Nr. 471-472 30.12.2017


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

817. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 547-VIII, 29 decembrie 2017)

818. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 213, 21 decembrie 2017)

819. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului (nr. 550-VIII, 29 decembrie 2017)

820. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului (nr. 313, 22 decembrie 2017)

821. Decret privind numirea doamnei Rodica ANTOCI în funcția de președinte al Autorității Naționale de Integritate (nr. 543-VIII, 29 decembrie 2017)

822. Decret pentru aprobarea Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a concursului de selectare a candidatului la funcția de membru al Consiliului Superior al Procurorilor din rîndul societății civile, desemnat de către Președintele Republicii Moldova (nr. 548-VIII, 29 decembrie 2017)

823. Decret privind constituirea Comisiei pentru organizarea și desfășurarea concursului de selectare a candidatului la funcția de membru al Consiliului Superior al Procurorilor din rîndul societății civile, desemnat de către Președintele Republicii Moldova (nr. 549-VIII, 29 decembrie 2017)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1277. Hotărîre сu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 594 din 2 august 2011 (nr. 1097, 19 decembrie 2017)