniţierea controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul birourilor istoriilor de credit de către Întreprinderea Mixtă „BIROUL DE CREDIT” S.R.L. (nr. 62/15-O, 26 noiembrie 2015)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

2307. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Bubuieci, municipiul Chișinău (nr. 4010 , 15 septembrie 2015)

2308. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Trușeni, municipiul Chișinău (nr. 4011 , 15 septembrie 2015)

2309. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cobusca Nouă, raionul Anenii Noi (nr. 4012 , 15 septembrie 2015)

2310. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Briceni (nr. 4013 , 15 septembrie 2015)

2311. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Larga, raionul Briceni (nr. 4014 , 15 septembrie 2015)

2312. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Carabetovca, raionul Basarabeasca (nr. 4015 , 15 septembrie 2015)

2313. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Iserlia, raionul Basarabeasca (nr. 4016 , 15 septembrie 2015)

2314. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Capaclia, raionul Cantemir (nr. 4017 , 15 septembrie 2015)

2315. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Enichioi, raionul Cantemir (nr. 4018 , 15 septembrie 2015)

2316. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pleșeni, raionul Cantemir (nr. 4019 , 15 septembrie 2015)

2317. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Ciuflești, raionul Căușeni (nr. 4020 , 15 septembrie 2015)

2318. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Grigorievca, raionul Căușeni (nr. 4021 , 15 septembrie 2015)

2319. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Tănătari, raionul Căușeni (nr. 4022 , 15 septembrie 2015)

2320. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Ursoaia, raionul Căușeni (nr. 4023 , 15 septembrie 2015)

2321. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Cimișlia (nr. 4024, 15 septembrie 2015)

2322. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Dondușeni (nr. 4025, 15 septembrie 2015)

2323. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Moșana, raionul Dondușeni (nr. 4026, 15 septembrie 2015)

2324. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Rediul Mare, raionul Dondușeni (nr. 4027, 15 septembrie 2015)

2325. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Doroțcaia, raionul Dubăsari (nr. 4028, 15 septembrie 2015)

2326. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Marcăuți, raionul Dubăsari (nr. 4029, 15 septembrie 2015)

2327. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Pîrîta, raionul Dubăsari (nr. 4030, 15 septembrie 2015)

2328. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Ustia, raionul Dubăsari (nr. 4031, 15 septembrie 2015)

2329. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Burlănești, raionul Edineț (nr. 4032, 15 septembrie 2015)

2330. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Goleni, raionul Edineț (nr. 4033, 15 septembrie 2015)

2331. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Hincăuți, raionul Edineț (nr. 4034, 15 septembrie 2015)

2332. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Stolniceni, raionul Edineț (nr. 4035, 15 septembrie 2015)

2333. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Fălești (nr. 4036, 15 septembrie 2015)

2334. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Bocani, raionul Fălești (nr. 4037, 15 septembrie 2015)

2335. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Călinești, raionul Fălești (nr. 4038, 15 septembrie 2015)

2336. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Călugăr, raionul Fălești (nr. 4039, 15 septembrie 2015)

2337. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Egorovca, raionul Fălești (nr. 4040, 15 septembrie 2015)

2338. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Hîncești, raionul Fălești (nr. 4041, 15 septembrie 2015)

2339. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Ilenuța, raionul Fălești (nr. 4042, 15 septembrie 2015)

2340. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Năvîrneț, raionul Fălești (nr. 4043, 15 septembrie 2015)

2341. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pruteni, raionul Fălești (nr. 4044, 15 septembrie 2015)

2342. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Florești, raionul Florești (nr. 4045, 15 septembrie 2015)

2343. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Frumușica, raionul Florești (nr. 4046, 15 septembrie 2015)

2344. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Japca, raionul Florești (nr. 4047, 15 septembrie 2015)

2345. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Prajila, raionul Florești nr. 4048, 15 septembrie 2015)

2346. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Trifănești, raionul Florești (nr. 4049, 15 septembrie 2015)

2347. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Glodeni, raionul Glodeni (nr. 4050, 15 septembrie 2015)

2348. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Ialoveni, raionul Ialoveni (nr. 4051, 15 septembrie 2015)

2349. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Leova, raionul Leova (nr. 4052, 15 septembrie 2015)

2350. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Ocnița (nr. 4053, 15 septembrie 2015)

2351. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Ocnița, raionul Ocnița (nr. 4054, 15 septembrie 2015)

2352. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Orhei (nr. 4055, 15 septembrie 2015)

2353. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Orhei, raionul Orhei (nr. 4056, 15 septembrie 2015)

2354. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pelivan, raionul Orhei (nr. 4057, 15 septembrie 2015)

2355. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Puțintei, raionul Orhei (nr. 4058, 15 septembrie 2015)

2356. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Rîșcani (nr. 4059, 15 septembrie 2015)

2357. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Soroca, raionul Soroca (nr. 4060, 15 septembrie 2015)

2358. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cosăuți, raionul Soroca (nr. 4061, 15 septembrie 2015)

2359. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Egoreni, raionul Soroca (nr. 4062, 15 septembrie 2015)

2360. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Schineni, raionul Soroca (nr. 4063, 15 septembrie 2015)

2361. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Tătărăuca Veche, raionul Soroca (nr. 4064, 15 septembrie 2015)

2362. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Ștefan-Vodă (nr. 4065, 15 septembrie 2015)

2363. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul raional Taraclia (nr. 4066, 15 septembrie 2015)

2364. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Taraclia, raionul Taraclia (nr. 4067, 15 septembrie 2015)

2365. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Aluatu, raionul Taraclia (nr. 4068, 15 septembrie 2015)

2366. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Balabanu, raionul Taraclia (nr. 4069, 15 septembrie 2015)

2367. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Corten, raionul Taraclia (nr. 4070, 15 septembrie 2015)

2368. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Musaitu, raionul Taraclia (nr. 4071, 15 septembrie 2015)

2369. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Ungheni (nr. 4072, 15 septembrie 2015)

2370. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Baurci, UTA Găgăuzia (nr. 4073, 15 septembrie 2015)

2371. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Dezghingea, UTA Găgăuzia (nr. 4074, 15 septembrie 2015)

2372. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Etulia, UTA Găgăuzia (nr. 4075, 15 septembrie 2015)

2373. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la Minsk, Republica Belarus (nr. 4076, 15 septembrie 2015)

2374. Hotărîre cu privire la aprobarea devizelor de cheltuieli pentru anul 2016 (nr. 4077, 29 septembrie 2015)

2375. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a alegerilor locale noi ale Consiliului sătesc Coșernița, raionul Criuleni, și ale Consiliului comunal Lingura, raionul Cantemir, din data de 15 noiembrie 2015 (nr. 4078, 29 septembrie 2015)

2376. Hotărîre cu privire la constituirea unor circumscripții electorale (nr. 4079, 29 septembrie 2015)

2377. Hotărîre cu privire la aprobarea stemei, emblemei, drapelului, emblemei „Acvila Comisiei Electorale Centrale” și culorii corporative ale Comisiei Electorale Centrale, precum și a Regulamentului privind utilizarea simbolurilor corporative ale Comisiei Electorale Centrale (nr. 4080, 29 septembrie 2015)

2378. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la actele normative (nr. 4081, 29 septembrie 2015)

2379. Hotărîre cu privire la sesizarea primarului orașului Vadul lui Vodă privind starea de incompatibilitate a unui consilier din Consiliul orășenesc Vadul lui Vodă, municipiul Chișinău (nr. 4082, 29 septembrie 2015)

2380. Hotărîre cu privire la ridicarea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Durlești, municipiul Chișinău (nr. 4083, 29 septembrie 2015)

2381. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Calfa, raionul Anenii Noi (nr. 4084, 29 septembrie 2015)

2382. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Geamăna, raionul Anenii Noi (nr. 4085, 29 septembrie 2015)

2383. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Iordanovca, raionul Basarabeasca (nr. 4086, 29 septembrie 2015)

2384. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Larga, raionul Briceni (nr. 4087, 29 septembrie 2015)

2385. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Alexanderfeld, raionul Cahul (nr. 4088, 29 septembrie 2015)

2386. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cucoara, raionul Cahul (nr. 4089, 29 septembrie 2015)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

2387. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător la Judecătoria Ungheni (nr. 876/35, 17 noiembrie 2015)

2388. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător la Judecătoria Comrat (nr. 896/36, 24 noiembrie 2015)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

2389. Ordin privind modificarea unor ordine ale IFPS (nr. 1001, 19 noiembrie 2015)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

2390. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei (nr. 97, 26 noiembrie 2015)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte