Nr. 1-6 05.01.2018


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

1. Decret pentru promulgarea Legii privind protecția animalelor folosite în scopuri experimentale sau în alte scopuri științifice (nr.542-VIII, 28 decembrie 2017)

2. Lege privind protecția animalelor folosite în scopuri experimentale sau în alte scopuri științifice (nr. 211, 19 octombrie 2017)

3. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr.528-VIII, 27 decembrie 2017)

4. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 212, 1 decembrie 2017)

5. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr.541-VIII, 28 decembrie 2017)

6. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 245, 23 noiembrie 2017)

7. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr.524-VIII, 27 decembrie 2017)

8. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 251, 1 decembrie 2017)

9. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 9 din Legea nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală (nr.525-VIII, 27 decembrie 2017)

10. Lege pentru modificarea articolului 9 din Legea nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală (nr. 252, 1 decembrie 2017)

11. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr.551-VIII, 29 decembrie 2017)

12. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 253, 1 decembrie 2017)

13. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr.552-VIII, 29 decembrie 2017)

14. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 254, 1 decembrie 2017)

15. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la importul unor clopote (nr.529-VIII, 27 decembrie 2017)

16. Lege cu privire la importul unor clopote (nr. 255, 1 decembrie 2017)

17. Decret pentru promulgarea Legii privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova (nr.539-VIII, 28 decembrie 2017)

18. Lege privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova (nr. 260, 7 decembrie 2017)

19. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 19 din Legea nr. 1456/1993 cu privire la activitatea farmaceutică (nr.526-VIII, 27 decembrie 2017)

20. Lege pentru modificarea articolului 19 din Legea nr. 1456/1993 cu privire la activitatea farmaceutică (nr. 270, 15 decembrie 2017)

21. Decret pentru promulgarea Legii contabilității și raportării financiare (nr.537-VIII, 28 decembrie 2017)

22. Legea contabilității și raportării financiare (nr. 287, 15 decembrie 2017)

23. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.156/1998 privind sistemul public de pensii (nr.554-VIII, 2 ianuarie 2018)

24. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.156/1998 privind sistemul public de pensii (nr. 317, 22 decembrie 2017)

25. Hotărîre pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 68/2015 privind componența nominală a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale și organizațiile parlamentare bilaterale (nr. 320, 22 decembrie 2017)

26. Hotărîre pentru modificarea și completarea unor hotărîri ale Parlamentului (nr. 321, 22 decembrie 2017)

27. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii”domnului Stepan TOPAL (nr.512-VIII, 26 decembrie 2017)

28. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii”domnului Mihail CHENDIGHELEAN (nr.513-VIII, 26 decembrie 2017)

29. Decret privind conferirea de distincţii de stat (nr.514-VIII, 27 decembrie 2017)

30. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de meșteri populari (nr.531-VIII, 28 decembrie 2017)

31. Decret pentru aprobarea semnării Hotărîrii Consiliului șefilor de state al Comunității Statelor Independente „Privind introducerea modificărilor și completărilor în Regulamentul cu privire la Centrul Antiterorist al statelor membre ale Comunității Statelor Independente” (nr.553-VIII, 29 decembrie 2017)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

1. Hotărâre privind Raportul auditului performanței Proiectului „Agricultura competitivă în Moldova” (nr. 55, 8 noiembrie 2017)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1. Hotărîre cu privire la completarea Programului pentru integrarea problemelor îmbătrînirii în politici (nr. 1147, 20 decembrie 2017)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 151, 21 decembrie 2017)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

2. Ordin cu privire la suspendarea activităţii executorului judecătoresc Bezede Stela (nr. 1152, 27 decembrie 2017)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

3. Decizie cu privire la alinierea la măsuri restrictive internaţionale ale Uniunii Europene (nr. 1796-S-17, 27 decembrie 2017)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

4. Ordin cu privire la modificarea Anexei nr. 8 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 „Cu privire la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”. (nr. 532-O, 22 decembrie 2017)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

5. Hotărâre privind măsurile de reglementare preventivă a pieței accesului utilizatorilor finali, persoane fizice şi juridice, la un post fix din reţeaua publică de telefonie (nr. 52, 28 decembrie 2017)

