Nr. 464-470 29.12.2017


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

789. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 522-VIII, 27 decembrie 2017)

790. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 225, 15 decembrie 2017)

791. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 519-VIII, 27 decembrie 2017)

792. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 249, 1 decembrie 2017)

793. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la supravegherea suplimentară a băncilor, asigurătorilor/reasigurătorilor și a societăților de investiții care aparțin unui conglomerat financiar (nr. 534-VIII, 28 decembrie 2017)

794. Lege cu privire la supravegherea suplimentară a băncilor, asigurătorilor/reasigurătorilor și a societăților de investiții care aparțin unui conglomerat financiar (nr. 250, 1 decembrie 2017)

795. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru completarea articolului 4 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice (nr. 521-VIII, 27 decembrie 2017)

796. Lege pentru completarea articolului 4 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice (nr. 256, 1 decembrie 2017)

797. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 411 din Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995 (nr. 527-VIII, 27 decembrie 2017)

798. Lege pentru modificarea articolului 411 din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411/1995 (nr. 259, 7 decembrie 2017)

799. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 532-VIII, 28 decembrie 2017)

800. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 273, 15 decembrie 2017)

801. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru completarea unor acte legislative (nr. 533-VIII, 28 decembrie 2017)

802. Lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 274, 15 decembrie 2017)

803. Decret privind promulgarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2018 (nr. 517-VIII, 27 decembrie 2017)

804. Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2018 (nr. 280, 15 decembrie 2017)

805. Decret cu privire la promulgarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 (nr. 518-VIII, 27 decembrie 2017)

806. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 (nr. 281, 15 decembrie 2017)

807. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 515-VIII, 27 decembrie 2017)

808. Lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 288, 15 decembrie 2017)

809. Decret pentru promulgarea Legii bugetului de stat pentru anul 2018 (nr. 516-VIII, 27 decembrie 2017)

810. Legea bugetului de stat pentru anul 2018 (nr. 289, 15 decembrie 2017)

811. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 530-VIII, 28 decembrie 2017)

812. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 314, 22 decembrie 2017)

813. Hotărîre cu privire la demisia unui vicepreşedinte al Parlamentului (nr. 322, 22 decembrie 2017)

814. Hotărîre privind alegerea unui vicepreşedinte al Parlamentului (nr. 323, 22 decembrie 2017)

815. Hotărîre cu privire la încheierea sesiunii a doua ordinare din anul 2017 (nr. 324, 22 decembrie 2017)

816. Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 520-VIII, 27 decembrie 2017)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1276. Hotărîre cu privire la aprobarea Mecanismului naţional de gestionare unitară şi coerentă a situaţiei în eventualitatea unui aflux sporit de străini (nr. 1146, 20 decembrie 2017)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

2358. Hotărâre privind bugetul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare pe anul 2018 (nr. 57/1, 28 decembrie 2017)