Nr. 389 03.11.2017


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

649. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 286/2016 (nr. 419-VIII, 2 noiembrie 2017)

650. Lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 286/2016 (nr. 218, 20 octombrie 2017)

651. Decret privind eliberarea domnului Ion ȚURCAN din funcția de comandant al Trupelor de Carabinieri (nr. 417-VIII, 1 noiembrie 2017)

652. Decret pentru modificarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 309-VIII din 28 iulie 2017 (nr. 418-VIII, 2 noiembrie 2017)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

998. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea Legii nr.280 din 16 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 893, 2 noiembrie 2017)

999. Dispoziţie (nr. 104-d, 2 noiembrie 2017)

1000. Dispoziţie (nr. 105-d, 2 noiembrie 2017)

1001. Dispoziţie (nr. 106-d, 2 noiembrie 2017)

1002. Dispoziţie (nr. 107-d, 2 noiembrie 2017)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1982. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la deținerea cotelor de participare în capitalul social al băncii (nr. 273, 19 octombrie 2017)