Nr. 58-66 23.02.2018


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

131. Cod cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova* ( Nr. 259-XV, 15 iulie 2004)

132. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (nr. 607-VIII, 19 februarie 2018)

133. Lege cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (nr. 308, 22 decembrie 2017)

134. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea articolului 46 din Legea nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (nr. 606-VIII, 19 februarie 2018)

135. Lege pentru modificarea și completarea articolului 46 din Legea nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (nr. 2, 8 februarie 2018)

136. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 610-VIII, 20 februarie 2018)

137. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 8, 8 februarie 2018)

138. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 604-VIII, 15 februarie 2018)

139. Decret privind revocarea domnului Alexandru BURIAN din funcția de președinte al Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare (nr. 605-VIII, 19 februarie 2018)

140. Decret privind conferirea Ordinului „Credință Patriei” clasa I Brigăzii 3 Infanterie Motorizată „Dacia” (nr. 608-VIII, 20 februarie 2018)

141. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Hulusi KILIÇ (nr. 609-VIII, 20 februarie 2018)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

28. Hotărâre pentru controlul constituționalității art. 21/2 din Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar și a Hotărârii Guvernului nr. 172 din 22 martie 2017 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de stimulare financiară a agenților constatatori din cadrul Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne (stimularea financiară a agenților constatatori) (Sesizarea nr.46a/2017) (nr. 37, 13 decembrie 2017)

29. Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (Sesizarea nr. 22e/2018) (nr. 3, 15 februarie 2018)

30. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 131g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a art. 244 alin. (1) și alin. (2) lit. b) din Codul penal al Republicii Moldova (evaziunea fiscală) (nr. 103, 17 octombrie 2017)

31. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 132g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 243 alin. (1) lit. a), b) și c) din Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002 (spălarea banilor) (nr. 104, 17 octombrie 2017)

32. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 133g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a Hotărârii Guvernului nr. 1396 din 24 noiembrie 2003 cu privire la instruirea medicilor și farmaciștilor rezidenți și plasarea în câmpul muncii a tinerilor specialiști (plasarea în câmpul muncii a tinerilor specialiști) (nr. 106, 7 noiembrie 2017)

33. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 135g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 68 alin. (1) și (2) și articolul 293 alin. (1) din Codul de procedură penală (accesul la materialele urmăririi penale) (nr. 107, 7 noiembrie 2017)

34. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 138g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 243 alineatul (1) literele a) și c) din Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002 (spălarea banilor) (nr. 109, 7 noiembrie 2017)

35. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 139g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 55 alin. (1) din Codul penal al Republicii Moldova (infracțiuni exceptate de la liberarea de răspundere penală) (nr. 110, 7 noiembrie 2017)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

190. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 182 din 16 martie 2010 (nr. 161, 21 februarie 2018)

191. Dispoziţie (nr. 30-d, 16 februarie 2018)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei şi Infrastructurii al Republicii Moldova

253. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexă la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 95, 21 februarie 2018)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

254. Ordin cu privire la sancţiunile cuprinzătoare aplicate Republicii Central Africane prin adoptarea rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite S/RES/2399 (2018) din 30 ianuarie 2018 (nr. 28-S-02, 12 februarie 2018)

255. Decizie cu privire la alinierea la măsurile restrictive internaţionale ale Uniunii Europene (nr. 31-S-03, 13 februarie 2018)

Acte ale Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova

256. Ordin privind aprobarea Regulamentului cu privire la examenul naţional de bacalaureat (nr. 47, 23 ianuarie 2018)

Acte ale Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova

257. Ordin cu privire la procedurile specifice de verificare periodică a dispozitivelor medicale (nr. 30, 12 ianuarie 2018)

258. Ordin cu privire la aprobarea Modificării nr. 1/2018 la Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova (CORM 006-14) (nr. 203, 14 februarie 2018)

Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

259. Ordin privind listele persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste (nr. 7, 6 februarie 2018)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

260. Hotărâre privind tarifele la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (nr. 52/2018, 13 febriarie 2018)

261. Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii consiliului de administraţie al ANRE nr. 238/2017 din 27.06.2017 (nr. 53/2018, 13 febriarie 2018)

Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

262. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. A07.PS-01.Rg04-31, 31 ianuarie 2018)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

263. Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.20/5 din 16 mai 2008 cu privire la aprobarea formei şi conţinutului cererilor de asigurare, contractelor de asigurare şi poliţelor de asigurare la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (nr. 8/10, 5 februarie 2018)

264. Hotărâre cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative (nr. 8/12, 5 februarie 2018)

265. Hotărâre privind rezultatele controlului tematic în cadrul Companiei de Asigurări „GARANŢIE” S.A. (nr. 9/1, 12 februarie 2018)

266. Hotărâre privind rezultatele controlului tematic în cadrul Societății de Asigurări „ACORD GRUP” S.A. (nr. 9/2, 12 februarie 2018)

267. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „NOVA BROKER” S.R.L. (nr. 9/8, 12 februarie 2018)

268. Hotărâre privind aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni „KILIM” (nr. 9/12, 12 februarie 2018)

269. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 10/11, 19 februarie 2018)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

270. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pelinia, raionul Drochia (nr. 1380, 30 ianuarie 2018)

271. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Coşniţa, raionul Dubăsari (nr. 1381, 30 ianuarie 2018)

272. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Goleni, raionul Edineţ (nr. 1382, 30 ianuarie 2018)

273. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Lopatnic, raionul Edineţ (nr. 1383, 30 ianuarie 2018)

274. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pompa, raionul Făleşti (nr. 1384, 30 ianuarie 2018)

275. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Suruceni, raionul Ialoveni (nr. 1385, 30 ianuarie 2018)

276. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Țipala, raionul Ialoveni (nr. 1386, 30 ianuarie 2018)

277. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ciorești, raionul Nisporeni (nr. 1387, 30 ianuarie 2018)

278. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Orhei (nr. 1388, 30 ianuarie 2018)

279. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Mîrzești, raionul Orhei (nr. 1389, 30 ianuarie 2018)

280. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Mitoc, raionul Orhei (nr. 1390, 30 ianuarie 2018)

281. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cinişeuţi, raionul Rezina (nr. 1391, 30 ianuarie 2018)

282. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Costești, raionul Rîșcani (nr. 1392, 30 ianuarie 2018)

283. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Duruitoarea Nouă, raionul Rîșcani (nr. 1393, 30 ianuarie 2018)

284. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Sîngerei (nr. 1394, 30 ianuarie 2018)

285. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Izvoare, raionul Sîngerei (nr. 1395, 30 ianuarie 2018)

286. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Vădeni, raionul Soroca (nr. 1396, 30 ianuarie 2018)

287. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Dolna, raionul Strășeni (nr. 1397, 30 ianuarie 2018)

288. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pănășești, raionul Strășeni (nr. 1398, 30 ianuarie 2018)

289. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Sămăşcani, raionul Şoldăneşti (nr. 1399, 30 ianuarie 2018)

290. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Ştefan Vodă, raionul Ştefan Vodă (nr. 1400, 30 ianuarie 2018)

291. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Albota de Sus, raionul Taraclia (nr. 1401, 30 ianuarie 2018)

292. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Tvardița, raionul Taraclia (nr. 1402, 30 ianuarie 2018)

293. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bogzești, raionul Telenești (nr. 1403, 30 ianuarie 2018)

294. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Sărătenii Vechi, raionul Telenești (nr. 1404, 30 ianuarie 2018)

295. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Costuleni, raionul Ungheni (nr. 1405, 30 ianuarie 2018)

296. Hotărîre cu privire la inițierea procedurii de validare a unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 1406, 13 februarie 2018)

297. Hotărîre cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului comunei Pîrlița, raionul Ungheni (nr. 1407, 13 februarie 2018)

298. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Carabetovca, raionul Basarabeasca (nr. 1408, 13 februarie 2018)

299. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Colibași, raionul Cahul (nr. 1409, 13 februarie 2018)

300. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Cantemir (nr. 1410, 13 februarie 2018)

301. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Chircăieşti, raionul Căuşeni (nr. 1411, 13 februarie 2018)

302. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Sudarca, raionul Dondușeni (nr. 1412, 13 februarie 2018)

303. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Secăreni, raionul Hînceşti (nr. 1413, 13 februarie 2018)

304. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Borogani, raionul Leova (nr. 1414, 13 februarie 2018)

305. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Dîngeni, raionul Ocnița (nr. 1415, 13 februarie 2018)

306. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Singureni, raionul Rîșcani (nr. 1416, 13 februarie 2018)

307. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Sîngerei (nr. 1417, 13 februarie 2018)

308. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Corten, raionul Taraclia (nr. 1418, 13 februarie 2018)

309. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Telenești (nr. 1419, 13 februarie 2018)

310. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Brînzenii Noi, raionul Telenești (nr. 1420, 13 februarie 2018)

311. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ungheni (nr. 1421, 13 februarie 2018)

312. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Agronomovca, raionul Ungheni (nr. 1422, 13 februarie 2018)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

313. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării la capitolul respectării Deciziei nr. 16/101 din 21 iulie 2017 (nr. 33/234, 19 decembrie 2017)

314. Decizie cu privire la reperfectarea licenţei de emisie eliberată „TELESISTEM TV” SRL pentru postul de televiziune „Accent TV” (nr. 34/245, 28 decembrie 2017)

315. Decizie cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (nr. 34/246, 28 decembrie 2017)

316. Decizie cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în trimestrul IV al anului 2017 (nr. 1/4, 11 ianuarie 2018)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

317. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului IFPS nr. 693 din 26 decembrie 2007 privind particularitățile administrării prevederilor art. 901 alin. (34) din Codul fiscal (nr. 524, 22 decembrie 2017)

318. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului IFPS nr.1080 din 10 octombrie 2012 (nr. 84, 16 februarie 2018)

Acte ale Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești

319. Hotărîre (nr. 4, 18 ianuarie 2018)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte