Nr. 411-420 24.11.2017


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

686. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea celui de-al treilea Protocol adițional la Convenția europeană de extrădare (nr. 437-VIII, 14 noiembrie 2017)

687. Lege pentru ratificarea celui de-al treilea Protocol adițional la Convenția europeană de extrădare (nr. 214, 20 octombrie 2017)

688. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 451-VIII, 20 noiembrie 2017)

689. Lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 223, 2 noiembrie 2017)

690. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 449-VIII, 20 noiembrie 2017)

691. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 224, 2 noiembrie 2017)

692. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 9 din Legea bugetului de stat pentru anul 2017 nr. 279/2016 (nr. 435-VIII, 14 noiembrie 2017)

693. Lege pentru modificarea articolului 9 din Legea bugetului de stat pentru anul 2017 nr. 279/2016 (nr. 227, 2 noiembrie 2017)

694. Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Hotărîrii Consiliului șefilor de stat al Comunității Statelor Independente cu privire la Programul interstatal al măsurilor comune în domeniul combaterii criminalității pentru anii 2019-2023 (nr. 436-VIII, 14 noiembrie 2017)

695. Decret privind aprobarea înființării Ambasadei Republicii Moldova în Emiratele Arabe Unite (nr. 439-VIII, 14 noiembrie 2017)

696. Decret privind conferirea de distincţii de stat unui grup de artiști de la Teatrul Dramatic de Stat pentru Tineret „S Ulițî Roz” (nr. 448-VIII, 16 noiembrie 2017)

697. Decret privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind implementarea proiectului „Interconectarea rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova și România, Faza I” (nr. 450-VIII, 20 noiembrie 2017)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

98. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 36g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 153 alin. (4) din Codul transporturilor rutiere (intrarea în vigoare a noului Cod al transporturilor rutiere) (nr. 27, 31 martie 2017)

99. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 37g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 269 alin. (2) din Codul fiscal, în redacţia Legii nr. 1163-XV din 27 iunie 2002 (procedura prealabilă în materie fiscală) (nr. 37, 20 aprilie 2017)

100. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 45a/2017 pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi ale articolului 101 alin.(1) din Legea nr.328 din 23 decembrie 2013 privind salarizarea judecătorilor și procurorilor (nr. 42, 22 mai 2017)

101. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 49g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi ale articolului 22 alin. (1) lit. v) din Codul de executare (interdicția eliberării documentelor de stare civilă, a actelor de identitate sau a permiselor de conducere [nr.2]) (nr. 43, 22 mai 2017)

102. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 51g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 287 alineatul (1) din Codul penal (huliganismul) (nr. 44, 22 mai 2017)

103. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 52g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 4 alineatul (4) din Legea nr.1585–XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală (nr. 45, 22 mai 2017)

104. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 53g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a art. 15 alin. (2) din Legea nr. 64 din 23 aprilie 2010 cu privire la libertatea de exprimare (nr. 46, 22 mai 2017)

105. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 54g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 221 alin. (4) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova (intentarea acţiunii civile de către procuror în procesul penal) (nr. 47, 22 mai 2017)

106. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 57g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din alineatele (1) și (3) ale articolului 328 din Codul penal (excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu) (nr. 48, 22 mai 2017)

107. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 60g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 4 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 178 din 25 iulie 2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor (avizele consultative ale CSJ şi răspunderea disciplinară a judecătorilor) (nr. 49, 22 mai 2017)

108. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 63g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a Art. III din Legea nr. 60 din 4 aprilie 2014 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative și a art. 32 alin. (3) din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (recalcularea pensiei judecătorului) (nr. 52, 27 iunie 2017)

109. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 64g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi ale art. 201/1 alin. (1) lit. c) din Codul penal, art. 78 alin. (1) și art. 78/1 din Codul contravențional (nr. 53, 27 iunie 2017)

110. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 65g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 1530-XV din 12 decembrie 2002 privind indexarea depunerilor bănești ale cetățenilor în Banca de Economii și a Hotărârii Guvernului nr. 179 din 20 februarie 2003 privind indexarea și modul de plată a sumelor indexate pentru depunerile bănești ale cetățenilor în Banca de Economii (nr. 54, 27 iunie 2017)

111. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 66g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din subpunctul 1.5 al punctului 1 din Anexa nr.3 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014, nr.329 din 23 decembrie 2013 (contribuţia de asigurări sociale de stat obligatorii) (nr. 55, 27 iunie 2017)

112. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 67g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 407 alin. (1) din Codul de procedură penală (retragerea apelului) (nr. 56, 27 iunie 2017)

113. Decizie de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 68g/2017 și 71g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 221 alin. (4) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova (intentarea acţiunii civile de către procuror în procesul penal (2)) (nr. 57, 27 iunie 2017)

