Nr. 434-439 15.12.2017


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

726. Decret pentru promulgarea Legii privind activitatea băncilor (nr. 473-VIII, 5 decembrie 2017)

727. Lege privind activitatea băncilor (nr. 202, 6 octombrie 2017)

728. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii asociațiilor de economii și împrumut nr. 139/2007 (nr. 476-VIII, 7 decembrie 2017)

729. Lege pentru modificarea şi completarea Legii asociațiilor de economii și împrumut nr. 139/2007 (nr. 216, 23 noiembrie 2017)

730. Hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 268, 7 decembrie 2017)

731. Decret privind înregistrarea stemei şi drapelului satului Sireți, raionul Strășeni (nr. 475-VIII, 5 decembrie 2017)

732. Decret privind numirea domnului Emil DRUC, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Franceză, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Principatul Monaco (nr. 477-VIII, 11 decembrie 2017)

733. Decret privind constituirea Comisiei pentru elaborarea Strategiei securității naționale a Republicii Moldova (nr. 478-VIII, 11 decembrie 2017)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

136. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 21g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 287 alin. (2) și (4) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova (subiecții cu drept de reluare a urmăririi penale) (nr. 21, 9 martie 2017)

137. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 34g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din art. 84 și art. 85 din Codul penal al Republicii Moldova (stabilirea pedepsei în cazul concursului de infracțiuni și în cazul cumulului de sentințe) (nr. 26, 31 martie 2017)

138. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 32a/2017 pentru controlul constituţionalităţii pct.3/1 din Hotărârea Guvernului nr.1387 din 10 decembrie 2007 cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală și a Hotărârii Guvernului nr.1460 din 30 decembrie 2016 cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărârea Guvernului nr.1020 din 29 decembrie 2011 (volumul serviciilor medicale și tarifele pentru acestea) (nr. 34, 31 martie 2017)

139. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 76g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 469 alineatul (1) din Codul de procedură penală (chestiunile care urmează a fi soluționate de către instanță la executarea pedepsei) (nr. 61, 27 iunie 2017)

140. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 86a/2017 pentru controlul constituţionalităţii articolului 266 alineatul (2) din Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (sancțiunea pentru neachitarea primei de asigurare obligatorie de asistență medicală) (nr. 68, 27 iunie 2017)

141. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 102g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 287/2 alineatul (3) din Codul fiscal al Republicii Moldova nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (subiecți ai impunerii cu impozitul pe avere) (nr. 78, 27 iulie 2017)

142. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 104g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din alin. (1) şi a alin. (2) din art. 869 din Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002 (nulitatea dobânzilor excesive în contractele de împrumut) (nr. 80, 6 septembrie 2017)

143. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 106g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a Anexei nr. 3 la Regulamentul privind achiziţionarea de medicamente şi alte produse de uz medical pentru necesităţile sistemului de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 568 din 10 septembrie 2009 (penalităţile stabilite de contractulmodel) (nr. 81, 6 septembrie 2017)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

23. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului asupra administrării şi întrebuințării resurselor financiare publice şi patrimoniului public (Raportul anual 2016) (nr. 49, 9 octombrie 2017)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1189. Hotărîre privind aprobarea Concepției pentru restructurarea sectorului feroviar și a Î.S. „Calea Ferată din Moldova” pentru anii 2018-2021 (nr. 1042, 5 decembrie 2017)

1190. Hotărîre сu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Strategiei naţionale de apărare şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia pentru anii 2017-2021 (nr. 1043, 5 decembrie 2017)

1191. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1063, 11 decembrie 2017)

1192. Hotărîre privind modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 834 din 7 iulie 2008 (nr. 1064, 12 decembrie 2017)

1193. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului național de acțiuni în domeniul facilitării comerțului pentru perioada 2018 – 2020 (nr. 1065, 12 decembrie 2017)

1194. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de decret al Preşedintelui Republicii Moldova „Privind destituirea domnului Gheorghe GALBURA din funcţia de viceministru al apărării” (nr. 1070, 13 decembrie 2017)

1195. Hotărîre cu privire la acordarea de împuterniciri (nr. 1071, 13 decembrie 2017)

1196. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege și abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 1072, 13 decembrie 2017)

1197. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectuluide lege pentru ratificarea Protocolului adiţional Nagoya – Kuala Lumpur privind răspunderea şi repararea prejudiciului la Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea, încheiat la Nagoya la 15 octombrie 2010 (nr. 1073, 13 decembrie 2017)

1198. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Înțelegerii, prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară pentru anul 2016 (proiectul „Iniţiativa sanitaţie”) (nr. 1074, 13 decembrie 2017)

1199. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Hotărîrea Consiliului șefilor de state al Comunității Statelor Independente „Cu privire la Programul de colaborare al statelor-membre ale Comunității Statelor Independente în combaterea terorismului și altor forme violente de manifestare a extremismului pentru anii 2017-2019”, adoptată la Bișkek la 16 septembrie 2016 (nr. 1075, 13 decembrie 2017)

1200. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 119 din 3 martie 2017 (nr. 1076, 13 decembrie 2017)

1201. Hotărîre cu privire la modificarea anexelor nr.1-nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr. 570 din 11 septembrie 2009 (nr. 1077, 13 decembrie 2017)

1202. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 1078, 13 decembrie 2017)

1203. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea articolului 13 din Constituţia Republicii Moldova (nr. 1079, 13 decembrie 2017)

1204. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1080, 13 decembrie 2017)

1205. Hotărîre cu privire la repartizarea mijloacelor financiare (nr. 1081, 13 decembrie 2017)

1206. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1082, 13 decembrie 2017)

1207. Hot ărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare din bugetul de stat (nr. 1083, 13 decembrie 2017)

1208. Hotărîre pentru aprobarea semnării Contractului de finanțare între Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiții privind interconectarea electrică Moldova – România (nr. 1084, 13 decembrie 2017)

1209. Dispoziţie (nr. 137-d, 8 decembrie 2017)

1210. Dispoziţie (nr. 138-d, 12 decembrie 2017)

1211. Dispoziţie (nr. 139-d, 12 decembrie 2017)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova

2238. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Metrologie și a componenței acestuia (nr. 368, 7 decembrie 2017)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

2239. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 139, 16 noiembrie 2017)

2240. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor nr.118 din 28 august 2017 (nr. 143, 23 noiembrie 2017)

2241. Ordin cu privire la stabilirea razelor de deservire pentru trezoreriile regionale (nr. 144, 27 noiembrie 2017)

Acte ale Serviciului Vamal

2242. Ordin privind aprobarea Instrucţiunii cu privire la procedura declarării periodice a mărfurilor autohtone introduse în zonele economice libere și Portul Internațional Liber Giurgiulești şi a mărfurilor aflate în zonele economice libere și Portul Internațional Liber Giurgiulești la scoaterea lor pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova (nr. 446-O, 1 noiembrie 2017)

2243. Ordin cu privire la modificarea şi completarea anexei nr. 14 la Ordinul nr. 346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”, cu modificările și completările ulterioare (nr. 502-O, 4 decembrie 2017)

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

2244. Indicii preţurilor de consum.

Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile

2245. Ordin cu privire la aprobarea Cerințelor tehnice – Calificarea și competențele personalului meteorologic aeronautic (nr. 26/GEN, 22 noiembrie 2017)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

2246. Hotărâre privind rezultatele controlului tematic în cadrul CA „MOLDOVA-ASTROVAZ” S.A. (nr. 53/1, 4 decembrie 2017)

2247. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.15/2 din 07.04.2016 (nr. 53/2, 4 decembrie 2017)

2248. Hotărâre privind retragerea licenţei AEÎ „SEVIROVA” (nr. 53/5, 4 decembrie 2017)

2249. Hotărâre referitor la retragerea licenţei Societății cu Răspundere Limitată „ANAVIMAX BROKER ASIGURARE DE VIAȚĂ” (nr. 53/8, 4 decembrie 2017)

2250. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 54/1, 11 decembrie 2017)

2251. Ordonanță privind controlul AEÎ „MICROÎMPRUMUT” (nr. 53/4-O, 4 decembrie 2017)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

2252. Hotărîre cu privire la sesizarea nr. CEC-9/124 din 18 noiembrie 2017 a Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1 (nr. 1271, 18 noiembrie 2017)

2253. Hotărîre cu privire la stabilirea datei turului al doilea de scrutin pentru alegerea primarilor în unele localități (nr. 1272, 22 noiembrie 2017)

2254. Hotărîre cu privire la declararea alegerilor nevalabile și efectuarea votării repetate pentru alegerea primarului comunei Lăpușna, raionul Hîncești (nr. 1273, 22 noiembrie 2017)

2255. Hotărîre cu privire la invalidarea referendumului local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău (nr. 1274, 22 noiembrie 2017)

2256. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1121 din 19 septembrie 2017 „Cu privire la repartizarea atribuțiilor între membrii Comisiei Electorale Centrale în perioada electorală” (nr. 1275, 22 noiembrie 2017)

2257. Hotărîre cu privire la rapoartele financiare ale concurenților electorali din campania electorală a alegerilor locale noi din 19 noiembrie 2017, la situația din 17 noiembrie 2017 (nr. 1276, 22 noiembrie 2017)

2258. Hotărîre cu privire la rapoartele financiare ale participanților la referendumul local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău din data de 19 noiembrie 2017 (nr. 1277, 22 noiembrie 2017)

2259. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Stăuceni, municipiul Chişinău (nr. 1278, 22 noiembrie 2017)

2260. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ciobanovca, raionul Anenii Noi (nr. 1279, 22 noiembrie 2017)

2261. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Șirăuți, raionul Briceni (nr. 1280, 22 noiembrie 2017)

2262. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Donici, raionul Orhei (nr. 1281, 22 noiembrie 2017)

2263. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Comrat, UTA Găgăuzia (nr. 1282, 22 noiembrie 2017)

2264. Hotărîre cu privire la dizolvarea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale municipale Chişinău nr. 1 şi a birourilor electorale ale secţiilor de votare (nr. 1283, 28 noiembrie 2017)

2265. Hotărîre cu privire la rapoartele financiare ale concurenților electorali din campania electorală pentru turul al doilea de scrutin și votarea repetată din cadrul alegerilor locale noi, fixate pentru data de 3 decembrie 2017 la situația din 24 noiembrie 2017 (nr. 1284, 28 noiembrie 2017)

2266. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la Strasbourg, Republica Franceză (nr. 1285, 28 noiembrie 2017)

2267. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Ciorescu, municipiul Chişinău (nr. 1286, 28 noiembrie 2017)

2268. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Boldurești, raionul Nisporeni (nr. 1287, 28 noiembrie 2017)

2269. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Șișcani, raionul Nisporeni (nr. 1288, 28 noiembrie 2017)

2270. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Rădeni, raionul Strășeni (nr. 1289, 28 noiembrie 2017)

2271. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Mănoilești, raionul Ungheni (nr. 1290, 28 noiembrie 2017)

Acte ale Consiliului Concurenţei

2272. Decizie (nr. ASR–53, 2 noiembrie 2017)

Acte ale Comisiei Naționale de Heraldică

2273. Decizie cu privire la înregistrarea stemei și drapelului Universității de Stat de Educație Fizică și Sport în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 53-V.01, 21 noiembrie 2017)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

2274. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind autorizarea centrelor de asistenţă tehnică pentru maşinile de casă şi de control cu memorie fiscală (nr. 481, 1 decembrie 2017)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte