Nr. 33-39 02.02.2018


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

102. Decret privind numirea domnului Ghenadie TOCAIUC în funcția de judecător la Judecătoria Soroca (nr. 587-VIII, 30 ianuarie 2018)

103. Decret privind numirea doamnei Cristina CHEPTEA în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău (nr. 588-VIII, 30 ianuarie 2018)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

6. Hotărâre privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 87 alin. (1) din Codul muncii nr. 154-XV din 28 martie 2003 (obligativitatea acordului organului sindical la concediere) (Sesizarea nr. 88g/2017) (nr. 34, 8 decembrie 2017)

7. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 123a/2017 privind controlul constituționalității articolelor 33 și 34 din Legea privind administrația publică locală și art. 177 alin. (2) din Codul electoral (revocarea primarului prin referendum) (nr. 96, 4 octombrie 2017)

8. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 109g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolelor 166 alin. (2) lit. b) şi 167 alin. (1) lit. a1) din Codul de procedură civilă (indicarea IDNP-ului în cererea de chemare în judecată şi anexarea copiei actului de identitate) (nr. 97, 17 octombrie 2017)

9. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 127g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 10 alineatul (1) litera c) din Legea nr. 210 din 29 iulie 2016 privind amnistia în legătură cu aniversarea a 25-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova (condițiile aplicării amnistiei) (nr. 100, 17 octombrie 2017)

10. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 128g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din art. 22 alin. (4) și a art. 54 alin. (1) din Legea cu privire la Procuratură (transferul procurorului în altă procuratură) (nr. 101, 17 octombrie 2017)

11. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 17g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolele 4 alin. (6) şi 25 alin. (1) din Legea nr. 947 din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (contestarea hotărârilor cu caracter normativ adoptate de CSM) (nr. 105, 31 octombrie 2017)

12. Aviz privind constatarea circumstanţelor care justifică interimatul funcției de Preşedinte al Republicii Moldova pentru exercitarea obligației constituționale de numire în funcție a unor membri ai Guvernului (Sesizarea nr. 176f /2017) (nr. 1, 2 ianuarie 2018)

13. Aviz privind constatarea circumstanţelor care justifică interimatul funcției de Preşedinte al Republicii Moldova pentru exercitarea obligației constituționale de promulgare a unei legi (Sesizarea nr. 1f /2018) (nr. 2, 5 ianuarie 2018)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

6. Hotărâre privind Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Comisiei Electorale Centrale aferente exercițiului bugetar încheiat la 31 decembrie 2016 (nr. 64, 29 noiembrie 2017)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

114. Hotărîre pentru aprobarea Planului de acţiuni pe anii 2018-2019 cu privire la implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a criminalității organizate pe anii 2011-2019 (nr. 98, 30 ianuarie 2018)

115. Hotărîre pentru aprobarea Listei deșeurilor (nr. 99, 30 ianuarie 2018)

116. Hotărîre pentru aprobarea Concepției și a Planului de acțiuni pe anii 2018-2020 privind activitatea polițienească comunitară (nr. 100, 30 ianuarie 2018)

117. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor financiare pentru deservirea delegaţiilor şi persoanelor oficiale străine (nr. 101, 30 ianuarie 2018)

118. Hotărîre cu privire la comisiile interguvernamentale de colaborare economică, comercială, științifică și tehnică (nr. 102, 31 ianuarie 2018)

119. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Aliona SERBULENCO (nr. 103, 31 ianuarie 2018)

120. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Nicolae BALCĂNUȚĂ (nr. 104, 31 ianuarie 2018)

121. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a doamnei Aliona SERBULENCO (nr. 105, 31 ianuarie 2018)

122. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a doamnei Alisa PÎRLOG (nr. 106, 31 ianuarie 2018)

123. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a doamnei Elena DAUD (nr. 107, 31 ianuarie 2018)

124. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Radu REBEJA (nr. 108, 31 ianuarie 2018)

125. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Vladislav ZARA (nr. 109, 31 ianuarie 2018)

126. Hotărîre privind aprobarea componenței nominale a Părții moldovenești a Comitetului consultativ în cadrul Acordului de grant, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind implementarea Proiectului „Agricultura conservativă – dezvoltarea unui sistem durabil de gestionare a solurilor în Republica Moldova”, semnat la Chișinău la 7 martie 2017 (nr. 110, 31 ianuarie 2018)

127. Hotărîre cu privire la transmiterea unui teren (nr. 111, 31 ianuarie 2018)

128. Hotărîre cu privire la formarea și transmiterea unor imobile (nr. 112, 31 ianuarie 2018)

129. Hotărîre privind abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 113, 31 ianuarie 2018)

130. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Constituţiei Republicii Moldova (nr. 114, 31 ianuarie 2018)

131. Hotărîre cu privire la aprobarea Listei ocupațiilor prioritare (nr. 115, 31 ianuarie 2018)

132. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de hotărîre a Parlamentului privind dispunerea elaborării proiectului de modificare și completare a unor acte legislative (nr. 116, 31 ianuarie 2018)

133. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Hotărîrea Consiliului şefilor de state al Comunităţii Statelor Independente cu privire la modificarea Regulamentului privind Consiliul miniştrilor afacerilor interne al statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente, adoptată la Soci la 11 octombrie 2017 (nr. 117, 31 ianuarie 2018)

134. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Georgiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Tbilisi la 29 noiembrie 2017 (nr. 118, 31 ianuarie 2018)

135. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 119, 31 ianuarie 2018)

136. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Republicii Moldova în legătură cu vizita oficială a domnului Pavel FILIP, Prim-ministru, în Emiratele Arabe Unite (29-31 ianuarie 2018) (nr. 120, 31 ianuarie 2018)

137. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind abolirea regimului de vize (nr. 121, 31 ianuarie 2018)

138. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 122, 31 ianuarie 2018)

139. Dispoziţie (nr. 16-d, 29 ianuarie 2018)

140. Dispoziţie (nr. 17-d, 29 ianuarie 2018)

141. Dispoziţie (nr. 18-d, 29 ianuarie 2018)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova

122. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexа la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 24, 23 ianuarie 2018)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

123. Ordin cu privire la aprobarea formularelor Rapoartelor privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (nr. 02, 5 ianuarie 2018)

124. Ordin cu privire la modificarea ordinului nr. 38 din 17.02.2017 cu privire la aprobarea formularelor Rapoartelor privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi Normelor metodologice privind modul de întocmire a acestora (nr. 05, 10 ianuarie 2018)

Acte ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

125. Ordin privind aprobarea Standardelor minime de dotare a instituției de educație timpurie (nr. 253, 11 octombrie 2017)

Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

126. Ordin cu privire la modificarea Ordinului comun al MS şi CNAM nr.729/495-A din 22.09.2016 (nr. 41/16А, 18 ianuarie 2018)

Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

127. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. A07.PS-01.Rg04-265, 29 decembrie 2017)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

128. Hotărâre referitor la stabilirea cuantumului cotelor procentuale în vederea achitării de către membrii Fondului de compensare a investitorilor a contribuției anuale pentru anul 2017 (nr. 6/1, 24 ianuarie 2018)

129. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 7/1, 29 ianuarie 2018)

130. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei CA „ASTERRA GRUP” S.A. (nr. 7/2, 29 ianuarie 2018)

131. Hotărâre сu privire la rezultatele controlului în cadrul A.E.Î. „HOLERCANI” (nr. 7/4, 29 ianuarie 2018)

132. Hotărâre privind structura si organigrama Comisiei Naționale a Pieței Financiare (nr. 7/9, 29 ianuarie 2018)

133. Ordonanţă cu privire la anularea sancțiunii OM „TNS-CREDIT” S.R.L. (nr. 7/5-O, 29 ianuarie 2018)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

134. Decizie cu privire la examinarea sesizării dlui Andrei Magalu și SRL Magand-Com, f/nr. din 19.09.2017 (nr. 31/227, 1 decembrie 2017)

135. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizațiile de retransmisie (nr. 33/232, 19 decembrie 2017)

136. Decizie cu privire la neprezentarea informației solicitată de către CCA (nr. 33/235, 19 decembrie 2017)

137. Decizie cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (nr. 33/236, 19 decembrie 2017)

138. Decizie cu privire la bilanțul Concursului de selectare a proiectelor de programe audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare pentru producere din Fondul de susținere a radiodifuzorilor, pentru anul 2017, anunțat prin Decizia nr. 31/226 din 1 decembrie 2017 (nr. 33/237, 19 decembrie 2017)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

139. Ordin cu privire la modificarea anexei la Ordinul IFPS nr.446 din 21 iunie 2012 (nr. 18, 18 ianuarie 2018)

140. Ordin cu privire la aprobarea formularului Certificatului de acciză al antrepozitarului autorizat (nr. 25, 23 ianuarie 2018)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

141. Hotărâre cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naționale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii (nr. 17, 30 ianuarie 2018)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte