Nr. 18-26 19.01.2018


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

84. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000 (nr. 582-VIII, 12 ianuarie 2018)

85. Lege pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000 (nr. 132, 21 decembrie 2017)

86. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului dintre Republica Moldova și Republica Slovacă la Tratatul între Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste și Republica Socialistă Cehoslovacă privind asistența juridică și raporturile juridice în materie civilă, familială și penală (nr. 544-VIII, 29 decembrie 2017)

87. Lege pentru ratificarea Protocolului dintre Republica Moldova și Republica Slovacă la Tratatul între Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste și Republica Socialistă Cehoslovacă privind asistența juridică și raporturile juridice în materie civilă, familială și penală (nr. 265, 7 decembrie 2017)

88. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul adițional la Convenția cu privire la Contractul de transport internațional al mărfurilor pe șosele (CMR) privind scrisoarea de trăsură electronică (nr. 556-VIII, 3 ianuarie 2018)

89. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul adițional la Convenția cu privire la Contractul de transport internațional al mărfurilor pe șosele (CMR) privind scrisoarea de trăsură electronică (nr. 275, 15 decembrie 2017)

90. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind readmisia persoanelor (nr. 545-VIII, 29 decembrie 2017)

91. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind readmisia persoanelor (nr. 276, 15 decembrie 2017)

92. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului de implementare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind readmisia persoanelor (nr. 546-VIII, 29 decembrie 2017)

93. Lege pentru ratificarea Protocolului de implementare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind readmisia persoanelor (nr. 277, 15 decembrie 2017)

94. Decret pentru promulgarea Legii privind unele măsuri în vederea implementării Programului de stat „Prima casă” (nr. 583-VIII, 12 ianuarie 2018)

95. Lege privind unele măsuri în vederea implementării Programului de stat „Prima casă” (nr. 293, 21 decembrie 2017)

96. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 584-VIII, 12 ianuarie 2018)

97. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 294, 21 decembrie 2017)

98. Decret pentru promulgarea Legii privind completarea Legii nr. 100/2001 privind actele de stare civilă (nr. 581-VIII, 12 ianuarie 2018)

99. Lege privind completarea Legii nr. 100/2001 privind actele de stare civilă (nr. 310, 22 decembrie 2017)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

1. Hotărâre pentru interpretarea prevederilor articolului 98 alin. (6) în coroborare cu articolele 1, 56, 91, 135 și 140 din Constituție (neîndeplinirea obligațiilor constituționale de către Președinte) (Sesizarea nr. 124b/2017) (nr. 28, 17 octombrie 2017)

2. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 136g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 88 alin. (1) şi (2) din Codul civil (instituirea administrării fiduciare) (nr. 108, 7 noiembrie 2017)

3. Aviz privind constatarea circumstanţelor care justifică interimatul funcției de Preşedinte al Republicii Moldova pentru exercitarea obligației constituționale de numire în funcție a unui ministru (Sesizarea nr. 137f /2017) (nr. 2, 20 octombrie 2017)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

3. Hotărâre privind Raportul auditului situațiilor financiare ale Internatului psihoneurologic, mun. Bălți (nr. 61, 27 noiembrie 2017)

4. Hotărâre privind Raportul auditului de mediu privind calitatea aerului în Republica Moldova (nr. 65, 30 noiembrie 2017)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

6. Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei în domeniul siguranţei alimentelor pentru anii 2018-2022 (nr. 1150, 20 decembrie 2017)

7. Hotărîre cu privire la rechemarea din funcție a domnului Tudor ULIANOVSCHI (nr. 1, 12 ianuarie 2018)

8. Hotărîre cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Aurel FONDOS (nr. 2, 12 ianuarie 2018)

9. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Constantin LOZOVANU (nr. 3, 12 ianuarie 2018)

10. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Angela PLATON (nr. 4, 12 ianuarie 2018)

11. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Ghenadie CHIȚAC (nr. 5, 12 ianuarie 2018)

12. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Octavian MAHU (nr. 6, 12 ianuarie 2018)

13. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Nicolae UNCUȚĂ (nr. 7, 12 ianuarie 2018)

14. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Ion BÎRSANU (nr. 8, 12 ianuarie 2018)

15. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Ion HÎNCU (nr. 9, 12 ianuarie 2018)

16. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Olga GAIDARJI (nr. 10, 12 ianuarie 2018)

17. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Lilia GANDRABURA (nr. 11, 12 ianuarie 2018)

18. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Boris FEDORIȘIN (nr. 12, 12 ianuarie 2018)

19. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Iurii MORARI (nr. 13, 12 ianuarie 2018)

20. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Eujeniu CUȘNIR (nr. 14, 12 ianuarie 2018)

21. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Ion MEREUȚĂ (nr. 15, 12 ianuarie 2018)

22. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Dumitru MUNTEANU (nr. 16, 12 ianuarie 2018)

23. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Vladimir CEBAN (nr. 17, 12 ianuarie 2018)

24. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Ghennadi CAZANJI (nr. 18, 12 ianuarie 2018)

25. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Constantin LOZOVANU (nr. 19, 12 ianuarie 2018)

26. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Roman EMELIANOV (nr. 20, 12 ianuarie 2018)

27. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Ghenadie CHIȚAC (nr. 21, 12 ianuarie 2018)

28. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Octavian MAHU (nr. 22, 12 ianuarie 2018)

29. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Teodor DONOS (nr. 23, 12 ianuarie 2018)

30. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a doamnei Verginia SCOBIOALĂ (nr. 24, 12 ianuarie 2018)

31. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Ion HÎNCU (nr. 25, 12 ianuarie 2018)

32. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a doamnei Olga GAIDARJI (nr. 26, 12 ianuarie 2018)

33. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a doamnei Lilia GANDRABURA (nr. 27, 12 ianuarie 2018)

34. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Boris FEDORIȘIN (nr. 28, 12 ianuarie 2018)

35. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Iurii MORARI (nr. 29, 12 ianuarie 2018)

36. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Eujeniu CUȘNIR (nr. 30, 12 ianuarie 2018)

37. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Ion MEREUȚĂ (nr. 31, 12 ianuarie 2018)

38. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Dumitru MUNTEANU (nr. 32, 12 ianuarie 2018)

39. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Vladimir CEBAN (nr. 33, 12 ianuarie 2018)

40. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Ghennadi CAZANJI (nr. 34, 12 ianuarie 2018)

41. Hotărîre cu privire la construcția Centrului integrat de pregătire pentru aplicarea legii (nr. 35, 15 ianuarie 2018)

42. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la Inspectoratul Financiar de Stat (nr. 36, 16 ianuarie 2018)

43. Hotărîre pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Saint Kitts şi Nevis privind abolirea regimului de vize pentru posesorii paşapoartelor diplomatice, oficiale, de serviciu şi ordinare (nr. 37, 16 ianuarie 2018)

44. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1232 din 9 noiembrie 2016 (nr. 38, 16 ianuarie 2018)

45. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002 (nr. 39, 16 ianuarie 2018)

46. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru abrogarea articolului 1 alineatul (2) din Legea nr. 173-XIII din 6 iulie 1994 privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale (nr. 40, 16 ianuarie 2018)

47. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.171 din 11 iulie 2012 privind piața de capital (nr. 41, 16 ianuarie 2018)

48. Hotărîre cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 796 din 25 iunie 2016 (nr. 42, 16 ianuarie 2018)

49. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Contractului-tip de acordare a asistenței medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală (nr. 43, 16 ianuarie 2018)

50. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 20 din 20 ianuarie 2009 (nr. 44, 16 ianuarie 2018)

51. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea articolului 231 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (nr. 45, 16 ianuarie 2018)

52. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 983 din 22 decembrie 2012 (nr. 46, 16 ianuarie 2018)

53. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri mobile (nr. 47, 16 ianuarie 2018)

54. Hotărîre cu privire la acordarea unor plăți directe proprietarilor de terenuri agricole amplasate după traseul Rîbnița-Tiraspol pentru anul 2017 (nr. 48, 16 ianuarie 2018)

55. Hotărîre cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a funcţionarilor publici în anul 2018 (nr. 49, 16 ianuarie 2018)

56. Hotărîre cu privire la activitatea unor organizații de drept public din domeniile cercetării și inovării (nr. 50, 16 ianuarie 2018)

57. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social „Casă de copii de tip familial” şi a Standardelor minime de calitate (nr. 51, 17 ianuarie 2018)

58. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare și a Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale”, semnate la Chișinău la 28 noiembrie 2017 (nr. 52, 17 ianuarie 2018)

59. Hotărîre cu privire la Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii al Ministerului Afacerilor Interne (nr. 53, 17 ianuarie 2018)

60. Hotărîre privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2018 (nr. 54, 17 ianuarie 2018)

61. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a doamnei Viorica COSTIN-MOROZAN (nr. 55, 17 ianuarie 2018)

62. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind monitoringul financiar al autorităților publice la autogestiune, al întreprinderilor de stat/municipale și al societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public (nr. 56, 17 ianuarie 2018)

63. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.39 din 2 martie 2006 privind instituirea unor măsuri suplimentare de susținere a activității de întreprinzător desfășurate în localitățile din stînga Nistrului ale raionului Dubăsari (nr. 57, 17 ianuarie 2018)

64. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea articolului 64 al Codului transporturilor rutiere nr. 150 din 17 iulie 2014 (nr. 58, 17 ianuarie 2018)

65. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra propunerii legislative privind formularea unei rezerve la Convenția europeană cu privire la cetățenie (nr. 59, 17 ianuarie 2018)

66. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea articolului 15 din Legea presei nr. 243-XIII din 26 octombrie 1994 (nr. 60, 17 ianuarie 2018)

67. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea anexei la Legea nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali (nr. 61, 17 ianuarie 2018)

68. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 62, 17 ianuarie 2018)

69. Hotărîre privind desemnarea unui membru al Colegiului Centrului Naţional Anticorupţie (nr. 63, 17 ianuarie 2018)

70. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 257 din 1 noiembrie 2013 privind resortisanţii statelor terţe care au obligaţia deţinerii unei vize şi resortisanţii statelor terţe care sînt exoneraţi de obligativitatea deţinerii unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova (nr. 64, 17 ianuarie 2018)

71. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.657 din 6 noiembrie 2009 (nr. 65, 17 ianuarie 2018)

72. Dispoziţie (nr. 2-d, 16 ianuarie 2018)

73. Dispoziţie (nr. 3-d, 16 ianuarie 2018)

74. Dispoziţie (nr. 4-d, 17 ianuarie 2018)

75. Dispoziţie (nr. 5-d, 17 ianuarie 2018)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei şi Infrastructurii al Republicii Moldova

43. Ordin cu privire la aprobarea Metodologiei privind ajustarea lungimii drumurilor publice la lungimea echivalentă (nr. 372, 11 decembrie 2017)

44. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM G.03.01:2017 „Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. Stații de capacitate mică de epurare a apelor uzate comunale” (nr. 382, 19 decembrie 2017)

45. Ordin cu privire la completarea Ordinului nr. 249 din 08.11.2017 (nr. 4, 2 ianuarie 2018)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

46. Ordin privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (nr. 163, 28 decembrie 2017)

Acte ale Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova

47. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 975, 13 decembrie 2017)

48. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 976, 13 decembrie 2017)

49. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 977, 13 decembrie 2017)

50. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 978, 13 decembrie 2017)

51. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 979, 13 decembrie 2017)

52. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 981, 13 decembrie 2017)

53. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 982, 13 decembrie 2017)

54. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 983, 13 decembrie 2017)

55. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 984, 13 decembrie 2017)

56. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 985, 13 decembrie 2017)

57. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 986, 13 decembrie 2017)

58. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 987, 13 decembrie 2017)

59. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 989, 13 decembrie 2017)

60. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 990, 13 decembrie 2017)

61. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 991, 13 decembrie 2017)

62. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 992, 13 decembrie 2017)

63. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 993, 13 decembrie 2017)

64. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1005, 15 decembrie 2017)

65. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1006, 15 decembrie 2017)

66. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a produselor biodistructive (nr. 1123, 29 decembrie 2017)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

67. Ordin cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.11 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 549-O, 29 decembrie 2017)

68. Ordin cu privire la modificarea și completarea anexelor nr. 1 și nr. 5.1 la Ordinul nr. 56-O din 21.02.2008 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind vămuirea bunurilor trecute peste frontiera vamală a Republicii Moldova de către persoanele fizice şi a unor formulare tipizate” (nr. 550-O, 29 decembrie 2017)

69. Ordin cu privire la modificarea și completarea anexei nr. 12 la Ordinul nr. 346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”, cu modificările și completările ulterioare (nr. 10-O, 10 ianuarie 2018)

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

70. Indicii preţurilor de consum.

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

71. Hotărîre cu privire la regimul de autorizare generală și licențiere în domeniul comunicațiilor electronice (nr. 54, 28 decembrie 2017)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

72. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de transport al energiei electrice (nr. 486/2017, 13 decembrie 2017)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

73. Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii C.N.P.F. nr.57/1 din 28.12.2017 (nr. 2/1, 11 ianuarie 2018)

74. Hotărâre pentru modificarea și completarea Instrucţiunii cu privire la raportările persoanelor licenţiate şi autorizate pe piaţa de capital (nr. 2/2, 11 ianuarie 2018)

75. Hotărâre cu privire la aprobarea actului de reevaluare a părţii sociale deţinute de COMPANIA FIDUCIARĂ „COLABORARE” S.A. în proces de lichidare (nr. 2/3, 11 ianuarie 2018)

76. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 2/5, 11 ianuarie 2018)

77. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 2/6, 11 ianuarie 2018)

78. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „ALLIANCE INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 2/9, 11 ianuarie 2018)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

79. Decizie cu privire la examinarea sesizării dlui P. Croitoru, f/nr. din 13.09.2017 (nr. 29/209, 30 noiembrie 2017)

80. Decizie cu privire la examinarea sesizării dlui Topor Alexandru Vitalie, f/nr. din 31.10.2017 (nr. 29/210, 30 noiembrie 2017)

81. Decizie cu privire la examinarea Raportului privind volumul de emisie electorală (spoturi informative, materiale electorale difuzate în cadrul rubricilor special create pentru reflectarea campaniei electorale, dezbateri electorale, emisiuni informative) în campania electorală pentru referendumul local privind revocarea domnului Chirtoacă Dorin din funcția de primar general al municipiului Chișinău din 19 noiembrie, pentru perioadele: 30 octombrie – 5 noiembrie 2017, 06-12 noiembrie 2017 și 13-19 noiembrie 2017 (nr. 29/213, 30 noiembrie 2017)

82. Decizie cu privire la modificarea și completarea Deciziei CCA nr. 1 din 25 ianuarie 2013 cu privire la difuzarea mesajelor de promovare a modului sănătos de viață (nr. 29/220, 30 noiembrie 2017)

83. Decizie cu privire la mediatizarea unor campanii sociale (nr. 29/221, 30 noiembrie 2017)

84. Decizie cu privire la bilanțul Concursului de selectare a proiectelor de programe audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare pentru producere din Fondul de susținere a radiodifuzorilor, pentru anul 2017, anunțat prin Decizia nr. 23/160 din 27 septembrie 2017 (nr. 30/223, 1 decembrie 2017)

85. Decizie cu privire la examinarea Caietului de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2018 (nr. 31/224, 1 decembrie 2017)

86. Decizie cu privire la examinarea cererii de cesiune a licenței de emisie eliberată „ANALITICMEDIA – GRUP” SA pentru postul de televiziune „TV8” (nr. 32/228, 14 decembrie 2017)

87. Decizie cu privire la asigurarea securității informaționale prin neadmiterea provocărilor cu caracter mediatic îndreptate împotriva Republicii Moldova și modificarea deciziilor CCA nr. 83 din 30.09.2008, nr. 14/83 din 17.05.2016 și nr. 17/120 din 21.07.2017 „Despre Instrucțiunea cu privire la adoptarea deciziilor motivate la acordarea licențelor prin concurs” (nr. 2/5, 15 ianuarie 2018)

88. Decizie cu privire la propunerile de monitorizare a serviciilor de programe ale unor radiodifuzori (nr. 2/6, 15 ianuarie 2018)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

89. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii (nr. 355, 27 decembrie 2017)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte