Nr. 429-433 08.12.2017


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

713. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea protocoalelor de amendare a articolului 50 alineatul a) și a articolului 56 din Convenția privind aviația civilă internațională (nr. 460-VIII, 27 noiembrie 2017)

714. Lege pentru ratificarea protocoalelor de amendare a articolului 50 alineatul a) și a articolului 56 din Convenția privind aviația civilă internațională (nr. 229, 10 noiembrie 2017)

715. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 465-VIII, 30 noiembrie 2017)

716. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 231, 10 noiembrie 2017)

717. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii monumentelor de for public nr.192/2011 (nr. 470-VIII, 30 noiembrie 2017)

718. Lege pentru modificarea și completarea Legii monumentelor de for public nr.192/2011 (nr. 232, 10 noiembrie 2017)

719. Hotărîre privind executarea prevederilor Hotărîrii Parlamentului nr. 45/2017 cu privire la Raportul Comisiei speciale pentru eficientizarea cadrului legislativ privind alimentația copiilor în instituțiile preșcolare și de învățămînt (nr. 241, 23 noiembrie 2017)

720. Decret privind înregistrarea stemei şi drapelului satului Ciuciulea, raionul Glodeni (nr. 466-VIII, 30 noiembrie 2017)

721. Decret privind înregistrarea stemei şi drapelului satului Doroțcaia, raionul Dubăsari (nr. 467-VIII, 30 noiembrie 2017)

722. Decret privind înregistrarea stemei şi drapelului satului Cioburciu, raionul Ștefan-Vodă (nr. 468-VIII, 30 noiembrie 2017)

723. Decret privind înregistrarea stemei şi drapelului satului Corten, raionul Taraclia (nr. 469-VIII, 30 noiembrie 2017)

724. Decret pentru modificarea articolului 1 din Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 694-II din 28 iulie 1998 (nr. 471-VIII, 30 noiembrie 2017)

725. Decret pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Addendumului nr.5 la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Comisia Europeană privind Programul de suport bugetar în domeniul reformei sectorului energetic (nr. 472-VIII, 4 decembrie 2017)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

128. Dicizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 12g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 475 alineatele (1) și (3) din Codul contravenţional (deschiderea procedurii de revizuire) (nr. 14, 7 februarie 2017)

129. Dicizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 19g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 308 alin. (2), (4) și (6) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova (examinarea demersurilor privind aplicarea arestării preventive) (nr. 20, 9 martie 2017)

130. Dicizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 23g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 308 alin. (2), (4) și (6) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova (examinarea demersurilor privind prelungirea duratei arestării) (nr. 22, 10 martie 2017)

131. Dicizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 44a/2017 pentru controlul constituţionalităţii articolului 13 alin.(1) și alin. (11) din Legea nr.156-XIV din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii și Art. VIII alin.(3) din Legea nr.290 din 16 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 40, 20 aprilie 2017)

132. Dicizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 82g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale articolului 328 alin. (1) din Codul penal (excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu) (nr. 65, 27 iunie 2017)

133. Dicizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 87b/2017 privind interpretarea articolelor 6, 98 alin.(3), 100, 103 alin.(2), 104 alin.(1) și 106 din Constituţie și controlul constituționalității art. 29 alin.(3) din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996, și a Hotărârii Parlamentului nr. 1 din 20 ianuarie 2016 pentru aprobarea Programului de activitate al Guvernului şi acordarea votului de încredere Guvernului (nr. 69, 27 iunie 2017)

134. Dicizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 96g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 16 alineatul (2) din Legea nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali (termenul de înregistrare a modificărilor în Registrul de stat) (nr. 74, 27 iulie 2017)

135. Dicizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 97g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi de la litera c) a articolului 450 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova (calcularea termenului de depunere a cererii de revizuire) (nr. 75, 27 iulie 2017)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1153. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului național privind controlul tutunului pentru anii 2017-2021 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia (nr. 1015, 23 noiembrie 2017)

1154. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru perioada 2017-2020 privind implementarea Strategiei de consolidare a relaţiilor interetnice în Republica Moldova pentru anii 2017-2027 (nr. 1019, 29 noiembrie 2017)

1155. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui aviz și la abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 1028, 30 noiembrie 2017)

1156. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la importul unor clopote (nr. 1029, 30 noiembrie 2017)

1157. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului naţional de prevenire și control al diabetului zaharat pentru anii 2017-2021 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acestuia (nr. 1030, 30 noiembrie 2017)

1158. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Lituania privind cooperarea în lupta împotriva criminalității (nr. 1031, 4 decembrie 2017)

1159. Hotărîre cu privire la aprobarea semnării Înţelegerii administrative pentru aplicarea prevederilor articolelor 6-9 ale Acordului dintre Republica Moldova şi Republica Federală Germania privind securitatea socială, semnat la Chişinău la 12 ianuarie 2017 (nr. 1032, 4 decembrie 2017)

1160. Hotărîre cu privire la transmiterea unor subdiviziuni (nr. 1033, 4 decembrie 2017)

1161. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1034, 4 decembrie 2017)

1162. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1035, 4 decembrie 2017)

1163. Hotărîre pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 585 din 24 iulie 2017 (nr. 1036, 4 decembrie 2017)

1164. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile și schimbarea categoriei de destinație a unui teren (nr. 1037, 4 decembrie 2017)

1165. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea Legii nr. 60 din 30 martie 2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități (nr. 1038, 4 decembrie 2017)

1166. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice pe anul 2018 (nr. 1039, 5 decembrie 2017)

1167. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Ghenadie IURCO (nr. 1044, 6 decembrie 2017)

1168. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Daniel TURCULEȚ (nr. 1045, 6 decembrie 2017)

1169. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Daniela NEDELCIUC (nr. 1046, 6 decembrie 2017)

1170. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Eduard VECVERT (nr. 1047, 6 decembrie 2017)

1171. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Corneliu VASILACHI (nr. 1048, 6 decembrie 2017)

1172. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Ghenadie IURCO (nr. 1049, 6 decembrie 2017)

1173. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Daniel TURCULEȚ (nr. 1050, 6 decembrie 2017)

1174. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a doamnei Daniela NEDELCIUC (nr. 1051, 6 decembrie 2017)

1175. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Eduard VECVERT (nr. 1052, 6 decembrie 2017)

1176. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Corneliu VASILACHI (nr. 1053, 6 decembrie 2017)

1177. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Contractului de finanțare între Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiții privind interconectarea electrică Moldova – România şi acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia (nr. 1054, 6 decembrie 2017)

1178. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea articolului 13 din Legea nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă (nr. 1055, 6 decembrie 2017)

1179. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1056, 6 decembrie 2017)

1180. Hotărîre cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 213 din 22 februarie 2002 (nr. 1057, 6 decembrie 2017)

1181. Hotărîre pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Georgiei privind schimbul şi protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate (nr. 1058, 6 decembrie 2017)

1182. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului de cooperare dintre Centrul Naţional Anticorupţie al Republicii Moldova şi Biroul Naţional Anticorupţie al Ucrainei în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei (nr. 1059, 6 decembrie 2017)

1183. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1060, 6 decembrie 2017)

1184. Hotărîre cu privire la completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010 (nr. 1061, 6 decembrie 2017)

1185. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldovenești în legătură cu participarea domnului Pavel Filip, Prim-ministru, la Reuniunea șefilor de guverne ale statelor-membre ale Inițiativei Central-Europene și efectuarea vizitei de lucru în Republica Belarus (or. Minsk, 11-12 decembrie 2017) (nr. 1062, 6 decembrie 2017)

1186. Dispoziţie (nr. 134-d, 4 decembrie 2017)

1187. Dispoziţie (nr. 135-d, 6 decembrie 2017)

1188. Dispoziţie (nr. 136-d, 6 decembrie 2017)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

2157. Ordin сu privire la suspendarea activităţii notarului Olga ŞIAN (nr. 1019, 27 noiembrie 2017)

2158. Ordin cu privire la suspendarea activităţii executorului judecătoresc Miron Iacob (nr. 1042, 4 decembrie 2017)

Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova

2159. Ordin pentru aprobarea formularelor de documente ale Comitetului Național de Expertiză Etică a Studiului Clinic (nr. 805, 23 octombrie 2017)

Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

2160. Ordin cu privire la modificarea şi completarea Ordinului nr. 600/320-A din 24 iulie 2015 „Cu privire la mecanismul de includere a medicamentelor pentru compensare din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală” (nr. 941/585-A, 6 decembrie 2017)

Acte ale Agenţiei Naţionale Antidoping

2161. Ordin privind aprobarea și publicarea Listei interzise pentru anul 2018 (nr. 15-B, 5 decembrie 2017)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

2162. Hotărâre referitor la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 53/3, 4 decembrie 2017)

2163. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei Societății de Asigurări „ACORD GRUP” S.A. (nr. 53/6, 4 decembrie 2017)

2164. Hotărâre Referitor la reperfectarea licenţei CA „KLASSIKA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 53/7, 4 decembrie 2017)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

2165. Hotărîre cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ al Partidului Politic Partidul Nostru în Comisia Electorală Centrală pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din data de 19 noiembrie 2017 (nr. 1210, 24 octombrie 2017)

2166. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Liberal pentru perioada campaniei electorale a referendumului local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău din data de 19 noiembrie 2017 (nr. 1211, 24 octombrie 2017)

2167. Hotărîre cu privire la modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr.1181 din 13 octombrie 2017 “Cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la Kiev, Ucraina” (nr. 1212, 24 octombrie 2017)

2168. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Gălești, raionul Strășeni (nr. 1213, 24 octombrie 2017)

2169. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Negrești, raionul Strășeni (nr. 1214, 24 octombrie 2017)

2170. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Scoreni, raionul Strășeni (nr. 1215, 24 octombrie 2017)

2171. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Găuzeni, raionul Şoldăneşti (nr. 1216, 24 octombrie 2017)

2172. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cealîc, raionul Taraclia (nr. 1217, 24 octombrie 2017)

2173. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Năpădeni, raionul Ungheni (nr. 1218, 24 octombrie 2017)

2174. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Copceac, UTA Găgăuzia (nr. 1219, 24 octombrie 2017)

2175. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități și referendumului local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău din data de 19 noiembrie 2017 (nr. 1223, 31 octombrie 2017)

2176. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Național Liberal la alegerile locale noi din data de 19 noiembrie 2017 (nr. 1224, 31 octombrie 2017)

2177. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Basarabeasca (nr. 1225, 31 octombrie 2017)

2178. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Slobozia-Dușca, raionul Criuleni (nr. 1226, 31 octombrie 2017)

2179. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Vărvăreuca, raionul Floreşti (nr. 1227, 31 octombrie 2017)

2180. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cărpineni, raionul Hîncești (nr. 1228, 31 octombrie 2017)

2181. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Nisporeni, raionul Nisporeni (nr. 1229, 31 octombrie 2017)

2182. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Mîndrești, raionul Telenești (nr. 1230, 31 octombrie 2017)

2183. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pîrlița, raionul Ungheni (nr. 1231, 31 octombrie 2017)

2184. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități și referendumului local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău din data de 19 noiembrie 2017 (nr. 1235, 7 noiembrie 2017)

2185. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Bahmut, raionul Călărași (nr. 1236, 7 noiembrie 2017)

2186. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Căbăiești, raionul Călărași (nr. 1237, 7 noiembrie 2017)

2187. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Chetriş, raionul Făleşti (nr. 1238, 7 noiembrie 2017)

2188. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Iargara, raionul Leova (nr. 1239, 7 noiembrie 2017)

2189. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Peciște, raionul Rezina (nr. 1240, 7 noiembrie 2017)

2190. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Parcani, raionul Şoldăneşti (nr. 1241, 7 noiembrie 2017)

2191. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Chirsova, UTA Găgăuzia (nr. 1242, 7 noiembrie 2017)

2192. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „MIRAD” în vederea monitorizării alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități și referendumului local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău din data de 19 noiembrie 2017 (nr. 1247, 14 noiembrie 2017)

2193. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Democrație, Egalitate, Cooperare, Accesibilitate și Suport” în vederea monitorizării alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități și referendumului local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău din data de 19 noiembrie 2017 (nr. 1248, 14 noiembrie 2017)

2194. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internațional din partea Oficiului Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova în vederea monitorizării referendumului local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău din data de 19 noiembrie 2017 (nr. 1249, 14 noiembrie 2017)

2195. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internațional din partea Asociaţiei Pro Democraţia Club Târgu Neamţ în vederea monitorizării referendumului local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău din data de 19 noiembrie 2017 (nr. 1250, 14 noiembrie 2017)

2196. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități și referendumului local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău din data de 19 noiembrie 2017 (nr. 1251, 14 noiembrie 2017)

2197. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități și referendumului local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău din data de 19 noiembrie 2017 (nr. 1252, 14 noiembrie 2017)

2198. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cobusca Veche, raionul Anenii Noi (nr. 1253, 14 noiembrie 2017)

2199. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Roșcani, raionul Anenii Noi (nr. 1254, 14 noiembrie 2017)

2200. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Telița, raionul Anenii Noi (nr. 1255, 14 noiembrie 2017)

2201. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Cupcini, raionul Edineț (nr. 1256, 14 noiembrie 2017)

2202. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Gura Căinarului, raionul Floreşti (nr. 1257, 14 noiembrie 2017)

2203. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Boldurești, raionul Nisporeni (nr. 1258, 14 noiembrie 2017)

2204. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Năpădeni, raionul Ungheni (nr. 1259, 14 noiembrie 2017)

2205. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Vulcănești, UTA Găgăuzia (nr. 1260, 14 noiembrie 2017)

2206. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Institutul pentru Apărarea Drepturilor și Libertăților Fundamentale ale Omului” în vederea monitorizării alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități și referendumului local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău din data de 19 noiembrie 2017 (nr. 1261, 17 noiembrie 2017)

2207. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1173 din 10 octombrie 2017 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale municipale Chişinău nr. 1” (nr. 1262, 17 noiembrie 2017)

2208. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1158 din 9 octombrie 2017 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale Ghiliceni nr. 34/14, raionul Telenești” (nr. 1263, 17 noiembrie 2017)

2209. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Giurgiulești, raionul Cahul (nr. 1264, 17 noiembrie 2017)

2210. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Lopățica, raionul Cahul (nr. 1265, 17 noiembrie 2017)

2211. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Lucești, raionul Cahul (nr. 1266, 17 noiembrie 2017)

2212. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Drochia, raionul Drochia (nr. 1267, 17 noiembrie 2017)

2213. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ivanovca, raionul Hîncești (nr. 1268, 17 noiembrie 2017)

2214. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Obileni, raionul Hîncești (nr. 1269, 17 noiembrie 2017)

2215. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Secăreni, raionul Hîncești (nr. 1270, 17 noiembrie 2017)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

2216. Decizie cu privire la examinarea autosesizării membrului Consiliului Coordonator al Audiovizualului, O. Barbălată (nr. 27/183, 7 noiembrie 2017)

2217. Decizie cu privire la examinarea autosesizării membrului Consiliului Coordonator al Audiovizualului, O. Barbălată (nr. 27/184, 7 noiembrie 2017)

2218. Decizie cu privire la examinarea sesizării dlui D. Gaibu, f/nr. din 11.09.2017 (nr. 27/185, 7 noiembrie 2017)

2219. Decizie cu privire la examinarea cererii de eliberare a licenţei de emisie „TV BĂLȚI” SRL pentru postul de televiziune „BTV” (nr. 27/186, 7 noiembrie 2017)

2220. Decizie cu privire la examinarea cererilor de reperfectare a licențelor de emisie (nr. 27/188, 7 noiembrie 2017)

2221. Decizie cu privire la examinarea demersului „RAVIVALNIS” SRL (nr. 27/189, 7 noiembrie 2017)

2222. Decizie cu privire la examinarea cererilor de retragere a licenţelor de emisie (nr. 27/190, 7 noiembrie 2017)

2223. Decizie cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în trimestrul III al anului 2017 (nr. 27/197, 7 noiembrie 2017)

2224. Decizie cu privire la examinarea Raportului privind volumul de emisie electorală (spoturi informative, materiale electorale difuzate în cadrul rubricilor special create pentru reflectarea campaniei electorale, dezbateri electorale, emisiuni informative) în campania electorală pentru referendumul local privind revocarea domnului Chirtoacă Dorin din funcția de primar general al municipiului Chișinău din 19 noiembrie, perioada 17-29 octombrie 2017 (nr. 28/201, 13 noiembrie 2017)

2225. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a licenței de emisie eliberată Companiei Publice „Gagauziya Radio Televizionu” pentru postul de televiziune „TV Găgăuzia” (nr. 28/202, 13 noiembrie 2017)

2226. Decizie cu privire la examinarea cererii „ART CLUB” SRL de eliberare a licenței de emisie pentru postul de televiziune „ART-TV” (nr. 28/203, 13 noiembrie 2017)

2227. Decizie cu privire la organizarea seminarului cu jurnaliștii (nr. 28/205, 13 noiembrie 2017)

2228. Decizie cu privire la raportarea progreselor înregistrate în trimestrul III al anului 2017 în procesul implementării Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție 2018-2020 (nr. 28/206, 13 noiembrie 2017)

2229. Decizie cu privire la examinarea și avizarea proiectului Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea Strategiei naționale în domeniul proprietății intelectuale, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 880 din 22.11.2012 (nr. 28/207, 13 noiembrie 2017)

2230. Decizie cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (nr. 28/208, 13 noiembrie 2017)

2231. Decizie сu privire la propunerile de monitorizare a serviciilor de programe ale unor radiodifuzori (nr. 31/225, 1 decembrie 2017)

2232. Decizie cu privire la anunțarea unui nou Concurs de selectare a proiectelor de programe audiovizuale, în vederea acordării resurselor financiare pentru producere din Fondul de susținere a radiodifuzorilor, pentru anul 2017 (nr. 31/226, 1 decembrie 2017)

Acte ale Comisiei Interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control

2233. Decizie (nr. 26-11/1-22/07-2017, 28 noiembrie 2017)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

2234. Ordin cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor (nr. 352, 28 septembrie 2017)

2235. Ordin privind modificarea și completarea Ordinului SFS nr.1387 din 14 decembrie 2016 сu privire la organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mari (nr. 445, 15 noiembrie 2017)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

2236. Hotărîre cu privire la punerea în circulație ca mijloc de plată a bancnotei modernizate cu valoare nominală de 5 LEI (nr. 15, 30 noiembrie 2017)

2237. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii (nr. 305, 5 decembrie 2017)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte