Nr. 396 13.11.2017


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

668. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii apiculturii nr. 70/2006 (nr. 431-VIII, 8 noiembrie 2017)

669. Lege pentru modificarea și completarea Legii apiculturii nr. 70/2006 (nr. 215, 20 octombrie 2017)

670. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Iuri ONOFRIICIUC (nr. 430-VIII, 8 noiembrie 2017)

671. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 432-VIII, 8 noiembrie 2017)

672. Decret privind eliberarea doamnei Zinaida ARAMĂ din funcţia de judecător la Judecătoria Cimișlia (nr. 433-VIII, 8 noiembrie 2017)

673. Decret privind eliberarea doamnei Natalia STRATAN din funcţia de judecător la Judecătoria Chișinău (nr. 434-VIII, 8 noiembrie 2017)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

2009. Hotărâre privind rezultatele controlului tematic în cadrul CA „DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 49/1, 6 noiembrie 2017)

PARTEA IV


Publicaţii ale agenţilor economici