114. Decizie de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 69g/2017, 70g/2017, 90g/2017, 91g/2017 și 92g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 307 din Codul penal al Republicii Moldova (răspunderea penală a judecătorilor) (nr. 58, 27 iunie 2017)

115. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 81g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 313 alineatul (5) din Codul de procedură penală nr. 122-XV din 14 martie 2003 (plângerea împotriva acțiunilor ilegale ale organului de urmărire penală) (nr. 64, 27 iunie 2017)

116. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 83g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 134 alineatul (1) din Codul cu privire la știință și inovare nr. 259-XV din 15 iulie 2004 (conducerea organizației din sfera științei și inovării) (nr. 66, 27 iunie 2017)

117. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 89g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a Art. VIII alineatul (3) din Legea nr. 290 din 16 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (dreptul la recalcularea pensiei) (nr. 70, 27 iunie 2017)

118. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 93a/2017 privind controlul constituționalității unor prevederi din alineatul (3) al articolului 11 din Legea nr. 3 din 25 februarie 2016 cu privire la Procuratură (raportul anual al Procurorului General) (nr. 71, 27 iulie 2017)

119. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 103g/2017 privind excepția de neconstituţionalitate a punctului 14 al articolului unic din Legea nr. 244-XVI din 21 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă al Republicii Moldova (competența în contenciosul administrativ) (nr. 79, 27 iulie 2017)

120. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 116g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 33 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală (suspendarea din funcție a primarului) (nr. 89, 6 septembrie 2017)

121. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 119a/2017 pentru controlul constituţionalităţii Hotărârii Guvernului nr. 709 din 6 septembrie 2017 privind participarea unui contingent militar al Armatei Naţionale la stagiul de instruire din Ucraina (delegarea militarilor la instruire) (nr. 94, 21 septembrie 2017)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1094. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (nr. 983, 20 noiembrie 2017)

1095. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 984, 20 noiembrie 2017)

1096. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 985, 20 noiembrie 2017)

1097. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 986, 20 noiembrie 2017)

1098. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Arbitrajului specializat în domeniul proprietății intelectuale şi procedura arbitrală (nr. 987, 21 noiembrie 2017)

1099. Hotărîre cu privire la numirea domnului Emil DRUC, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Franceză, în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Principatul Monaco, prin cumul, cu reședința la Paris (nr. 988, 21 noiembrie 2017)

1100. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Maria CĂRĂUȘ (nr. 989, 21 noiembrie 2017)

1101. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Corneliu JALOBA (nr. 990, 21 noiembrie 2017)

1102. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Andrei MUNTEAN (nr. 991, 21 noiembrie 2017)

1103. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Republicii Moldova în legătură cu vizita oficială a domnului Pavel FILIP, Prim-ministru, în Georgia (or. Tbilisi, 27-29 noiembrie 2017) (nr. 992, 21 noiembrie 2017)

1104. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei moldoveneşti în legătură cu participarea domnului Pavel FILIP, Prim-ministru, la cea de-a cincea reuniune a Summitului Parteneriatului Estic (Bruxelles, Regatul B elgiei, 22-25 noiembrie 2017) (nr. 993, 21 noiembrie 2017)

1105. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 994, 21 noiembrie 2017)

1106. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea anexelor nr. 2, nr. 3 şi nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 1450 din 24 decembrie 2007 (nr. 995, 21 noiembrie 2017)

1107. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 996, 21 noiembrie 2017)

1108. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea art.283 alin.(2) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 997, 21 noiembrie 2017)

1109. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 998, 21 noiembrie 2017)

1110. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (nr. 999, 21 noiembrie 2017)

1111. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului de cooperare în domeniul culturii dintre Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova şi Ministerul Culturii al Ucrainei pentru anii 2017-2021, semnat la Kiev la 19 octombrie 2017 (nr. 1000, 21 noiembrie 2017)

1112. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului de cooperare dintre Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova şi Ministerul Educaţiei, Ştiinţei, Cercetării şi Sportului al Republicii Slovace, întocmit la Chişinău la 20 septembrie 2017 (nr. 1001, 21 noiembrie 2017)

1113. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Serbia și membrii Inițiativei Reforma Educației în Europa de Sud-Est privind sediul Secretariatului Inițiativei Reforma Educației în Europa de Sud-Est, semnat la Chișinău la 25 septembrie 2013 (nr. 1002, 21 noiembrie 2017)

1114. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului-cadru de parteneriat dintre Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova și Oficiul Francez pentru Imigrare și Integrare al Republicii Franceze pentru punerea în aplicare a programului OFII de ajutor pentru reintegrare în Republica Moldova, întocmit la Chișinău la 2 octombrie 2017 (nr. 1003, 21 noiembrie 2017)

1115. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 888 din 1 noiembrie 2017 (nr. 1004, 21 noiembrie 2017)

1116. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 1005, 21 noiembrie 2017)

1117. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 919 din 30 iulie 2008 (nr. 1009, 21 noiembrie 2017)

1118. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1010, 21 noiembrie 2017)

1119. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1011, 21 noiembrie 2017)

1120. Dispoziţie (nr. 109-d, 16 noiembrie 2017)

1121. Dispoziţie (nr. 111-d, 20 noiembrie 2017)

1122. Dispoziţie (nr. 112-d, 20 noiembrie 2017)

1123. Dispoziţie (nr. 114-d, 22 noiembrie 2017)

1124. Dispoziţie (nr. 115-d, 22 noiembrie 2017)

1125. Dispoziţie (nr. 116-d, 22 noiembrie 2017)

1126. Dispoziţie (nr. 117-d, 22 noiembrie 2017)

1127. Dispoziţie (nr. 118-d, 22 noiembrie 2017)

1128. Dispoziţie (nr. 119-d, 22 noiembrie 2017)

1129. Dispoziţie (nr. 120-d, 22 noiembrie 2017)

1130. Dispoziţie (nr. 122-d, 22 noiembrie 2017)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei şi Infrastructurii al Republicii Moldova

2030. Ordin cu privire la aprobarea normei de metrologie legală NML 3-09:2017 „Contoare de gaz cu membrană. Procedura de verificare metrologică” (nr. 178, 2 octombrie 2017)

2031. Ordin cu privire la aprobarea normei de metrologie legală NML 1-07:2017 „Taximetre. Procedura de verificare metrologică” (nr. 196, 10 octombrie 2017)

2032. Ordin cu privire la aprobarea normei de metrologie legală NML 6-05:2017 „Contoare de energie termică. Procedura de verificare metrologică” (nr. 197, 10 octombrie 2017)

2033. Ordin cu privire la aprobarea normei de metrologie legală NML 8-07:2017 „Contoare de energie electrică cu indicele de clasă A, B și C. Procedura de verificare metrologică” (nr. 199, 10 octombrie 2017)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

2034. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 122, 14 septembrie 2017)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

2035. Ordin cu privire la încetarea activităţii notarului Dohocher Veaceslav (nr. 929, 1 noiembrie 2017)

2036. Ordin cu privire la încetarea activităţii notarului Dohocher Eugenia (nr. 930, 1 noiembrie 2017)

2037. Ordin cu privire la completarea Ordinului ministrului justiției nr. 394 din 29 septembrie 2005 cu privire la aprobarea girurilor de autentificare şi a certificatelor notariale (nr. 950, 10 noiembrie 2017)

2038. Ordin comun cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile efectuării stagiului profesional de către expertul judiciar stagiar (nr. 954/138/445/789/172/32, 13 noiembrie 2017)

2039. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității de executare prin transfer în circumscripția unei alte instanțe de judecată a executorului judecătoresc Dorin Jidovanu (nr. 993, 17 noiembrie 2017)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

2040. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale (nr. 1251-T-10, 26 octombrie 2017)

Acte ale Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova

2041. Ordin cu privire la completarea anexei nr.1 la Ordinul nr. 608 din 20.07.2017 (nr. 129P§5, 2 noiembrie 2017)

Acte ale Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

2042. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 1076/720-A din 30 decembrie 2016 privind aprobarea Criteriilor de contractare a instituţiilor medico-sanitare în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2017 (nr. 875/557-A, 17 noiembrie 2017)

Acte ale Serviciului Vamal şi ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova

2043. Ordin comun cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul comun al Serviciului vamal nr. 437-o din 27.10.2017 și al Ministerului Economiei și Infrastructurii nr. 220 din 30.10.2017 (nr. 471-o/nr. 260, 14 noiembrie 2017)

Acte ale Centrului Naţional Anticorupţie al Republicii Moldova

2044. Ordin privind modificarea Ordinului directorului Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei nr. 118 din 20 noiembrie 2007 „Privind aprobarea Ghidului activităţilor sau tranzacţiilor suspecte care cad sub incidenţa Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului” (nr. 165, 6 noiembrie 2017)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

2045. Hotărâre privind măsurile de reglementare preventivă ale pieței de furnizare cu ridicata de servicii de acces local la puncte fixe (nr. 42, 14 noiembrie 2017)

2046. Hotărâre privind măsurile de reglementare preventivă ale pieței de furnizare cu ridicata de servicii de acces central la puncte fixe pentru produse de larg consum (nr. 43, 14 noiembrie 2017)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

2047. Hotărâre privind rezultatele controlului tematic în cadrul CA ”GALAS” S.A. (nr. 50/1, 13 noiembrie 2017)

2048. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei CA „GENERAL ASIGURĂRI” S.A. (nr. 50/3, 13 noiembrie 2017)

2049. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei CA „KLASSIKA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 50/4, 13 noiembrie 2017)

2050. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 51/1, 20 noiembrie 2017)

2051. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei CA „GENERAL ASIGURĂRI” S.A. (nr. 51/3, 20 noiembrie 2017)

2052. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei CA „GALAS” S.A. (nr. 51/4, 20 noiembrie 2017)

2053. Hotărâre cu privire la reperfectarea licenţei CA „KLASSIKA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 51/5, 20 noiembrie 2017)

2054. Ordonanţă privind controlul AEÎ „HOLERCANI” (nr.50/7-O, 13 noiembrie 2017)

2055. Ordonanţă cu privire la anularea restricțiilor în privința OM „ANFIAL FINANCE” S.R.L. (nr. 50/8-O, 13 noiembrie 2017)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

2056. Hotărîre cu privire la constituirea unor circumscripții electorale pentru organizarea alegerilor locale noi din data de 19 noiembrie 2017 (nr. 1144, 3 octombrie 2017)

2057. Hotărîre cu privire la lista partidelor şi altor organizaţii social-politice cu dreptul de a participa la referendumul local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău din data de 19 noiembrie 2017 (nr. 1145, 3 octombrie 2017)

2058. Hotărîre cu privire la constituirea circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1 pentru organizarea și desfășurarea referendumului local (nr. 1146, 3 octombrie 2017)

2059. Hotărîre cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului comunei Jora de Mijloc, raionul Orhei (nr. 1220, 31 octombrie 2017)

2060. Hotărîre cu privire la rapoartele financiare ale concurenților electorali din campania electorală a alegerilor locale noi din 19 noiembrie 2017, la situația din 27 octombrie 2017 (nr. 1221, 31 octombrie 2017)

2061. Hotărîre cu privire la rapoartele financiare ale participanților în campania electorală a referendumului local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău din data de 19 noiembrie 2017, la situația din 27 octombrie 2017 (nr. 1222, 31 octombrie 2017)

2062. Hotărîre cu privire la inițierea procedurii de validare a unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 1232, 7 noiembrie 2017)

2063. Hotărîre cu privire la rapoartele financiare ale concurenților electorali din campania electorală a alegerilor locale noi din 19 noiembrie 2017, la situația din 3 noiembrie 2017 (nr. 1233, 7 noiembrie 2017)

2064. Hotărîre cu privire la rapoartele financiare ale participanților în campania electorală a referendumului local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău din data de 19 noiembrie 2017, la situația din 3 noiembrie 2017 (nr. 1234, 7 noiembrie 2017)

2065. Hotărîre cu privire la rapoartele financiare ale concurenților electorali din campania electorală a alegerilor locale noi din 19 noiembrie 2017, la situația din 10 noiembrie 2017 (nr. 1243, 14 noiembrie 2017)

2066. Hotărîre cu privire la rapoartele financiare ale participanților la campania electorală a referendumului local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău din data de 19 noiembrie 2017, la situația din 10 noiembrie 2017 (nr. 1244, 14 noiembrie 2017)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

2067. Decizie cu privire la examinarea Raportului de monitorizare a principalelor buletine informative ale posturilor de televiziune „Moldova-1”, „Prime”, „Canal 3”, „RTR Moldova”, „Publika TV”, „TV 8”, „Accent TV”, „Pro TV Chișinău”, „Jurnal TV”, „ITV”, „Ren Moldova” și „NTV Moldova” la capitolul respectării legislației electorale (Codul electoral nr. 1381 din 21.11.1997, Codul audiovizualui nr. 260-XVI din 27.07.2006 și Concepția privind reflectarea campaniei electorale la referendumul local privind revocarea domnului Chirtoacă Dorin din funcția de primar general al municipiului Chișinău din 19 noiembrie 2017 de către instituțiile audiovizualului din Republica Moldova), pe perioada 27 octombrie – 5 noiembrie 2017 (nr. 28/200, 13 noiembrie 2017)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

2068. Extras din Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 658/30 din 10 octombrie 2017.

2069. Extras din Hotărârea Plenului CSM nr. 700/31 din 31.10.2017.

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

2070. Ordin cu privire la abrogarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.525 din 11.12.2008 (nr. 218, 18 iulie 2017)

2071. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului IFPS nr. 143 din 13 septembrie 2002 despre aprobarea formularelor de executare silită a obligației fiscale (nr. 424, 3 noiembrie 2017)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte