Nr. 428 01.12.2017


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

710. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 458-VIII, 27 noiembrie 2017)

711. Decret privind desemnarea și împuternicirea delegației oficiale pentru negocierea proiectului Protocolului de implementare al Acordului dintre Republica Albania, Republica Austria, Bosnia și Herțegovina, Republica Bulgaria, Ungaria, Republica Macedonia, Republica Moldova, Muntenegru, România, Republica Serbia, Republica Slovenia privind schimbul automatizat de date ADN, date dactiloscopice și date de înmatriculare a vehiculului (nr. 463-VIII, 29 noiembrie 2017)

712. Decret privind desemnarea și împuternicirea delegației oficiale pentru negocierea proiectului Acordului dintre Republica Albania, Republica Austria, Bosnia și Herțegovina, Republica Bulgaria, Ungaria, Republica Macedonia, Republica Moldova, Muntenegru, România, Republica Serbia, Republica Slovenia privind schimbul automatizat de date ADN, date dactiloscopice și date de înmatriculare a vehiculului (nr. 464-VIII, 29 noiembrie 2017)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1144. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Eduard SERBENCO (nr. 1020, 30 noiembrie 2017)

1145. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Eduard SERBENCO (nr. 1021, 30 noiembrie 2017)

1146. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Ion CHICU (nr. 1022, 30 noiembrie 2017)

1147. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Simion CARP (nr. 1023, 30 noiembrie 2017)

1148. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea Comisiei de examinare a pretențiilor financiare ale persoanelor juridice care dețin autorizații de societate de registru sau licență pentru activitatea de depozitar central (nr. 1024, 30 noiembrie 2017)

1149. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova, semnat la Bruxelles la 23 noiembrie 2017 (nr. 1025, 30 noiembrie 2017)

1150. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova şi a Memorandumului de înţelegere ca parte integrantă a acestui Acord, semnate la Bruxelles la 23 noiembrie 2017 (nr. 1026, 30 noiembrie 2017)

1151. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor şi aprobarea semnării Amendamentului nr. 2 la Contractul de finanţare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiţii pentru realizarea Proiectului de reabilitare a drumurilor din Republica Moldova, semnat la Chișinău la 23 noiembrie 2010 (nr. 1027, 30 noiembrie 2017)

1152. Dispoziţie (nr. 130-d, 30 noiembrie 2017)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova

2150. Ordin cu privire la aprobarea normei de metrologie legală NML 3-08:2017 „Contoare de apă. Procedura de verificare metrologică” (nr. 176, 29 septembrie 2017)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

2151. Ordin cu privire la situaţia din Republica Central Africană şi extinderea mandatului MINUSCA prin rezoluţia Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite S/RES/2387 (2017) din 15 noiembrie 2017 (nr. 1653-S-14, 27 noiembrie 2017)

2152. Ordin cu privire la situaţia din Sudan şi Sudanul de Sud şi reînnoirea mandatului Forţei Interimare de Securitate a ONU pentru Abyei (UNISFA) prin rezoluţia Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite S/RES/2386 (2017) din 15 noiembrie 2017 (nr. 1653-S-15, 27 noiembrie 2017)

2153. Ordin cu privire la situaţia din Somalia şi reînnoirea măsurilor restrictive aplicate acestui stat prin rezoluţia Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite S/RES/2385 (2017) din 15 noiembrie 2017 (nr. 1653-S-16, 27 noiembrie 2017)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

2154. Hotărâre referitor la retragerea licențelor și prescrierea repetată (nr. 52/4, 27 noiembrie 2017)

2155. Hotărâre cu privire la rezultatele controlului în cadrul A.E.Î. „HÎJDIENI” (nr. 52/10, 27 noiembrie 2017)

2156. Ordonanţă referitor la suspendarea operațiunilor la conturile bancare ale unor brokeri de asigurare și/sau reasigurare (nr. 52/5-O, 27 noiembrie 2017)

PARTEA IV


Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante