Nr. 397-398 16.11.2017


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

674. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2017 nr. 285/2016 (nr. 446-VIII, 15 noiembrie 2017)

675. Lege pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2017 nr. 285/2016 (nr. 219, 20 octombrie 2017)

676. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea și completarea Legii bugetului de stat pentru anul 2017 nr. 279/2016 (nr. 447-VIII, 15 noiembrie 2017)

677. Lege cu privire la modificarea și completarea Legii bugetului de stat pentru anul 2017 nr. 279/2016 (nr. 230, 10 noiembrie 2017)

678. Decret cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării proiectului Acordului de Grant dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova (nr. 445 -VIII, 15 noiembrie 2017)