6. Hotărâre privind măsurile de reglementare preventivă a pieţei de furnizare cu ridicata a serviciilor de acces de înaltă calitate la puncte fixe (nr. 53, 28 decembrie 2017)

Acte ale Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

7. Decizie cu privire la gestiunea drepturilor ce cad sub incidența licenței extinse și obligatorii ale titularilor de drepturi care nu sunt membri la nici o organizație de gestiune colectivă din Republica Moldova și care nici nu le-au încredințat gestiunea drepturilor lor în alt mod (nr. 17/2865, 28 decembrie 2017)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

8. Hotărâre referitor la modificarea Anexei la Hotărârea C.N.P.F. nr.42/5 din 12.08.2016 (nr. 53/9, 4 decembrie 2017)

9. Hotărâre cu privire la aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni „Angrobăcănie” (nr. 56/2, 27 decembrie 2017)

10. Hotărâre cu privire la aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni „Fabrica Elemente de Construcții” (nr. 56/3, 27 decembrie 2017)

11. Hotărâre privind nerespectarea de către S.A. „COVOARE - UNGHENI” a legislației (nr. 56/4, 27 decembrie 2018)

12. Hotărâre privind autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 56/5, 27 decembrie 2017)

13. Hotărâre cu privire la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni și înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 56/6, 27 decembrie 2017)

14. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei Companiei Internaționale de Asigurări „ASITO” S.A. (nr. 56/8, 27 decembrie 2017)

15. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei CA „ASTERRA GRUP” S.A. (nr. 56/9, 27 decembrie 2017)

16. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei CA „GENERAL ASIGURĂRI” S.A. (nr. 56/10, 27 decembrie 2017)

17. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţelor Întreprinderii Mixte Compania de Asigurări „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” S.A. (nr. 56/11, 27 decembrie 2017)

18. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei Societăţii pe Acțiuni „MOLDASIG” (nr. 56/12, 27 decembrie 2017)

19. Hotărâre privind modificarea Hotărârii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.6/9 din 05.02.2016 (nr. 56/14, 27 decembrie 2017)

20. Hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 din Hotărârea Consiliului de Administrație al CNPF privind bugetul pentru 2018 (nr. 1/7, 3 ianuarie 2018)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

21. Decizie cu privire la neprezentarea informației solicitată de către CCA (nr. 29/211, 30 noiembrie 2017)

22. Decizie cu privire la examinarea cererii de eliberare a licenței de emisie pentru postul de televiziune „Vocea Basarabiei” (nr. 29/214, 30 noiembrie 2017)

23. Decizie cu privire la reperfectarea licenței de emisie eliberată „SELECTCANAL – TV” SRL pentru postul de televiziune „N4” (nr. 29/215, 30 noiembrie 2017)

24. Decizie cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea capacității rămase disponibilă (2 sloturi) a Multiplexului A (nr. 29/216, 30 noiembrie 2017)

25. Decizie cu privire la anunțarea concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibile (nr. 29/217, 30 noiembrie 2017)

26. Decizie cu privire la examinarea cererii de eliberare a autorizației de retransmisie „GLAVSLAVIA” SRL (nr. 29/218, 30 noiembrie 2017)

27. Decizie cu privire la examinarea solicitărilor Agenției de presă „Info-Prim Neo” SRL, „Canal Regional” SRL și Asociația Obștească „Meridian” (nr. 29/219, 30 noiembrie 2017)

28. Decizie cu privire la desemnarea reprezentanților CCA pentru efectuarea unor vizite de studiu și alocarea mijloacelor financiare pentru cheltuielile de deplasare (nr. 29/222, 30 noiembrie 2017)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

29. Hotărâre сu privire la modificarea Instrucțiunii cu privire la modul de completare de către băncile licențiate a Raportului privind statistica monetară (nr. 341, 21 decembrie 2017)

30. Hotărâre cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 342, 21 decembrie 2017)

31. Hotărâre cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naționale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii (nr. 354, 27 decembrie 2017)

32. Hotărâre cu privire la termenele de prezentare de către bănci a unor rapoarte (nr. 366, 29 decembrie 2017)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte