Nr. 332-339 11.12.2015


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

636. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unor mijloace de transport (nr. 1858-VII, 3 decembrie 2015)

637. Lege privind importul unor mijloace de transport (nr. 197, 19 noiembrie 2015)

638. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unor bunuri (nr. 1855-VII, 3 decembrie 2015)

639. Lege privind importul unor bunuri (nr. 199, 20 noiembrie 2015)

640. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea articolului 15 din Legea instituțiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995 (nr. 1861-VII, 4 decembrie 2015)

641. Lege pentru modificarea și completarea articolului 15 din Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995 (nr. 202, 20 noiembrie 2015)

642. Decret pentru promulgarea Legii privind completarea articolului 1 din Legea nr. 26 din 4 martie 2010 privind Zona Economică Liberă „Bălți” (nr. 1857-VII, 3 decembrie 2015)

643. Lege privind completarea articolului 1 din Legea nr. 26 din 4 martie 2010 privind Zona Economică Liberă „Bălți” (nr. 203, 20 noiembrie 2015)

644. Hotărîre pentru completarea punctului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova (nr. 210, 26 noiembrie 2015)

645. Hotărîre pentru abrogarea hotărîrilor Parlamentului privind desemnarea unor directori ai Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (nr. 224, 3 decembrie 2015)

646. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Civic” doamnei Victoria DUNFORD (nr. 1853-VII, 2 decembrie 2015)

647. Decret privind eliberarea domnului Iurie SCIASTLIVÎI din funcția de judecător la Judecătoria Ialoveni (nr. 1854-VII, 2 decembrie 2015)

648. Decret privind introducerea în uz și înregistrarea medaliei comemorative „25 de ani ai Poliției Republicii Moldova” (nr. 1862-VII, 4 decembrie 2015)

649. Decret privind conferirea medaliei „Pentru Vitejie” domnului Victor MUNTEAN (nr. 1863-VII, 4 decembrie 2015)

650. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” Societăţii cu Răspundere Limitată „LUKOIL-Moldova” (nr. 1864-VII, 7 decembrie 2015)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

34. Hotărâre pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din articolul 32 alin.(1) al Legii nr.544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (asigurarea cu pensie a judecătorilor Curții Constituționale) (Sesizarea nr. 25a/2015) (nr. 20, 23 iunie 2015)

35. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 18a/2015 privind controlul constituționalității unor prevederi din pct.3 din Hotărârea Guvernului nr. 863 din 1 august 2006, pct. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 650 din 12 iunie 2006 și pct. 10 din Regulamentul cu privire la asigurarea financiară a ofiţerilor de informaţii şi securitate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 253 din 20 aprilie 2012 (sporul la salariu pentru secretul de stat și ajutorul material) (nr. 3, 2 iunie 2015)

36. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 2b/2015 privind interpretarea articolelor 63 alin. (2), 64 alin. (1) şi 67 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova (nr. 4, 4 septembrie 2015)

37. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 28a/2015 privind controlul constituţionalităţii Hotărârii Guvernului nr. 377 din 16 iunie 2015 cu privire la instituirea Centrului Naţional de Asistenţă Medicală Urgentă Prespitalicească (nr. 5, 4 septembrie 2015)

38. Decizie de suspendare a acţiunii Hotărârii Parlamentului nr. 224 din 3 decembrie 2015 privind abrogarea hotărârilor Parlamentului privind desemnarea directorilor Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (nr. 11, 4 decembrie 2015)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

38. Hotărîre cu privire la Raportul auditului performanței “Întrunește cadrul decizional de bugetare a investițiilor publice criteriile aferente realizării priorităților strategice?” (nr. 41, 28 octombrie 2015)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

941. Hotărîre pentru aprobarea formularului CET15 – Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit şi a Regulamentului privind modul de completare a acesteia (nr. 834, 1 decembrie 2015)

942. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 835, 2 decembrie 2015)

943. Hotărîre pentru modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 840, 4 decembrie 2015)

944. Hotărîre cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 379 din 16 iunie 2015 (nr. 841, 4 decembrie 2015)

945. Hotărîre cu privire la transmiterea unui mijloc de transport (nr. 842, 4 decembrie 2015)

946. Hotărîre pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr.94 din 1 februarie 2013 (nr. 843, 4 decembrie 2015)

947. Hotărîre pentru modificarea punctului 1 din Regulamentul cu privire la modul de elaborare şi aprobare a Listei agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero (nr. 844, 4 decembrie 2015)

948. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Metodologiei de planificare a controlului de stat în baza analizei criteriilor de risc efectuat de către Inspectoratul Energetic de Stat la instalațiile energetice ale agenților economici ce prestează activități de întreprinzător (nr. 845, 4 decembrie 2015)

949. Hotărîre privind punerea în aplicare a prevederilor Legii cinematografiei nr.116 din 3 iulie 2014 (nr. 846, 4 decembrie 2015)

950. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1034 din 16 octombrie 2000 (nr. 847, 4 decembrie 2015)

951. Hotărîre cu privire la eliberarea de plată a penalităţilor şi autorizarea unui împrumut de la Autoritatea Aeronautică Civilă către Î.S. „MoldATSA” (nr. 848, 7 decembrie 2015)

952. Dispoziţie (nr. 144-d, 2 decembrie 2015)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

2391. Ordin cu privire la aprobarea Standardelor naţionale de control intern în sectorul public (nr. 189, 5 noiembrie 2015)

2392. Ordin cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind certificarea auditorilor interni din sectorul public (nr. 195, 1 decembrie 2015)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

2393. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de mediere și Regulamentului privind selectarea prin concurs public a mediatorilor și reprezentantului societății civile în calitate de membri ai Consiliului de mediere (nr. 635, 2 decembrie 2015)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

2394. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale (nr. 1433-T-13, 27 noiembrie 2015)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

2395. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP C.04.08:2015 „Blocuri de ferestre și uși din PVC. Lucrări de execuție” (nr. 134, 30 noiembrie 2015)

2396. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ Amendament СНиП 2.08.01-89/A1:2015 „Общественные здания и сооружения” (nr. 135, 30 noiembrie 2015)

2397. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ în construcții Amendament NCM G.05.01-2014/A1:2015 „Sisteme de distribuție a gazelor” (nr. 139, 1 decembrie 2015)

Acte ale Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

2398. Ordin cu privire la aprobarea formularelor provizorii de bilete de călătorie (nr. 216, 23 noiembrie 2015)

Acte ale Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor al Republicii Moldova

2399. Ordin cu privire la modificarea şi completarea Reglementării tehnice „Radiocomunicaţii şi radiodifuziune. Utilizarea efectivă a spectrului de frecvenţe şi evitarea perturbaţiilor nocive” (nr. 98, 30 noiembrie 2015)

Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

2400. Ordin pivind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr. 68 din 15 noiembrie 2011 (nr. 113, 30 noiembrie 2015)

2401. Ordin privind completarea anexei nr. 2 la Ordinul directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr. 68 din 15 noiembrie 2011 (nr. 115, 3 decembrie 2015)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

2402. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 278 din 17.11.2009 (nr. 68, 12 noiembrie 2015)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

2403. Hotărâre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Normele tehnice ale rețelelor electrice de transport, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administraţie al ANRE nr. 266 din 20 noiembrie 2007 (nr. 210/2015, 9 octombrie 2015)

2404. Hotărâre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 406 din 25 februarie 2011 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice (nr. 211/2015, 9 octombrie 2015)

2405. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulilor pieței energiei electrice (nr. 212/2015, 9 octombrie 2015)

Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile a Republicii Moldova

2406. Ordin cu privire la aprobarea documentului „Cerinţe tehnice privind proiectarea şi exploatarea heliporturilor” (nr. 26/GEN, 30 noiembrie 2015)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

2407. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „KLASSIKA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 63/2, 3 decembrie 2015)

2408. Hotărîre cu privire la aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acţiunilor emise de Societatea pe acțiuni „MONTAJCOM” (nr. 63/3, 3 decembrie 2015)

2409. Hotărîre cu privire la prescrierea repetată unor asociaţii de economii şi împrumut de a prezenta rapoartele specializate (nr. 63/4, 3 decembrie 2015)

2410. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Asociaţiei de Economii şi Împrumut „MIHAILENI” (nr. 63/5, 3 decembrie 2015)

2411. Ordonanţă cu privire la suspendarea operațiunilor la conturile bancare ale unor asociaţii de economii şi împrumut (nr. 63/6-O, 3 decembrie 2015)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

2412. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Găvănoasa, raionul Cahul (nr. 4090, 29 septembrie 2015)

2413. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Lucești, raionul Cahul (nr. 4091, 29 septembrie 2015)

2414. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cîietu, raionul Cantemir (nr. 4092, 29 septembrie 2015)

1415. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ciobalaccia, raionul Cantemir (nr. 4093, 29 septembrie 2015)

2416. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Lărguța, raionul Cantemir (nr. 4094, 29 septembrie 2015)

2417. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Sadîc, raionul Cantemir (nr. 4095, 29 septembrie 2015)

2418. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Frumoasa, raionul Călărași (nr. 4096, 29 septembrie 2015)

2419. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Săseni, raionul Călărași (nr. 4097, 29 septembrie 2015)

2420. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Tuzara, raionul Călărași (nr. 4098, 29 septembrie 2015)

2421. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Vălcineț, raionul Călărași (nr. 4099, 29 septembrie 2015)

2422. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Căinari, raionul Căușeni (nr. 4100, 29 septembrie 2015)

2423. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pervomaisc, raionul Căușeni (nr. 4101, 29 septembrie 2015)

2424. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Zaim, raionul Căușeni (nr. 4102, 29 septembrie 2015)

2425. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Codreni, raionul Cimișlia (nr. 4103, 29 septembrie 2015)

2426. Hotărîre cu privire la ridicarea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Ciucur-Mingir, raionul Cimișlia (nr. 4104, 29 septembrie 2015)

2427. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Lipoveni, raionul Cimișlia (nr. 4105, 29 septembrie 2015)

2428. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Criuleni (nr. 4106, 29 septembrie 2015)

2429. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Rîșcova, raionul Criuleni (nr. 4107, 29 septembrie 2015)

2430. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Țaul, raionul Dondușeni (nr. 4108, 29 septembrie 2015)

2431. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Drochia (nr. 4109, 29 septembrie 2015)

2432. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Hăsnășenii Noi, raionul Drochia (nr. 4110, 29 septembrie 2015)

2433. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Molovata Nouă, raionul Dubăsari (nr. 4111, 29 septembrie 2015)

2434. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Cupcini, raionul Edineț (nr. 4112, 29 septembrie 2015)

2435. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Brătușeni, raionul Edineț (nr. 4113, 29 septembrie 2015)

2436. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Hancăuți, raionul Edineț (nr. 4114, 29 septembrie 2015)

2437. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Trinca, raionul Edineț (nr. 4115, 29 septembrie 2015)

2438. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Fălești, raionul Fălești (nr. 4116, 29 septembrie 2015)

2439. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Pîrlița, raionul Fălești (nr. 4117, 29 septembrie 2015)

2440. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Răuțel, raionul Fălești (nr. 4118, 29 septembrie 2015)

2441. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Florești (nr. 4119, 29 septembrie 2015)

2442. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Gura Căinarului, raionul Florești (nr. 4120, 29 septembrie 2015)

2443. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Nicolaevca, raionul Florești (nr. 4121, 29 septembrie 2015)

2444. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Hîncești (nr. 4122, 29 septembrie 2015)

2445. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Caracui, raionul Hîncești (nr. 4123, 29 septembrie 2015)

2446. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Mingir, raionul Hîncești (nr. 4124, 29 septembrie 2015)

2447. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Voinescu, raionul Hîncești (nr. 4125, 29 septembrie 2015)

2448. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bardar, raionul Ialoveni (nr. 4126, 29 septembrie 2015)

2449. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Ruseștii Noi, raionul Ialoveni (nr. 4127, 29 septembrie 2015)

2450. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Hănăsenii Noi, raionul Leova (nr. 4128, 29 septembrie 2015)

2451. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Nisporeni, raionul Nisporeni (nr. 4129, 29 septembrie 2015)

2452. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bălăurești, raionul Nisporeni (nr. 4130, 29 septembrie 2015)

2453. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Brătuleni, raionul Nisporeni (nr. 4131, 29 septembrie 2015)

2454. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Marinici, raionul Nisporeni (nr. 4132, 29 septembrie 2015)

2455. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Milești, raionul Nisporeni (nr. 4133, 29 septembrie 2015)

2456. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Valea-Trestieni, raionul Nisporeni (nr. 4134, 29 septembrie 2015)

2457. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ocnița (nr. 4135, 29 septembrie 2015)

2458. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Lipnic, raionul Ocnița (nr. 4136, 29 septembrie 2015)

2459. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mereșeuca, raionul Ocnița (nr. 4137, 29 septembrie 2015)

2460. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Orhei, raionul Orhei (nr. 4138, 29 septembrie 2015)

2461. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Brăviceni, raionul Orhei (nr. 4139, 29 septembrie 2015)

2462. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Chiperceni, raionul Orhei (nr. 4140, 29 septembrie 2015)

2463. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Rezina (nr. 4141, 29 septembrie 2015)

2464. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Alexăndrești, raionul Rîșcani (nr. 4142, 29 septembrie 2015)

2465. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Duruitoarea Nouă, raionul Rîșcani (nr. 4143, 29 septembrie 2015)

2466. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Vasileuți, raionul Rîșcani (nr. 4144, 29 septembrie 2015)

2467. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Zăicani, raionul Rîșcani (nr. 4145, 29 septembrie 2015)

2468. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Egoreni, raionul Soroca (nr. 4146, 29 septembrie 2015)

2469. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Hristici, raionul Soroca (nr. 4147, 29 septembrie 2015)

2470. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Stoicani, raionul Soroca (nr. 4148, 29 septembrie 2015)

2471. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Șeptelici, raionul Soroca (nr. 4149, 29 septembrie 2015)

2472. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Vărăncău, raionul Soroca (nr. 4150, 29 septembrie 2015)

2473. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Strășeni (nr. 4151, 29 septembrie 2015)

2474. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Scoreni, raionul Strășeni (nr. 4152, 29 septembrie 2015)

2475. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Vorniceni, raionul Strășeni (nr. 4153, 29 septembrie 2015)

2476. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Șoldănești (nr. 4154, 29 septembrie 2015)

2477. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Pohoarna, raionul Șoldănești (nr. 4155, 29 septembrie 2015)

2478. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Salcia, raionul Taraclia (nr. 4156, 29 septembrie 2015)

2479. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Telenești (nr. 4157, 29 septembrie 2015)

2480. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Tîrșiței, raionul Telenești (nr. 4158, 29 septembrie 2015)

2481. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cornova, raionul Ungheni (nr. 4159, 29 septembrie 2015)

2482. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Hîrcești, raionul Ungheni (nr. 4160, 29 septembrie 2015)

2483. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Măcărești, raionul Ungheni (nr. 4161, 29 septembrie 2015)

2484. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bugeac, UTA Găgăuzia (nr. 4162, 29 septembrie 2015)

2485. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Etulia, UTA Găgăuzia (nr. 4163, 29 septembrie 2015)

2486. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la Baku, Republica Azerbaidjan (nr. 4164, 29 septembrie 2015)

2487. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la București, România (nr. 4165, 29 septembrie 2015)

2488. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la Kiev, Ucraina (nr. 4166, 29 septembrie 2015)

2489. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale Lingura nr. 17, raionul Cantemir (nr. 4167, 2 octombrie 2015)

2490. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale sătești Coșernița nr. 7, raionul Criuleni (nr. 4168, 2 octombrie 2015)

2491. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Sofia, raionul Drochia (nr. 4169, 2 octombrie 2015)

2492. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Edineț, raionul Edineț (nr. 4170, 2 octombrie 2015)

2493. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Milești, raionul Nisporeni (nr. 4171, 2 octombrie 2015)

2494. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Zberoaia, raionul Nisporeni (nr. 4172, 2 octombrie 2015)

2495. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ocniţa (nr. 4173, 2 octombrie 2015)

2496. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Hădărăuți, raionul Ocnița (nr. 4174, 2 octombrie 2015)

2497. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Vălcineț, raionul Ocnița (nr. 4175, 2 octombrie 2015)

2498. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Rîșcani (nr. 4176, 2 octombrie 2015)

2499. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Nihoreni, raionul Rîșcani (nr. 4177, 2 octombrie 2015)

2500. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul raional Sîngerei (nr. 4178, 2 octombrie 2015)

2501. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cubolta, raionul Sîngerei (nr. 4179, 2 octombrie 2015)

2502. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Căzănești, raionul Telenești (nr. 4180, 2 octombrie 2015)

2503. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Ordășei, raionul Telenești (nr. 4181, 2 octombrie 2015)

2504. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Sinești, raionul Ungheni (nr. 4182, 2 octombrie 2015)

2505. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Cazaclia, UTA Găgăuzia (nr. 4183, 2 octombrie 2015)

2506. Hotărîre cu privire la convocarea unor membri ai consiliilor electorale de circumscripție de nivelul întîi pentru organizarea şi desfășurarea alegerilor locale noi din 15 noiembrie 2015 şi angajarea personalului în aparatul de lucru al consiliilor (nr. 4184, 7 octombrie 2015)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

2507. Decizie cu privire la examinarea cererii de prelungire de drept a licenţei de emisie eliberată întreprinderii „NOROC MEDIA” S.R.L. pentru postul TV „NOROC” (nr. 36/183, 22 octombrie 2015)

2508. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a licenţei de emisie eliberată întreprinderii „REAL RADIO” S.R.L., prin schimbarea denumirii postului de televiziune din „TV-6 Bălți” în „CTC Moldova” (nr. 37/187, 5 noiembrie 2015)

2509. Decizie cu privire la desemnarea reprezentanţilor CCA pentru participare la Reuniunea Anuală a Forumului Autorităţilor de Reglementare din Ţările Mării Negre (BRAF) şi alocarea mijloacelor financiare necesare din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor (nr. 37/189, 5 noiembrie 2015)

2510. Decizie cu privire la examinarea cererii de eliberare a autorizaţiei de retransmisie (nr. 37/190, 5 noiembrie 2015)

2511. Decizie cu privire la examinarea Raportului de monitorizare a principalelor ediţii de ştiri cu privire la subiectele ce vizează direct sau indirect protestul organizat de Platforma Civică „Demnitate şi Adevăr” (DA), dar şi alte proteste similare, la posturile de televiziune „Moldova-1”, „Prime”, „Canal 3”, „Canal 2”, „Publika TV”, „TV 7”, „Accent TV”, „PRO TV CHIŞINĂU”, „Jurnal TV”, „N 4”, „Realitatea TV”, „Ren Moldova”, „Euro TV” şi „RTR Moldova”, pentru perioada 06-27 septembrie 2015 (nr. 38/191, 13 noiembrie 2015)

2512. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a licenţei de emisie eliberată întreprinderii „TV BĂLȚI” S.R.L., prin schimbarea adresei juridice (nr. 38/192, 13 noiembrie 2015)

2513. Decizie cu privire la prezentarea declaraţiilor pe proprie răspundere privind asigurarea transparenţei proprietăţii în audiovizual (nr. 39/194, 17 noiembrie 2015)

2514. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislaţiei în vigoare şi a condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie (nr. 39/195, 17 noiembrie 2015)

2515. Decizie cu privire la propunerile de monitorizare a serviciilor de programe ale unor radiodifuzori (nr. 40/199, 3 decembrie 2015)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

2516. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei de preşedinte la Curtea Supremă de Justiţie (nr. 875/35, 17 noiembrie 2015)

2517. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de preşedinte la Judecătoria Ceadîr-Lunga, vicepreşedinte la Judecătoria Soroca şi judecător la Curtea de Apel Comrat (nr. 928/37, 1 decembrie 2015)

2518. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 884/36 din 24 noiembrie 2015.

2519. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 912/37 din 1 decembrie 2015 cu privire la demersul domnului Oleg Melniciuc, preşedintele Judecătoriei Rîşcani, mun. Chişinău, referitor la prelungirea perioadei transferului temporar al judecătorului Judecătoriei Cahul, Angela Ciubotaru.

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

2520. Ordin cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind stabilirea modului de utilizare a serviciului electronic „e-Cerere” (nr. 1106, 4 decembrie 2015)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

2521. Ordonanţă cu privire la înlocuirea lichidatorului B.C. „UNIBANK” S.A. în proces de lichidare (nr. 09-02118/4, 3 decembrie 2015) 

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte