Nr. 171-180 02.06.2017


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

296. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 196-VIII, 25 mai 2017)

297. Lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 66, 13 aprilie 2017)

298. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 195-VIII, 25 mai 2017)

299. Lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 81, 5 mai 2017)

300. Hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 85, 25 mai 2017)

301. Hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 86, 25 mai 2017)

302. Decret pentru completarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 2097-VII din 6 iunie 2016 (nr. 194-VIII, 24 mai 2017)

303. Decret pentru completarea articolului 1 din Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 69-VIII din 10 martie 2017 (nr. 197-VIII, 25 mai 2017)

304. Decret privind conferirea gradului superior de calificare a judecătorului doamnei Victoria IFTODI și domnului Veaceslav ZAPOROJAN (nr. 198-VIII, 29 mai 2017)

305. Decret privind numirea domnului Victor MORARU în funcția de Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Organizația Națiunilor Unite (New York) (nr. 199-VIII, 29 mai 2017)

306. Decret privind numirea domnului Anatolie VANGHELI în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Elenă (nr. 200-VIII, 29 mai 2017)

307. Decret privind numirea doamnei Violeta AGRICI în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Spaniei (nr. 201-VIII, 29 mai 2017)

308. Decret privind revocarea domnului Gheorghe BREGA din funcția de viceprim-ministru (nr. 202-VIII, 30 mai 2017)

309. Decret privind revocarea doamnei Corina FUSU din funcția de ministru al educației (nr. 203-VIII, 30 mai 2017)

310. Decret privind revocarea domnului Valeriu MUNTEANU din funcția de ministru al mediului (nr. 204-VIII, 30 mai 2017)

311. Decret privind revocarea domnului Iurie CHIRINCIUC din funcția de ministru al transporturilor și infrastructurii drumurilor (nr. 205-VIII, 30 mai 2017)

312. Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului hotărîrii Consiliului șefilor de state al Comunității Statelor Independente „Privind introducerea modificărilor și completărilor în Regulamentul cu privire la Centrul antiterorist al statelor membre ale Comunității Statelor Independente” (nr. 206-VIII, 30 mai 2017)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

63. Hotărâre privind interpretarea articolului 11 din Constituție (neutralitatea permanentă) (sesizarea nr. 37b/2014) (nr. 14, 2 mai 2017)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

410. Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pe anii 2017-2021 și a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia (nr. 259, 28 aprilie 2017)

411. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 260, 28 aprilie 2017)

412. Hotărîre cu privire la acordarea de împuterniciri (nr. 327, 25 mai 2017)

413. Hotărîre cu privire la acordarea de împuterniciri (nr. 328, 25 mai 2017)

414. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 329, 25 mai 2017)

415. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 330, 25 mai 2017)

416. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea Legii nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal (nr. 331, 25 mai 2017)

417. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de efectuare a controlului activității profesionale a administratorilor autorizați (nr. 332, 26 mai 2017)

418. Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr.846 din 4 decembrie 2015 (nr. 333, 26 mai 2017)

419. Hotărîre cu privire la transmiterea şi schimbarea categoriei de destinaţie a unor terenuri (nr. 334, 26 mai 2017)

420. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 558 din 22 iulie 2011 (nr. 335, 26 mai 2017)

421. Hotărîre pentru aderarea Guvernului Republicii Moldova la Decizia Consiliului şefilor de guverne ale statelormembre ale Comunităţii Statelor Independente privind Concepţia dezvoltării strategice a transportului feroviar al statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente pînă în anul 2020, adoptată la Sankt Petersburg la 18 octombrie 2011 (nr. 336, 26 mai 2017)

422. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.140 din 14 iunie 2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți (nr. 344, 29 mai 2017)

423. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului de stat în anul 2016 (nr. 345, 29 mai 2017)

424. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală în anul 2016 (nr. 346, 29 mai 2017)

425. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Deciziei nr. 2/2016 a Comitetului mixt, constituit în temeiul Acordului de comerţ liber dintre Republica Moldova şi Republica Turcia, de înlocuire a anexei I la Acordul de comerţ liber dintre Republica Turcia şi Republica Moldova privind definiţia noţiunii de „produse originare” şi metodele de cooperare administrativă, semnate la Ankara la 14 decembrie 2016 (nr. 347, 29 mai 2017)

426. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 348, 29 mai 2017)

427. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 349, 29 mai 2017)

428. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2016 (nr. 350, 30 mai 2017)

429. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003 (nr. 352, 30 mai 2017)

430. Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de ordine și securitate publică pentru anii 2017-2020 și a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia (nr. 354, 31 mai 2017)

431. Hotărîre сu privire la încetarea mandatului unui membru al Consiliului de Integrit ate (nr. 358, 31 mai 2017)

432. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Igor TALMAZAN (nr. 359, 31 mai 2017)

433. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Victor MORGOCI (nr. 360, 31 mai 2017)

434. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Andrei JURAVELI (nr. 361, 31 mai 2017)

435. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Ion CEBANU (nr. 362, 31 mai 2017)

436. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Mihai PAȘCOVSCHI (nr. 363, 31 mai 2017)

437. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Mihail ROIBU (nr. 364, 31 mai 2017)

438. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Vitalie RAPCEA (nr. 365, 31 mai 2017)

439. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Cristina BOAGHI (nr. 366, 31 mai 2017)

440. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Vasile MARINA (nr. 367, 31 mai 2017)

441. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Nicolae HÎNCU (nr. 368, 31 mai 2017)

442. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Octavian APOSTOL (nr. 369, 31 mai 2017)

443. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Ion APOSTOL (nr. 370, 31 mai 2017)

444. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Adrian CAZACU (nr. 371, 31 mai 2017)

445. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Anatol USATÎI (nr. 372, 31 mai 2017)

446. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a doamnei Lilia POGOLȘA (nr. 373, 31 mai 2017)

447. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Vitalie BÎRSAN (nr. 374, 31 mai 2017)

448. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a doamnei Lilia BOLOCAN (nr. 375, 31 mai 2017)

449. Hotărîre pentru modificarea punctului 31 al Regulamentului cu privire la modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechime în muncă angajaţilor civili din organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice (nr. 376, 31 mai 2017)

450. Hotărîre privind aprobarea cuantumului ajutorului bănesc acordat beneficiarilor de protecţie internațională în anul 2017 (nr. 377, 31 mai 2017)

451. Hotărîre cu privire la stabilirea cuantumului de alcool etilic nedenaturat destinat producerii farmaceutice şi utilizării în medicină pentru anul 2017 (nr. 378, 31 mai 2017)

452. Hotărîre сu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizația Internațională pentru Migrație, Misiunea în Moldova, pentru implementarea proiectului „Consolidarea capacităților de dezvoltare a Moldovei prin crearea parteneriatelor dintre diasporă și țara de origine” (nr. 379, 31 mai 2017)

453. Hotărîre privind edificarea în municipiul Chișinău a Compoziției sculpturale „Ion Creangă” (nr. 380, 31 mai 2017)

454. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 381, 31 mai 2017)

455. Hotărîre cu privire la lichidarea Școlii-internat sanatoriale din s. Cinișeuți, r-nul Rezina (nr. 382, 31 mai 2017)

456. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Republicii Moldova în legătură cu vizita oficială a domnului Pavel FILIP, Prim-ministru, în Republica Belarus (or. Minsk, 6-7 iunie 2017) (nr. 383, 31 mai 2017)

457. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Protocolului dintre Departamentul Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Serviciul Vamal al Republicii Moldova şi Administraţia Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei, Serviciul Fiscal de Stat al Ucrainei privind organizarea controlului în comun în punctul de trecere internaţional Palanca–Maiaki–Udobnoe pe teritoriul Republicii Moldova (nr. 384, 31 mai 2017)

458. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Protocolului dintre Departamentul Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Serviciul Vamal al Republicii Moldova şi Administraţia Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei, Serviciul Fiscal de Stat al Ucrainei privind organizarea controlului în comun în punctul de trecere internaţional Giurgiuleşti–Reni pe teritoriul Ucrainei (nr. 385, 31 mai 2017)

459. Dispoziţie (nr.52-d, 29 mai 2017)

460. Dispoziţie (nr.53-d, 29 mai 2017)

461. Dispoziţie (nr.54-d, 29 mai 2017)

462. Dispoziţie (nr.55-d, 30 mai 2017)

463. Dispoziţie (nr. 56-d, 31 mai 2017)

464. Dispoziţie (nr. 57-d, 31 mai 2017)

465. Dispoziţie (nr. 58-d, 31 mai 2017)

466. Dispoziţie (nr. 59-d, 31 mai 2017)

467. Dispoziţie (nr. 60-d, 31 mai 2017)

468. Dispoziţie (nr. 61-d, 31 mai 2017)

469. Dispoziţie (nr. 62-d, 31 mai 2017)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

992. Ordin cu privire la modificarea Registrului auditorilor interni certificaţi din sectorul public (nr. 78, 18 mai 2017)

993. Ordin privind completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (nr. 82, 23 mai 2017)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

994. Ordin cu privire la suspendarea activităţii notarului Iftodi Victoria (nr. 431, 20 mai 2017)

995. Ordin cu privire la suspendarea activităţii notarului Sternioală Elena (nr. 438, 29 mai 2017)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

996. Ordin cu privire la intrarea în vigoare şi stingerea unor tratate internaţionale (nr. 440-T-04, 27 aprilie 2017)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

997. Informaţie cu privire la determinarea valorii obiectelor de construcții începînd cu 1 mai 2017 (nr. 05-806, 2 mai 2017)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

998. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. 353, 5 mai 2017)

Acte ale Ministerului Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova

999. Ordin сu privire la aprobarea statelor-tip de funcții ale școlilor sportive (nr. 118s, 16 mai 2017)

Acte ale Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru

1000. Ordin privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la înregistrarea bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor (nr. 50, 19 mai 2017)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

1001. Hotărâre privind termenul de reclamare și păstrare a trimiterilor poștale expediate prin intermediul furnizorului de serviciu poștal universal (nr. 32, 25 mai 2017)

1002. Hotărâre cu privire la modificarea și completarea Procedurii privind administrarea resurselor de numerotare telefonică (nr. 33, 25 mai 2017)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

1003. Hotărâre privind stabilirea costurilor de bază pentru S.R.L. „Thermohouse” (nr. 204/2017, 29 mai 2017)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1004. Hotărâre cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de vânzare a valorilor mobiliare sechestrate de către Serviciul Fiscal de Stat (nr. 17/7, 21 aprilie 2017)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1005. Hotărîre cu privire la aprobarea Raportului asupra activităţii desfăşurate de Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral de pe lîngă Comisia Electorală Centrală în anul 2016 (nr. 802, 28 martie 2017)

1006. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de activitate al Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral de pe lîngă Comisia Electorală Centrală pentru anul 2017 (nr. 803, 28 martie 2017)

1007. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la Erevan, Republica Armenia (nr. 804, 28 martie 2017)

1008. Hotărîre cu privire la constituirea unor circumscripții electorale (nr. 805, 28 martie 2017)

1009. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Țînțăreni, raionul Anenii Noi (nr. 806, 28 martie 2017)

1010. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Basarabeasca, raionul Basarabeasca (nr. 807, 28 martie 2017)

Acte ale Consiliului Concurenţei

1011. Decizie (nr. 13, 27 aprilie 2017)

1012. Decizie (nr. 15, 2 mai 2017)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1013. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei și norma rezervelor obligatorii (nr. 130, 24 mai 2017)

1014. Hotărîre cu privire la abrogarea Regulamentului referitor la raportarea de către băncile autorizate a informației aferente Balanței de Plăți despre creditele externe și autorizațiile de scoatere a valutei din țară (nr. 135, 24 mai 2017)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte