Nr. 67 28.02.2018


PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

192. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1340 din 4 decembrie 2001 (nr. 162, 23 februarie 2018)

193. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 163, 23 februarie 2018)

194. Hotărîre pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 472 din 26 martie 2008 (nr. 164, 23 februarie 2018)

195. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Fiodor GAIDARJI (nr. 165, 26 februarie 2018)

196. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Petru GHERASIMOV (nr. 166, 26 februarie 2018)

197. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Fiodor GAIDARJI (nr. 167, 26 februarie 2018)

198. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Petru GHERASIMOV (nr. 168, 26 februarie 2018)

199. Hotărîre cu privire la transmiterea unui bun imobil (nr. 169, 26 februarie 2018)

200. Hotărîre cu privire la transmiterea și schimbarea categoriei de destinație a unui teren (nr. 170, 26 februarie 2018)

201. Hotărîre pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1408 din 10 decembrie 2008 (nr. 171, 26 februarie 2018)

202. Hotărîre сu privire la acordarea Bursei de excelență a Guvernului și a Bursei nominale (pe domenii) pentru studenții-doctoranzi pe anul 2018 (nr. 172, 26 februarie 2018)

203. Hotărîre cu privire la instalarea în municipiul Chișinău a plăcii comemorative „Constantin Constantinov şi Ecaterina Kazimirova” (nr. 173, 26 februarie 2018)

204. Hotărîre cu privire la edificarea în orașul Călărași a busturilor domnitorilor Mihai Viteazul și Alexandru Ioan Cuza (nr. 174, 26 februarie 2018)

205. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (nr. 175, 26 februarie 2018)

206. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru abrogarea alineatului (7) al articolului 439 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 176, 26 februarie 2018)

207. Dispoziţie (nr. 33-d, 23 februarie 2018)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova

320. Ordin privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la înregistrarea bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor (nr. 9, 14 februarie 2018)

Acte ale Consiliului Concurenţei

321. Hotărîre cu privire la aprobarea Nomenclatorului serviciilor prestate contra plată de Consiliul Concurenței (nr. 1, 25 ianuarie 2018)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

322. Extras din Hotărîrea nr. 66/4 din 6 februarie 2018.

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

323. Hotărîre cu privire la punerea în circulație ca mijloc de plată a monedelor metalice noi (nr. 5, 22 februarie 2018)

PARTEA IV


Publicaţii ale agenţilor economici