Nr. 390-395 10.11.2017


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

653. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 427-VIII, 3 noiembrie 2017)

654. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 203, 6 octombrie 2017)

655. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Protocolului pentru aprobarea Regulamentului privind crearea și funcționarea Organului de lucru care va coordona acțiunile părților la Acordul privind crearea zonei de comerț liber între statele membre ale GUUAM din 20 iulie 2002 (nr. 416-VIII, 1 noiembrie 2017)

656. Lege privind ratificarea Protocolului pentru aprobarea Regulamentului privind crearea și funcționarea Organului de lucru care va coordona acțiunile părților la Acordul privind crearea zonei de comerț liber între statele membre ale GUUAM din 20 iulie 2002 (nr. 205, 6 octombrie 2017)

657. Hotărîre cu privire la Raportul Avocatului Poporului privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în anul 2016 (nr. 222, 27 octombrie 2017)

658. Hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 228, 2 noiembrie 2017)

659. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 420-VIII, 3 noiembrie 2017)

660. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 421-VIII, 3 noiembrie 2017)

661. Decret privind numirea în funcție a unor vicepreședinți ai instanțelor judecătorești (nr. 422-VIII, 3 noiembrie 2017)

662. Decret privind numirea doamnei Elena COSTIUC în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău (nr. 423-VIII, 3 noiembrie 2017)

663. Decret privind numirea domnului Tudor BERDILĂ în funcția de judecător la Curtea de Apel Cahul (nr. 424-VIII, 3 noiembrie 2017)

664. Decret privind numirea domnului Ruslan PETROV în funcția de președinte al Curții de Apel Cahul (nr. 425-VIII, 3 noiembrie 2017)

665. Decret privind înregistrarea stemei şi drapelului satului Capaclia, raionul Cantemir (nr. 426-VIII, 3 noiembrie 2017)

666. Decret privind conferirea titlului onorific „Colectiv Artistic Emerit” Orchestrei Prezidențiale a Republicii Moldova (nr. 428-VIII, 7 noiembrie 2017)

667. Decret privind conferirea de distincții de stat unor artişti instrumentişti din Orchestra Prezidenţială a Republicii Moldova (nr. 429-VIII, 7 noiembrie 2017)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1003. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 894, 3 noiembrie 2017)

1004. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii (nr. 895, 3 noiembrie 2017)

1005. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea articolului 46 din Legea nr. 234 din 3 octombrie 2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (nr. 896, 3 noiembrie 2017)

1006. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 897, 3 noiembrie 2017)

1007. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.988 din 21 septembrie 1998 (nr. 898, 3 noiembrie 2017)

1008. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind adaosul de vitamine și minerale, precum și de anumite substanțe de alt tip în produse alimentare (nr. 899, 3 noiembrie 2017)

1009. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexei nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 696 din 30 august 2017 (nr. 900, 6 noiembrie 2017)

1010. Hotărîre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind controlul în comun al persoanelor, mijloacelor de transport, mărfurilor şi obiectelor în punctele comune de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene, întocmit la Chişinău la 6 octombrie 2017 (nr. 901, 6 noiembrie 2017)

1011. Hotărîre cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Proprietății Publice (nr. 902, 6 noiembrie 2017)

1 012. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 455 din 21 iunie 2017 (nr. 903, 7 noiembrie 2017)

1013. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Roman CAZAN (nr. 904, 7 noiembrie 2017)

1014. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Anatol USATÎI (nr. 905, 7 noiembrie 2017)

1015. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Serghei BUCATARU (nr. 906, 7 noiembrie 2017)

1016. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Vitalie BÎRSAN (nr. 907, 7 noiembrie 2017)

1017. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Vitalie TARLEV (nr. 908, 7 noiembrie 2017)

1018. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Anatolie ZOLOTCOV (nr. 909, 7 noiembrie 2017)

1019. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Vitalie IURCU (nr. 910, 7 noiembrie 2017)

1020. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Ion STRATULAT (nr. 911, 7 noiembrie 2017)

1021. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Veronica VRAGALEVA (nr. 912, 7 noiembrie 2017)

1022. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Nicolae EȘANU (nr. 913, 7 noiembrie 2017)

1023. Hotărîre cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale doamnei Veronica URSU (nr. 914, 7 noiembrie 2017)

1024. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Lilian DARII (nr. 915, 7 noiembrie 2017)

1025. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Daniela MORARI (nr. 916, 7 noiembrie 2017)

1026. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Dorin PURICE (nr. 917, 7 noiembrie 2017)

1027. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Oleg BABIN (nr. 918, 7 noiembrie 2017)

1028. Hotărîre cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Mihail BEREGOI (nr. 919, 7 noiembrie 2017)

1029. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Viorica DUMBRĂVEANU (nr. 920, 7 noiembrie 2017)

1030. Hotărîre cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Anatol MĂMĂLIGĂ (nr. 921, 7 noiembrie 2017)

1031. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Anastasia OCERETNÎI (nr. 922, 7 noiembrie 2017)

1032. Hotărîre cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale doamnei Rodica SCUTELNIC (nr. 923, 7 noiembrie 2017)

1033. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Raisa SCAI (nr. 924, 7 noiembrie 2017)

1034. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Roman CAZAN (nr. 925, 7 noiembrie 2017)

1035. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Vitalie IURCU (nr. 926, 7 noiembrie 2017)

1036. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Serghei BUCATARU (nr. 927, 7 noiembrie 2017)

1037. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Anatol USATÎI (nr. 928, 7 noiembrie 2017)

1038. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Vitalie TARLEV (nr. 929, 7 noiembrie 2017)

1039. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Dorin ANDROS (nr. 930, 7 noiembrie 2017)

1040. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a doamnei Iuliana DRĂGĂLIN (nr. 931, 7 noiembrie 2017)

1041. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a doamnei Veronica VRAGALEVA (nr. 932, 7 noiembrie 2017)

1042. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a doamnei Tatiana IVANICICHINA (nr. 933, 7 noiembrie 2017)

1043. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Nicolae EȘANU (nr. 934, 7 noiembrie 2017)

1044. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a doamnei Veronica URSU (nr. 935, 7 noiembrie 2017)

1045. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Vladimir ILIEV (nr. 936, 7 noiembrie 2017)

1046. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a doamnei Daniela MORARI (nr. 937, 7 noiembrie 2017)

1047. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a doamnei Tatiana MOLCEAN (nr. 938, 7 noiembrie 2017)

1048. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Dorin PURICE (nr. 939, 7 noiembrie 2017)

1049. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Alexandru LARIONOV (nr. 940, 7 noiembrie 2017)

1050. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Vitalie BÎRSAN (nr. 941, 7 noiembrie 2017)

1051. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Mihail BEREGOI (nr. 942, 7 noiembrie 2017)

1052. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a doamnei Rodica SCUTELNIC (nr. 943, 7 noiembrie 2017)

1053. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a doamnei Nelea RUSU (nr. 944, 7 noiembrie 2017)

1054. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a doamnei Viorica DUMBRĂVEANU (nr. 945, 7 noiembrie 2017)

1055. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a doamnei Anastasia OCERETNÎI (nr. 946, 7 noiembrie 2017)

1056. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Andrei CHISTOL (nr. 947, 7 noiembrie 2017)

1057. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a doamnei Elena BELEI (nr. 948, 7 noiembrie 2017)

1058. Hotărîre privind instalarea în municipiul Chișinău a plăcii comemorative „Nicon Zaporojan” (nr. 949, 7 noiembrie 2017)

1059. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Primului program executiv de colaborare culturală între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Italiene pentru anii 2017-2019 (nr. 950, 7 noiembrie 2017)

1060. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Constituţiei Republicii Moldova (nr. 951, 7 noiembrie 2017)

1061. Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 481 din 4 iulie 2011 (nr. 952, 7 noiembrie 2017)

1062. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind readmisia persoanelor, întocmit la Chişinău la 6 octombrie 2017 (nr. 953, 7 noiembrie 2017)

1063. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului de implementare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind readmisia persoanelor, întocmit la Chişinău la 6 octombrie 2017 (nr. 954, 7 noiembrie 2017)

1064. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind unele măsuri în vederea implementării Programului de stat „Prima casă” (nr. 955, 7 noiembrie 2017)

1065. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 956, 7 noiembrie 2017)

1066. Hotărîre cu privire la Centrul de Excelență în Securitatea Frontierei (nr. 957, 7 noiembrie 2017)

1067. Hotărîre privind aprobarea Acordului de cooperare şi interacţiune dintre Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova şi Administrația Serviciului de stat în telecomunicaţii speciale şi protecţia informaţiei al Ucrainei, încheiat la Chişinău la 23 decembrie 2016 şi la Kiev la 22 februarie 2017 (nr. 959, 7 noiembrie 2017)

1068. Hotărîre pentru punerea în aplicare a Legii nr. 109 din 9 iunie 2017 privind unele măsuri de control la trecerea frontierei, de control vamal și privind asigurarea regimului fiscal în cadrul controlului comun la unele puncte de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene (nr. 960, 7 noiembrie 2017)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1983. Ordin privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (nr. 132, 31 octombrie 2017)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

1984. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de păstrare, pregătire, evidenţă şi predare a actelor notariale (nr. 847, 16 octombrie 2017)

1985. Ordin cu privire la modificarea Regulamentului privind modul de desfășurare a examenului de calificare în profesia de notar și de contestare a rezultatelor acestuia (nr. 934, 3 noiembrie 2017)

Acte ale Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova

1986. Ordin cu privire la aplicarea Farmacopeei Europene (nr. 776, 10 octombrie 2017)

1987. Ordin cu privire la sistemul de vigilență a dispozitivelor medicale (nr. 820, 27 octombrie 2017)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

1988. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de determinare a tarifelor fixe şi a prețurilor la energia electrică produsă de producătorii eligibili din surse regenerabile de energie (nr. 375/2017, 28 septembrie 2017)

1989. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind garanțiile de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (nr. 376/2017, 28 septembrie 2017)

1990. Hotărâre privind tarifele la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (nr. 404/2017, 25 octombrie 2017)

1991. Hotărâre privind tarifele la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (nr. 405/2017, 25 octombrie 2017)

1992. Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului de administrație al ANRE nr. 661 din 31.07.2014 (nr. 416/2017, 26 octombrie 2017)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1993. Hotărâre privind modificarea Hotărârii CNPF nr.15/2 din 07.04.2016 (nr. 46/8, 16 octombrie 2017)

1994. Hotărâre cu privire la aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acțiunilor emise de Întreprinderea Mixtă Fabrica de Vinuri ”Vinăria-Bardar” S.A. (nr.49/5, 6 noiembrie 2017)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1995. Hotărîre cu privire la stabilirea plafonului general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul „Fond electoral” al participantului la referendumul local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău din data de 19 noiembrie 2017 (nr. 1169, 10 octombrie 2017)

1996. Hotărîre cu privire la stabilirea cuantumului creditului fără dobîndă acordat concurenţilor electorali la alegerile locale noi din data de 19 noiembrie 2017 (nr. 1170, 10 octombrie 2017)

1997. Hotărîre cu privire la stabilirea plafonului general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul „Fond electoral” al concurentului electoral la alegerile locale noi din data de 19 noiembrie 2017 (nr. 1171, 10 octombrie 2017)

1998. Hotărîre cu privire la propunerea pentru decorarea cu distincții de stat ale Republicii Moldova (nr. 1172, 10 octombrie 2017)

1999. Hotărîre cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2018 (nr. 1174, 13 octombrie 2017)

2000. Hotărîre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind modul de întocmire, autentificare, prezentare şi verificare a listelor de subscripție, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2682 din 1 octombrie 2014 (nr. 1175, 13 octombrie 2017)

2001. Hotărîre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind procedura de examinare și soluționare a contestațiilor de către organele electorale în perioada electorală, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3353 din 20 iulie 2010 (nr. 1176, 13 octombrie 2017)

2002. Hotărîre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3352 din 4 mai 2015 (nr. 1177, 13 octombrie 2017)

2003. Hotărîre cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului comunei Leușeni, raionul Hîncești (nr. 1193, 20 octombrie 2017)

2004. Hotărîre cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului comunei Volovița, raionul Soroca (nr. 1194, 20 octombrie 2017)

2005. Hotărîre cu privire la aprobarea unor modele ale documentelor electorale pentru referendumul local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău din data de 19 noiembrie 2017 (nr. 1208, 24 octombrie 2017)

2006. Hotărîre cu privire la aprobarea modelului invitaţiei la votare pentru alegerile locale noi din data de 19 noiembrie 2017 (nr. 1209, 24 octombrie 2017)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

2007. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciilor de programe ale unor radiodifuzori la capitolul respectării condițiilor de plasare a publicității (nr. 15/100, 4 iulie 2017)

Acte ale Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat

2008. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la procedura de solicitare şi desemnare a avocatului pentru acordarea asistenţei juridice de urgenţă, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat nr. 8 din 19 mai 2009 (nr. 17, 20 iulie 2017)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte