Nr. 399-410 17.11.2017


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

679. Legea comunicaţiilor electronice (nr. 241-XVI, 15 noiembrie 2007)

680. Decret privind rechemarea domnului Iurie RENIȚĂ din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Regatul Belgiei și în Marele Ducat de Luxemburg (nr. 438-VIII, 14 noiembrie 2017)

681. Decret privind rechemarea domnului Valeriu FRIJA din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Lituania (nr. 440-VIII, 14 noiembrie 2017)

682. Decret privind rechemarea domnului Emilian BRENICI din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Regatul Țărilor de Jos (nr. 441-VIII, 14 noiembrie 2017)

683. Decret privind rechemarea domnului Aureliu CIOCOI din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii (nr. 442-VIII, 14 noiembrie 2017)

684. Decret privind eliberarea domnului Anatolie VRÎNCEANU din funcţia de judecător la Judecătoria Bălți (nr. 443-VIII, 14 noiembrie 2017)

685. Decret privind eliberarea domnului Mihail CHILARI din funcţia de judecător la Judecătoria Drochia (nr. 444-VIII, 14 noiembrie 2017)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

97. Aviz la proiectul de lege pentru modificarea articolului 13 din Constituția Republicii Moldova (limba română) (sesizarea nr. 134c/2017) (nr. 3, 31 octombrie 2017)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1069. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Radu BURDUJA (nr. 854, 25 octombrie 2017)

1070. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 958, 7 noiembrie 2017)

1071. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra amendamentelor la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pentru anul 2017 nr. 279 din 16 decembrie 2016 (nr. 961, 7 noiembrie 2017)

1072. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii viei și vinului nr. 57-XVI din 10 martie 2006 (nr. 962, 14 noiembrie 2017)

1073. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 963, 14 noiembrie 2017)

1074. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 964, 14 noiembrie 2017)

1075. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei interdepartamentale pentru compensarea financiară de către stat a prejudiciului cauzat prin infracțiune (nr. 965, 14 noiembrie 2017)

1076. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea periodică a dispozitivelor medicale puse în funcțiune și aflate în utilizare (nr. 966, 14 noiembrie 2017)

1077. Hotărîre pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social (nr. 967, 14 noiembrie 2017)

1078. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar de stabilire a condițiilor specifice și a procedurilor detaliate pentru plasarea pe piață a articolelor de bucătărie din material plastic pe bază de poliamidă și melamină originare sau expediate din Republica Populară Chineză și din Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze (nr. 968, 14 noiembrie 2017)

1079. Hotărîre cu privire la aprobarea Protocolului adițional la Acordul privind transporturile aeriene dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Israel, întocmit la Tel Aviv la 26 iunie 2014 (nr. 969, 15 noiembrie 2017)

1080. Hotărîre cu privire la aprobarea circumscripțiilor uninominale permanente (nr. 970, 15 noiembrie 2017)

1081. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la piaţa serviciilor de handling la sol în aeroporturile Republicii Moldova (nr. 971, 15 noiembrie 2017)

1082. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Gheorghe POSTICĂ (nr. 972, 15 noiembrie 2017)

1083. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Lilia POGOLȘA (nr. 973, 15 noiembrie 2017)

1084. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Aranjamentului administrativ dintre Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova și Ministerul Federal al Afacerilor Interne și Ministerul Federal al Afacerilor Externe al Republicii Federale Germania privind aplicarea unei proceduri simplificate pentru readmisia cetățenilor moldoveni (nr. 974, 15 noiembrie 2017)

1085. Hotărîre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Ungariei privind cooperarea şi asistența reciprocă în caz de situații excepționale, semnat la New York la 20 septembrie 2017 (nr. 975, 15 noiembrie 2017)

1086. Hotărîre pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Consiliul Federal Elveţian privind serviciile aeriene regulate (nr. 976, 15 noiembrie 2017)

1087. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 977, 15 noiembrie 2017)

1088. Hotărîre cu privire la Școala republicană specializată de hipism și pentatlon modern, Chișinău (nr. 978, 15 noiembrie 2017)

1089. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 979, 15 noiembrie 2017)

1090. Hotărîre cu privire la reorganizarea unor persoane juridice (nr. 980, 15 noiembrie 2017)

1091. Hotărîre cu privire la aprobarea semnării Acordului de împrumut dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova şi a Memorandumului de înţelegere ca parte integrantă a acestui Acord (nr. 981, 15 noiembrie 2017)

1092. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 982, 15 noiembrie 2017)

1093. Dispoziţie (nr. 108-d, 15 noiembrie 2017)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova

2010. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ Amendament NCM G.05.03:2013/A1:2017 „Stații multicarburant de alimentare a autovehiculelor cu combustibil lichid, hidrocarburi gazoase lichefiate și gaz natural comprimat” (nr. 222, 30 octombrie 2017)

2011. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CPE.04.05:2017„Protecția contra acțiunilor mediului ambiant. Proiectarea protecției termice a clădirilor” (nr. 223, 30 octombrie 2017)

2012. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM B.01.05:2017 „Urbanism. Sistematizarea și amenajarea localităților urbane și rurale” (nr. 224, 30 octombrie 2017)

2013. Ordin cu privire la aprobarea Instrucțiunii provizorii privind notificarea și înregistrarea operatorilor de transport, precum și forma notificării pentru inițierea și desfăşurarea serviciilor de transport rutier contra cost (nr. 249, 8 noiembrie 2017)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

2014. Ordin cu privire la aprobarea formularelor dărilor de seamă ce vizează impozitul unic datorat de rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației (nr. 135, 6 noiembrie 2017)

2015. Ordin cu privire la acceptarea şi publicarea Standardului Internațional de Audit (nr. 137, 7 noiembrie 2017)

Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova

2016. Balanţa timpului de lucru pe anul 2018.

Acte ale Serviciului Vamal

2017. Ordin cu privire la stabilirea locurilor de vămuire a mărfurilor ((nr. 436-O, 27 octombrie 2017)

2018. Ordin referitor la clasificarea unor articole de expunere a mărfurilor, construite în vederea amplasării pe podea/sol (nr. 454-O, 2 noiembrie 2017)

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

2019. Indicii preţurilor de consum.

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

2020. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei CA „DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 49/2, 6 noiembrie 2017)

2021. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „KLASSIKA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 49/3, 6 noiembrie 2017)

2022. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare „PLUS ASIG” S.R.L. (nr. 49/4, 6 noiembrie 2017)

2023. Hotărâre privind înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 49/6, 6 noiembrie 2017)

2024. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 49/7, 6 noiembrie 2017)

2025. Hotărâre cu privire la avertizarea unor organizaţii de microfinanţare (nr. 49/8, 6 noiembrie 2017)

2026. Hotărâre privind retragerea licenţei AEÎ „OLĂNEŞTI” (nr. 49/9, 6 noiembrie 2017)

2027. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei CA „ASTERRA GRUP” S.A. (nr. 50/2, 13 noiembrie 2017)

2028. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 50/5, 13 noiembrie 2017)

2029. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 50/6, 13 noiembrie 2017)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte