Nr. 440 20.12.2017


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

734. Hotărîre privind numirea în funcția de vicepreședinte al Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție (nr. 282, 15 decembrie 2017)

735. Hotărîre privind numirea în funcţia de director al Centrului Naţional Anticorupţie (nr. 286, 15 decembrie 2017)

736. Hotărîre pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 1/2016 pentru aprobarea Programului de activitate al Guvernului și acordarea votului de încredere Guvernului (nr. 290, 15 decembrie 2017)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1212. Hotărîre cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenției pentru Supraveghere Tehnică (nr. 1088, 18 decembrie 2017)

1213. Hotărîre cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței (nr. 1089, 18 decembrie 2017)

1214. Hotărîre cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (nr. 1090, 18 decembrie 2017)