Nr. 27-32 26.01.2018


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

100. Decret privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Republica Moldova şi Republica Belarus în domeniul securității sociale (nr. 585-VIII, 18 ianuarie 2018)

101. Decret privind desemnarea și împuternicirea delegației oficiale pentru negocierea proiectului Acordului dintre Republica Moldova şi Statul Israel în domeniul securității sociale (nr. 586-VIII, 23 ianuarie 2018)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

4. Hotărâre privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolele 327 alin. (1) și 361 alin. (2) lit. d) din Codul penal (abuzul de putere sau abuzul de serviciu) (sesizările nr. 80g/2017 și nr. 129g/2017) (nr. 33, 7 decembrie 2017)

5. Hotărâre pentru controlul constituționalității unor prevederi din articolul 112 alin. (2) din Codul electoral (interdicția de a fi membru de partid pentru Președintele Republicii Moldova) (Sesizarea nr. 85a/2017) (nr. 35, 12 decembrie 2017)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

5. Hotărâre privind Raportul auditului situațiilor financiare ale Centrului republican de reabilitare a invalizilor, veteranilor muncii și războiului, com. Cocieri, r-nul Dubăsari (nr. 63, 28 noiembrie 2017)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

76. Hotărîre cu privire la delegarea juriştilor secunzi la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (nr. 66, 18 ianuarie 2018)

77. Hotărîre pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind stabilirea condiţiilor de sănătate animală pentru importurile anumitor păsări (nr. 67, 18 ianuarie 2018)

78. Hotărîre pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind serviciile aeriene (nr. 68, 19 ianuarie 2018)

79. Hotărîre cu privire la cerințele aplicabile germenilor şi seminţelor destinate producției de germeni (nr. 69, 19 ianuarie 2018)

80. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea programelor de formare profesională tehnică prin învățămînt dual (nr. 70, 22 ianuarie 2018)

81. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind integrarea străinilor pentru anul 2018 (nr. 71, 23 ianuarie 2018)

82. Hotărîre pentru modificarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2017 (nr. 72, 23 ianuarie 2018)

83. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 10 din 26 februarie 2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (nr. 73, 24 ianuarie 2018)

84. Hotărîre cu privire la rechemarea domnului Tudor ULIANOVSCHI din funcţia deţinută prin cumul de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Principatul Liechtenstein (nr. 74, 24 ianuarie 2018)

85. Hotărîre cu privire la numirea domnului Lilian DARII în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Regatul Belgiei (nr. 75, 24 ianuarie 2018)

86. Hotărîre cu privire la numirea doamnei Tatiana PÂRVU în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Regatul Ţărilor de Jos (nr. 76, 24 ianuarie 2018)

87. Hotărîre cu privire la numirea domnului Denis JELIMALAI în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Populară Chineză (nr. 77, 24 ianuarie 2018)

88. Hotărîre cu privire la numirea domnului Anatolie VANGHELI, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Elenă, în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Cipru, prin cumul, cu reşedinţa la Atena (nr. 78, 24 ianuarie 2018)

89. Hotărîre cu privire la numirea domnului Serghei MIHOV în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Lituania (nr. 79, 24 ianuarie 2018)

90. Hotărîre cu privire la numirea domnului Victor OSIPOV, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Austria, în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Slovacă, prin cumul, cu reşedinţa la Viena (nr. 80, 24 ianuarie 2018)

91. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Cezar FRUMOSU (nr. 81, 24 ianuarie 2018)

92. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Mihail ANTONOV (nr. 82, 24 ianuarie 2018)

93. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Victor BRÎNZA (nr. 83, 24 ianuarie 2018)

94. Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr.203 din 29 martie 2017 (nr. 84, 24 ianuarie 2018)

95. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 6 la Hotărîrea Guvernului nr. 182 din 16 martie 2010 (nr. 85, 24 ianuarie 2018)

96. Hotărîre cu privire la unele instituții rezidenţiale (nr. 86, 24 ianuarie 2018)

97. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la schimbul de date și interoperabilitate (nr. 87, 24 ianuarie 2018)

98. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 88, 24 ianuarie 2018)

99. Hotărîre cu privire la transferul unor zile de odihnă în anul 2018 (nr. 89, 24 ianuarie 2018)

100. Hotărîre cu privire la transmiterea şi schimbarea categoriei de destinaţie a unor terenuri (nr. 90, 24 ianuarie 2018)

101. Hotărîre cu privire la transmiterea şi schimbarea categoriei de destinaţie a unor terenuri (nr. 91, 24 ianuarie 2018)

102. Hotărîre pentru completarea anexei nr. 1 la Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii (nr. 92, 24 ianuarie 2018)

103. Hotărîre cu privire la acordarea împuternicirilor pentru negocierea proiectului Aranjamentului administrativ pentru implementarea Acordului dintre Republica Moldova şi Statul Israel în domeniul securităţii sociale (nr. 93, 24 ianuarie 2018)

104. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Programului-pilot comun între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Israel cu privire la recrutarea și angajarea cetățenilor Republicii Moldova în calitate de îngrijitori ai persoanelor vîrstnice cu dizabilități din Statul Israel și acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia (nr. 94, 24 ianuarie 2018)

105. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului de implementare dintre Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în asistenţa pentru securitatea frontierelor şi prevenirea proliferării armelor de distrugere în masă (nr. 95, 24 ianuarie 2018)

106. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.1516 din 29 decembrie 2007 (nr. 96, 24 ianuarie 2018)

107. Hotărîre pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 372 din 6 mai 2010 (nr. 97, 24 ianuarie 2018)

108. Dispoziţie (nr. 9-d, 23 ianuarie 2018)

109. Dispoziţie (nr. 11-d, 24 ianuarie 2018)

110. Dispoziţie (nr. 12-d, 24 ianuarie 2018)

111. Dispoziţie (nr. 13-d, 24 ianuarie 2018)

112. Dispoziţie (nr. 14-d, 24 ianuarie 2018)

113. Decizie (nr. 1, 24 ianuarie 2018)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

90. Ordin cu privire la modificarea Raportului de performanță1, aprobat prin Ordinul nr.209 din 24.12.2015 „Cu privire la aprobarea Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului” (nr. 149, 19 decembrie 2017)

91. Ordin cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de servicii de pază (nr. 160, 26 decembrie 2017)

92. Ordin cu privire la aprobarea completărilor în Normele metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor nr.215 din 28 decembrie 2015 (nr. 162, 28 decembrie 2017)

93. Ordin cu privire la aprobarea termenelor de prezentare a rapoartelor financiare pentru anul 2017 (nr. 06, 10 ianuarie 2018)

94. Ordin privind aprobarea formularului tipizat al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale (nr. 08, 15 ianuarie 2018)

95. Ordin privind aprobarea formularului tipizat al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei (nr. 09, 15 ianuarie 2018)

96. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 10, 15 ianuarie 2018)

97. Ordin privind completarea Ordinului ministrului finanţelor nr.158 din 22 decembrie 2017 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2018” (nr. 13, 19 ianuarie 2018)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

98. Ordin cu privire la sancţiunile cuprinzătoare aplicate Republicii Populare Democrate Coreene, prin adoptarea rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite S/RES/2397 (2017) din 22 decembrie 2017 (nr. 09-S-01, 17 ianuarie 2018)

Acte ale Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecției Sociale al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

99. Ordin privind aprobarea Criteriilor de contractare a instituţiilor medico-sanitare în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2018 (nr. 1131/658A, 29 decembrie 2017)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

100. Hotărîre privind tarifele la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (nr. 08/2018, 16 ianuarie 2018)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

101. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei CA „ASTERRA GRUP” S.A. (nr. 2/10, 11 ianuarie 2018)

102. Hotărâre cu privire la reperfectarea licenţei CA „DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 2/11, 11 ianuarie 2018)

103. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei SA „MOLDASIG” (nr. 2/12, 11 ianuarie 2018)

104. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei ÎM CIA „TRANSELIT” S.A. (nr. 2/13, 11 ianuarie 2018)

105. Hotărâre referitor la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare „OPTIM GARANT” S.R.L. (nr. 3/3, 15 ianuarie 2018)

106. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare „PROCOMPASGRUP” S.R.L. (nr. 3/4, 15 ianuarie 2018)

107. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 5/1, 22 ianuarie 2018)

108. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei CA „GALAS” S.A. (nr. 5/6, 22 ianuarie 2018)

109. Hotărâre cu privire la reperfectarea licenţei CA „KLASSIKA ASIGURĂRI”S.A. (nr. 5/7, 22 ianuarie 2018)

110. Hotărâre referitor la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare „LUCIADA” S.R.L. (nr. 5/8, 22 ianuarie 2018)

111. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei SA „MOLDASIG” (nr. 5/9, 22 ianuarie 2018)

112. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei SAR „MOLDCARGO” S.A. (nr. 5/10, 22 ianuarie 2018)

113. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei S.R.L. „ONLINE BROKER DE ASIGURARE” (nr. 5/11, 22 ianuarie 2018)

114. Hotărâre privind abrogarea Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.65/1 din 18.12.2015 (nr. 5/13, 22 ianuarie 2018)

115. Ordonanţă cu privire la anularea suspendării operațiunilor la conturile bancare ale Brokerului de Asigurare-Reasigurare „REGALASIG” S.R.L. (nr. 3/5-O, 15 ianuarie 2018)

116. Ordonanţă privind controlul AEÎ „BOTNA” (nr. 5/12-O, 22 ianuarie 2018)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

117. Decizie cu privire la reperfectarea licenței de emisie eliberată SC „RADIO-RBS” SRL pentru postul de radio „Vocea Speranței” (nr. 32/230, 14 decembrie 2017)

118. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile a SC „TELESISTEM TV” SRL (nr. 32/231, 14 decembrie 2017)

119. Decizie cu privire la examinarea cererii de eliberare a autorizației de retransmisie „GLAVSLAVIA” SRL (nr. 33/233, 19 decembrie 2017)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

120. Ordin privind modificarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 16 din 14 ianuarie 2013 (nr. 19, 18 ianuarie 2018)

Acte ale Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

121. Decizie cu privire la obligarea organizațiilor de gestiune colectivă de achitare a remuneraţiei de autor pentru anul 2016 şi la implementarea recomandărilor Comisiei de control a activității organizațiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor și/sau conexe din cadrul AGEPI nr. 18/112 din 19.01.2018 (nr. 18/112, 19 ianuarie 2018)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte