Nr. 40-47 09.02.2018


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

104. Lege privind comerţul electronic (nr. 284-XV, 22 iulie 2004)

105. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Serbia și membrii Inițiativei Reforma Educației în Europa de Sud-Est privind sediul Secretariatului Inițiativei Reforma Educației în Europa de Sud-Est (nr. 572-VIII, 4 ianuarie 2018)

106. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Serbia și membrii Inițiativei Reforma Educației în Europa de Sud-Est privind sediul Secretariatului Inițiativei Reforma Educației în Europa de Sud-Est (nr. 303, 21 decembrie 2017)

107. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 589-VIII, 30 ianuarie 2018)

108. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 316, 22 decembrie 2017)

109. Decret privind înregistrarea stemei și drapelului satului Giurgiulești, raionul Cahul (nr. 590-VIII, 30 ianuarie 2018)

110. Decret privind modificarea și completarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 1646-II din 5 septembrie 2000 (nr. 591-VIII, 31 ianuarie 2018)

111. Decret privind constituirea, pe lîngă Președintele Republicii Moldova, a Comisiei pentru problemele grațierii persoanelor condamnate (nr. 592-VIII, 31 ianuarie 2018)

112. Decret privind rechemarea domnului Tudor ULIANOVSCHI din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Confederația Elvețiană, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Oficiul ONU la Geneva și de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Principatul Liechtenstein (nr. 593-VIII, 31 ianuarie 2018)

113. Decret pentru aprobarea semnării Acordului de finanțare (Finanțare Adițională pentru Proiectul Reforma Învățămîntului în Moldova) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (nr. 594-VIII, 1 februarie 2018)

114. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 595-VIII, 2 februarie 2018)

115. Decret privind numirea domnului Dumitru PULBERE în funcția de membru al Consiliului Superior al Procurorilor (nr. 596-VIII, 6 februarie 2018)

116. Decret pentru modificarea anexei nr. 2 la Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 66-VIII din 3 martie 2017 (nr. 598-VIII, 6 februarie 2018)

117. Decret privind numirea în funcție a unui judecător (nr. 599-VIII, 7 februarie 2018)

118. Decret privind numirea în funcţie a unor judecători (nr. 600-VIII, 7 februarie 2018)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

14. Hotărâre privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Legea nr. 271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor și a candidaților la funcții publice (verificarea judecătorilor de către Serviciul de Informații și Securitate) (sesizarea nr. 115g/2017) (nr. 32, 5 decembrie 2017)

15. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 22a/2017 pentru controlul constituționalității articolului 55 alineatul (1) din Legea nr.514-XIII din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească și Hotărârii Guvernului nr.650 din 26 mai 2016 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției de administrare a instanțelor judecătorești, precum și a unor prevederi din Legea nr.151 din 30 iulie 2015 cu privire la Agentul guvernamental (nr. 38, 20 aprilie 2017)

16. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 77g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 74/1 alin. (1) și (4) din Codul contravențional al Republicii Moldova (privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate) (nr. 62, 27 iunie 2017)

17. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 84g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 386 alineatul (2) litera d) din Codul contravențional (participarea procurorului la examinarea cauzelor contravenționale) (nr. 67, 27 iunie 2017)

18. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 94g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 395 alineatul (1) punctul 5) din Codul de procedură penală (aplicarea măsurii preventive în cazul sentinței de condamnare) (nr. 72, 27 iulie 2017)

19. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 95g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 258 alin. (1) din Codul muncii al Republicii Moldova (nr. 73, 27 iulie 2017)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

7. Hotărâre privind Raportul auditului situațiilor financiare ale Azilului republican pentru invalizi și pensionari, mun. Chișinău (nr. 62, 27 noiembrie 2017)

8. Hotărâre cu privire la Raportul auditului performanței „Asigură Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, prin controalele efectuate, că toate produsele alimentare provenite din import sunt sigure și nu prezintă pericol pentru sănătatea consumatorilor?” (nr. 69, 19 decembrie 2017)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

142. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului naţional de protecţie integrată a plantelor pentru anii 2018-2027 și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia (nr. 123, 2 februarie 2018)

143. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2018-2020 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia (nr. 124, 2 februarie 2018)

144. Hotărîre cu privire la Instituţia publică „Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanțe” (nr. 125, 6 februarie 2018)

145. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Victor VEREGA (nr. 127, 7 februarie 2018)

146. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Vasile COSTIN (nr. 128, 7 februarie 2018)

147. Hotărîre cu privire la dotarea cu convertoare pentru televiziunea digitală terestră a familiilor beneficiare de ajutor social (nr. 129, 7 februarie 2018)

148. Hotărîre cu privire la acreditarea programelor de studii superioare de licență (ciclul I) în instituțiile de învățămînt superior din Republica Moldova (nr. 130, 7 februarie 2018)

149. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului de cooperare dintre Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Culturii și Protecției Monumentelor al Georgiei pentru anii 2018-2021, semnat la Tbilisi la 29 noiembrie 2017 (nr. 131, 7 februarie 2018)

150. Hotărîre cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 1259 din 1 noiembrie 2006 (nr. 132, 7 februarie 2018)

151. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 133, 7 februarie 2018)

152. Hotărîre cu privire la participarea Republicii Moldova la Expoziţia Mondială „Expo Dubai 2020” (nr. 134, 7 februarie 2018)

153. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 135, 7 februarie 2018)

154. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea Codului de executare al Republicii Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004 (nr. 136, 7 februarie 2018)

155. Hotărîre pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la eliberarea vizelor (nr. 137, 7 februarie 2018)

156. Hotărîre cu privire la completarea punctului 9 din Regulamentul privind aplicarea apostilei (nr. 138, 7 februarie 2018)

157. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni (nr. 139, 7 februarie 2018)

158. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 140, 7 februarie 2018)

159. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 314 din 22 mai 2017 (nr. 141, 7 februarie 2018)

160. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Republicii Moldova în legătură cu participarea domnului Pavel FILIP, Prim-ministru, la Conferinţa internaţională pe probleme de securitate de la München, Republica Federală Germania (16-18 februarie 2018) (nr. 142, 7 februarie 2018)

161. Dispoziţie (nr. 20-d, 5 februarie 2018)

162. Dispoziţie (nr. 21-d, 6 februarie 2018)

163. Dispoziţie (nr. 22-d, 6 februarie 2018)

164. Dispoziţie (nr. 23-d, 6 februarie 2018)

165. Dispoziţie (nr. 24-d, 6 februarie 2018)

166. Dispoziţie (nr. 25-d, 6 februarie 2018)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova

142. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 45, 5 februarie 2018)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

143. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 23, 24 ianuarie 2018)

144. Ordin privind completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (nr. 26, 29 ianuarie 2018)

145. Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 58 din 28 aprilie 2015 (nr. 27, 29 ianuarie 2018)

146. Ordin cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr.17 din 27 ianuarie 2017 (nr. 31, 29 ianuarie 2018)

147. Ordin cu privire la completarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 21 din 2 februarie 2017 (nr. 32, 29 ianuarie 2018)

148. Ordin cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr.11 din 16 ianuarie 2017 (nr. 33, 29 ianuarie 2018)

149. Ordin cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr.28 din 9 februarie 2017 (nr. 34, 29 ianuarie 2018)

150. Extras din Registrul de stat al auditorilor care deţin certificatele de calificare pentru auditul general (AG), auditul participanţilor profesionişti la piaţa asigurărilor (AA), auditul participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare (AVM), auditul asociaţiilor de economii şi împrumut (AAEÎ), auditul instituţiilor financiare (AIF), conform situaţiei din 1 ianuarie 2018.

151. Lista auditorilor la care activitatea în domeniul auditului general (AG), auditul participanţilor profesionişti la piaţa asigurărilor (AA), auditul participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare (AVM), auditul asociaţiilor de economii şi împrumut (AAEÎ), auditul instituţiilor financiare (AIF), este suspendată conform art. 24 al Legii nr. 61-XVI din 16.03.2007 privind activitatea de audit, conform situaţiei din 1 ianuarie 2018.

152. Extras din Registrul de stat al societăţilor de audit, al auditorilor întreprinzători individuali, conform situaţiei din 1 ianuarie 2018.

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

153. Hotărâre privind modificarea Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.26/10 din 13 iunie 2013 (nr. 5/3, 22 ianuarie 2018)

154. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A. (nr. 8/2, 5 februarie 2018)

155. Hotărâre privind reperfectarea licenţei CA „KLASSIKA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 8/3, 5 februarie 2018)

156. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei SA „ACORD GRUP” S.A. (nr. 8/4, 5 februarie 2018)

157. Hotărâre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare – Reasigurare „SD ASIG” S.R.L. (nr. 8/5, 5 februarie 2018)

158. Hotărâre privind aprobarea prospectului ofertei de preluare obligatorie a acțiunilor emise de Banca Comercială „VICTORIABANK” S.A. (nr. 8/13, 5 februarie 2018)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

159. Hotărîre cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului satului Nemţeni, raionul Hînceşti (nr. 1317, 27 decembrie 2017)

160. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la New Delhi, Republica India (nr. 1318, 27 decembrie 2017)

161. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Basarabeasca (nr. 1319, 27 decembrie 2017)

162. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Colibași, raionul Cahul (nr. 1320, 27 decembrie 2017)

163. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Moscovei, raionul Cahul (nr. 1321, 27 decembrie 2017)

164. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Văleni, raionul Cahul (nr. 1322, 27 decembrie 2017)

165. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cociulia, raionul Cantemir (nr. 1323, 27 decembrie 2017)

166. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Dereneu, raionul Călărași (nr. 1324, 27 decembrie 2017)

167. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Edineţ (nr. 1325, 27 decembrie 2017)

168. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Edineţ (nr. 1326, 27 decembrie 2017)

169. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Lopatnic, raionul Edineț (nr. 1327, 27 decembrie 2017)

170. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Lunga, raionul Floreşti (nr. 1328, 27 decembrie 2017)

171. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Mărculeşti, raionul Floreşti (nr. 1329, 27 decembrie 2017)

172. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Prodăneşti, raionul Floreşti (nr. 1330, 27 decembrie 2017)

173. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Cărpineni, raionul Hînceşti (nr. 1331, 27 decembrie 2017)

174. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Lăpuşna, raionul Hînceşti (nr. 1332, 27 decembrie 2017)

175. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Malcoci, raionul Ialoveni (nr. 1333, 27 decembrie 2017)

176. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Milești, raionul Nisporeni (nr. 1334, 27 decembrie 2017)

177. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pohrebeni, raionul Orhei (nr. 1335, 27 decembrie 2017)

178. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cinișeuți, raionul Rezina (nr. 1336, 27 decembrie 2017)

179. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mateuți, raionul Rezina (nr. 1337, 27 decembrie 2017)

180. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Păpăuți, raionul Rezina (nr. 1338, 27 decembrie 2017)

181. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Sîngerei (nr. 1339, 27 decembrie 2017)

182. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Ștefan Vodă, raionul Ștefan Vodă (nr. 1340, 27 decembrie 2017)

183. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ratuș, raionul Telenești (nr. 1341, 27 decembrie 2017)

184. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cornești, raionul Ungheni (nr. 1342, 27 decembrie 2017)

185. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Joltai, UTA Găgăuzia (nr. 1343, 27 decembrie 2017)

186. Hotărîre cu privire la cererea de înregistrare a grupului de iniţiativă pentru desfăşurarea referendumului republican legislativ (nr. 1344, 12 ianuarie 2018)

187. Hotărîre cu privire la stabilirea cuantumului lunar al subvenţiilor de la bugetul de stat pentru anul 2018 destinate partidelor politice conform performanţelor obţinute la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 şi alegerile locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 1345, 12 ianuarie 2018)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

188. Decizie cu privire la desemnarea reprezentanților CCA pentru efectuarea unor deplasări de serviciu și alocarea mijloacelor financiare pentru cheltuielile de deplasare (nr. 33/238, 19 decembrie 2017)

189. Decizie cu privire la examinarea sesizării nr. 12/10 din 30.10.2017 parvenită din partea secretarului Consiliului de Presă din Republica Moldova, Petru Macovei (nr. 33/239, 19 decembrie 2017)

190. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizațiile de retransmisie (nr. 34/240, 28 decembrie 2017)

191. Decizie cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a condițiilor la autorizațiile de retransmisie (nr. 34/241, 28 decembrie 2017)

192. Decizie cu privire la examinarea cererilor de retragere a autorizațiilor de retransmisie (nr. 34/242, 28 decembrie 2017)

193. Decizie cu privire la neprezentarea informației solicitată de către CCA (nr. 34/243, 28 decembrie 2017)

Acte ale Consiliului Concurenţei

194. Decizie (nr. ASR-68, 29 decembrie 2017)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

195. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012 (nr. 44, 31 ianuarie 2018)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte