Nr. 330-331 08.12.2015


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

628. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 72 din 12 aprilie 2015 (nr. 1859-VII, 3 decembrie 2015)

629. Lege pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 72 din 12 aprilie 2015 (nr. 200, 20 noiembrie 2015)

630. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 nr. 73 din 12 aprilie 2015 (nr. 1860-VII, 4 decembrie 2015)

631. Lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 nr. 73 din 12 aprilie 2015 (nr. 201, 20 noiembrie 2015)

632. Hotărîre pentru completarea punctului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova (nr. 194, 19 noiembrie 2015)

633. Hotărîre privind crearea grupului de lucru pentru asigurarea, în cadrul normelor constituționale, a funcționalității unității teritoriale autonome Găgăuzia și a prevederilor legislative ale Republicii Moldova în raport cu statutul special al UTA Găgăuzia (nr. 206, 20 noiembrie 2015)

634. Hotărîre pentru modificarea anexelor la Hotărîrea Parlamentului nr. 9 din 28 ianuarie 2015 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 211, 26 noiembrie 2015)

635. Hotărîre pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 29 din 5 martie 2015 privind alegerea membrilor supleanţi în comisiile permanente ale Parlamentului (nr. 212, 26 noiembrie 2015)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

32. Hotărâre pentru controlul constituţionalităţii prevederilor art. 49 alin. (13) din Legea nr. 1134–XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni (plata dividendelor) (Sesizarea nr. 22a/2015) (nr. 17, 19 iunie 2015) 

33. Hotărâre pentru interpretarea articolului 34 alin. (3) din Constituția Republicii Moldova (accesul la informație)(Sesizarea nr. 23b/2015) (nr. 19, 22 iunie 2015)