Nr. 340-346 18.12.2015


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

651. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1867-VII, 8 decembrie 2015)

652. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 195, 19 noiembrie 2015)

653. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unor bunuri (nr. 1865-VII, 7 decembrie 2015)

654. Lege privind importul unor bunuri (nr. 196, 19 noiembrie 2015)

655. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea articolului 4 din Legea nr. 123-XVIII din 23 decembrie 2009 cu privire la gazele naturale (nr. 1856-VII, 3 decembrie 2015)

656. Lege privind modificarea articolului 4 din Legea nr. 123-XVIII din 23 decembrie 2009 cu privire la gazele naturale (nr. 204, 20 noiembrie 2015)

657. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003 (nr. 1866-VII, 7 decembrie 2015)

658. Lege pentru modificarea şi completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003 (nr. 205, 20 noiembrie 2015)

659. Decret privind conferirea de distincţii de stat doamnelor Maria DUCA și Angela PORT (nr. 1868-VII, 8 decembrie 2015)

660. Decret privind conferirea titlului onorific „Om Emerit” domnului Vladimir VOLCOV (nr. 1869-VII, 9 decembrie 2015)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

39. Hotărâre pentru interpretarea articolelor 69 alin. (2), 70 alin (1), 99 şi 100 din Constituţia Republicii Moldova (incompatibilităţile deputaţilor) (Sesizarea nr. 1b/2015) (nr. 21, 24 iunie 2015)

40. Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (Sesizarea nr. 54e/2015) (nr. 31, 10 decembrie 2015)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

39. Hotărîre cu privire la Raportul auditului performanței „Așteptările suportului oferit de Uniunea Europeană în domeniul securității frontierei de stat pot fi realizate numai în condițiile funcționării unui mecanism eficient de coordonare a asistenței externe” (nr. 42, 17 noiembrie 2015)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

953. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei moldoveneşti în legătură cu participarea domnului Nicolae TIMOFTI, Președinte al Republicii Moldova, la Conferința Internațională „Politica de neutralitate: cooperare internațională pentru pace, securitate și dezvoltare” (or. Aşhabad, Turkmenistan, 10-13 decembrie 2015) (nr. 849, 10 decembrie 2015)

954. Hotărîre cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a personalului din autoritățile publice în anul 2016 (nr. 850, 9 decembrie 2015)

955. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei moldoveneşti în legătură cu participarea domnului Nicolae TIMOFTI, Președinte al Republicii Moldova, la cea de-a 21-a Conferință a statelor părți la Convenția-cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice (or. Paris, Republica Franceză, 29 noiembrie-1decembrie 2015) (nr. 851, 11 decembrie 2015)

956. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului privind achiziţionarea de medicamente şi alte produse de uz medical pentru necesităţile sistemului de sănătate (nr. 852, 11 decembrie 2015)

957. Hotărîre cu privire la aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională, al specialităţilor şi calificărilor pentru învăţămîntul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar (nr. 853, 14 decembrie 2015)

958. Hotărîre cu privire la aprobarea Listei mărfurilor și serviciilor importate și/sau livrate pentru construcția grădiniței de copii în satul Cișmichioi, unitatea teritorială autonomă Găgăuzia, cu scutire de TVA, taxa vamală și taxa pentru efectuarea procedurilor vamale (nr. 854, 16 decembrie 2015)

959. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1007 din 10 decembrie 2014 (nr. 855, 16 decembrie 2015)

960. Hotărîre cu privire la transmiterea unui bun (nr. 856, 16 decembrie 2015)

961. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Eduard GRAMA (nr. 857, 16 decembrie 2015)

962. Dispoziţie (nr. 145-d, 10 decembrie 2015)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

2522. Ordin cu privire la modificarea regulamentelor generale de metrologie legală aprobate prin Ordinul Ministerului Economiei nr. 114 din 2 iulie 2012 (nr. 151, 2 octombrie 2015)

2523. Ordin cu privire la modificarea „Listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal” (nr. 172, 17 noiembrie 2015)

2524. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 181, 8 decembrie 2015)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

2525. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.115 din 06.09.2010 (nr. 199, 10 decembrie 2015)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

2526. Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind acreditarea furnizorilor serviciilor de formare a mediatorilor (nr. 647, 7 decembrie 2015)

2527. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind atestarea mediatorilor (nr. 648, 8 decembrie 2015)

Acte ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova

2528. Ordin cu privire la aprobarea Normativelor veniturilor nete (nr. 220, 2 decembrie 2015)

Acte ale Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova

2529. Ordin cu privire la aprobarea Indicatorilor de performanță științifică pentru dobîndirea calității de conducător de doctorat în Republica Moldova (nr. 848, 24 august 2015)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

2530. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. 961, 17 noiembrie 2015)

Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

2531. Ordin privind aprobarea modelului certificatului de acreditare în domeniul semnăturii electronice (nr. 118, 8 decembrie 2015)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

2532. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 474-O, 7 decembrie 2015)

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

2533. Indicii preţurilor de consum.

Acte ale Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru

2534. Ordin cu privire la aprobarea catalogului stațiilor permanente GNSS pentru teritoriul Republicii Moldova (nr. 128, 4 decembrie 2015)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

2535. Hotărâre privind măsurile de reglementare preventivă a pieței accesului utilizatorilor finali, persoane fizice şi juridice, la un post fix din reţeaua publică de telefonie (nr. 71, 10 decembrie 2015)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

2536. Hotărîre privind stabilirea costurilor de bază pentru Î.M.”Termogaz-Bălți” (nr. 265/2015, 10 decembrie 2015)

2537. Hotărîre privind stabilirea costurilor de bază pentru S.A.”Comgaz-Plus” (nr. 266/2015, 10 decembrie 2015)

2538. Hotărîre privind stabilirea costurilor de bază pentru ÎMRCT Comrat (nr. 267/2015, 10 decembrie 2015)

2539. Hotărîre privind stabilirea costurilor de bază pentru Î.M.”Antermo” (nr. 268/2015, 10 decembrie 2015)

2540. Hotărîre privind stabilirea costurilor de bază pentru S.A.”Rețelele termice Cahul” (nr. 269/2015, 10 decembrie 2015)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

2541. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 64/7, 11 decembrie 2015)

2542. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 26/10 din 13 iunie 2013 cu privire la primele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (nr. 64/15, 11 decembrie 2015)

2543. Hotărîre cu privire la aprobarea structurii şi statelor de personal (nr. 64/16, 11 decembrie 2015)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

2544. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consil ier în Consiliul municipal Chișinău (nr. 4185, 13 octombrie 2015)

2545. Hotărîre cu privire la sesizarea primarului comunei Bubuieci privind starea de incompatibilitate a unui consilier din Consiliul comunal Bubuieci, municipiul Chișinău (nr. 4186, 13 octombrie 2015)

2546. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Trușeni, municipiul Chișinău (nr. 4187, 13 octombrie 2015)

2547. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Elizaveta, municipiul Bălți (nr. 4188, 13 octombrie 2015)

2548. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Anenii Noi, raionul Anenii Noi (nr. 4189, 13 octombrie 2015)

2549. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Ochiul Roș, raionul Anenii Noi (nr. 4190, 13 octombrie 2015)

2550. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Basarabeasca (nr. 4191, 13 octombrie 2015)

2551. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Basarabeasca, raionul Basarabeasca (nr. 4192, 13 octombrie 2015)

2552. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Coteala, raionul Briceni (nr. 4193, 13 octombrie 2015)

2553. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Cantemir (nr. 4194, 13 octombrie 2015)

2554. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Călărași (nr. 4195, 13 octombrie 2015)

2555. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Călărași, raionul Călărași (nr. 4196, 13 octombrie 2015)

2556. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Săseni, raionul Călărași (nr. 4197, 13 octombrie 2015)

2557. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Căinari, raionul Căușeni (nr. 4198, 13 octombrie 2015)

2558. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Grigorievca, raionul Căușeni (nr. 4199 13 octombrie 2015)

2559. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ișnovăț, raionul Criuleni (nr. 4200, 13 octombrie 2015)

2560. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul raional Drochia (nr. 4201, 13 octombrie 2015)

2561. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Gașpar, raionul Edineț (nr. 4202, 13 octombrie 2015)

2562. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Băhrinești, raionul Florești (nr. 4203, 13 octombrie 2015)

2563. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cioara, raionul Hîncești (nr. 4204, 13 octombrie 2015)

2564. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Dancu, raionul Hîncești (nr. 4205, 13 octombrie 2015)

2565. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Obileni, raionul Hîncești (nr. 4206, 13 octombrie 2015)

2566. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Sîrma, raionul Leova (nr. 4207, 13 octombrie 2015)

2567. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ocnița (nr. 4208, 13 octombrie 2015)

2568. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Orhei (nr. 4209, 13 octombrie 2015)

2569. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Orhei, raionul Orhei (nr. 4210, 13 octombrie 2015)

2570. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Donici, raionul Orhei (nr. 4211, 13 octombrie 2015)

2571. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Gordinești, raionul Rezina (nr. 4212, 13 octombrie 2015)

2572. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Solonceni, raionul Rezina (nr. 4213, 13 octombrie 2015)

2573. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Recea, raionul Rîșcani (nr. 4214, 13 octombrie 2015)

2574. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Sîngerei (nr. 4215, 13 octombrie 2015)

2575. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Heciul Nou, raionul Sîngerei (nr. 4216, 13 octombrie 2015)

2576. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Tăura Veche, raionul Sîngerei (nr. 4217, 13 octombrie 2015)

2577. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Micăuți, raionul Strășeni (nr. 4218, 13 octombrie 2015)

2578. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Zastînca, raionul Soroca (nr. 4219, 13 octombrie 2015)

2579. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Taraclia (nr. 4220, 13 octombrie 2015)

2580. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Coropceni, raionul Telenești (nr. 4221, 13 octombrie 2015)

2581. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ratuș, raionul Telenești (nr. 4222, 13 octombrie 2015)

2582. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ungheni (nr. 4223, 13 octombrie 2015)

2583. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Ungheni (nr. 4224, 13 octombrie 2015)

2584. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Bumbăta, raionul Ungheni (nr. 4225, 13 octombrie 2015)

2585. Hotărîre cu privire la stabilirea plafonului general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul „Fond electoral” al concurentului electoral la alegerile locale noi din 15 noiembrie 2015 (nr. 4226, 13 octombrie 2015)

2586. Hotărîre privind revocarea dlui Ștefan Urîtu din funcția de vicepreședinte al Comisiei Electorale Centrale (nr. 4227, 13 octombrie 2015)

2587. Hotărîre cu privire la inițierea procedurii de validare a unor mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 4228, 21 octombrie 2015)

2588. Hotărîre cu privire la aprobarea Devizului de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale noi ale Consiliului comunal Lingura, raionul Cantemir, din data de 15 noiembrie 2015 (nr. 4229, 26 octombrie 2015)

2589. Hotărîre cu privire la aprobarea Devizului de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale noi ale Consiliului sătesc Coşerniţa, raionul Criuleni, din data de 15 noiembrie 2015 (nr. 4230, 26 octombrie 2015)

2590. Hotărîre cu privire la aprobarea Devizului de cheltuieli pentru realizarea activităţilor aferente organizării şi desfăşurării alegerilor locale noi din 15 noiembrie 2015 de către birourile electorale ale secţiilor de votare Lingura nr. 32 şi Crăciun nr. 33 din cadrul Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale Lingura nr. 17, raionul Cantemir (nr. 4231, 26 octombrie 2015)

2591. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Chișinău (nr. 4232, 26 octombrie 2015)

2592. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Cricova, municipiul Chișinău (nr. 4233, 26 octombrie 2015)

2593. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mereni, raionul Anenii Noi (nr. 4234, 26 octombrie 2015)

2594. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Andrușul de Sus, raionul Cahul (nr. 4235, 26 octombrie 2015)

2595. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Iujnoe, raionul Cahul (nr. 4236, 26 octombrie 2015)

2596. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cociulia, raionul Cantemir (nr. 4237, 26 octombrie 2015)

2597. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Călărași, raionul Călărași (nr. 4238, 26 octombrie 2015)

2598. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Țibirica, raionul Călărași (nr. 4239, 26 octombrie 2015)

2599. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Tănătarii Noi, raionul Căușeni (nr. 4240, 26 octombrie 2015)

2600. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Coșcalia, raionul Căușeni (nr. 4241, 26 octombrie 2015)

2601. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Ciucur-Mingir, raionul Cimișlia (nr. 4242, 26 octombrie 2015)

2602. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Topala, raionul Cimișlia (nr. 4243, 26 octombrie 2015)

2603. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Criuleni, raionul Criuleni (nr. 4244, 26 octombrie 2015)

2604. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Rîșcova, raionul Criuleni (nr. 4245, 26 octombrie 2015)

2605. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Dondușeni (nr. 4246, 26 octombrie 2015)

2606. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Briceni, raionul Dondușeni (nr. 4247, 26 octombrie 2015)

2607. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Drochia (nr. 4248, 26 octombrie 2015)

2608. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Hăsnășenii Mari, raionul Drochia (nr. 4249, 26 octombrie 2015)

2609. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Dubăsari (nr. 4250, 26 octombrie 2015)

2610. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Edineț, raionul Edineț (nr. 4251, 26 octombrie 2015)

2611. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Ruseni, raionul Edineț (nr. 4252, 26 octombrie 2015)

2612. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Musteața, raionul Fălești (nr. 4253, 26 octombrie 2015)

2613. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Gura Camencii, raionul Florești (nr. 4254, 26 octombrie 2015)

2614. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Prodănești, raionul Florești (nr. 4255, 26 octombrie 2015)

2615. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Roşietici, raionul Florești (nr. 4256, 26 octombrie 2015)

2616. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Lunga, raionul Florești (nr. 4257, 26 octombrie 2015)

2617. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Glodeni (nr. 4258, 26 octombrie 2015)

2618. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Călmățui, raionul Hîncești (nr. 4259, 26 octombrie 2015)

2619. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cotul Morii, raionul Hîncești (nr. 4260, 26 octombrie 2015)

2620. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Văsieni, raionul Ialoveni (nr. 4261, 26 octombrie 2015)

2621. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Borogani, raionul Leova (nr. 4262, 26 octombrie 2015)

2622. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Vînători, raionul Nisporeni (nr. 4263, 26 octombrie 2015)

2623. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Ocnița, raionul Ocnița (nr. 4264, 26 octombrie 2015)

2624. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Otaci, raionul Ocnița (nr. 4265, 26 octombrie 2015)

2625. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Morozeni, raionul Orhei (nr. 4266, 26 octombrie 2015)

2626. Hotărîre cu privire la declararea vacanței unui mandat de consilier în Consiliul comunal Chișcăreni, raionul Sîngerei (nr. 4267, 26 octombrie 2015)

2627. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Căinarii Vechi, raionul Soroca (nr. 4268, 26 octombrie 2015)

2628. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Recea, raionul Strășeni (nr. 4269, 26 octombrie 2015)

2629. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Vorniceni, raionul Strășeni (nr. 4270, 26 octombrie 2015)

2630. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Albota de Sus, raionul Taraclia (nr. 4271, 26 octombrie 2015)

2631. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Costuleni, raionul Ungheni (nr. 4272, 26 octombrie 2015)

2632. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Congaz, UTA Găgăuzia (nr. 4273, 26 octombrie 2015)

2633. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Vulcănești, UTA Găgăuzia (nr. 4274, 26 octombrie 2015)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

2634. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de preşedinte la Judecătoriile Ialoveni, Rezina şi Sîngerei şi funcţiei vacante de vicepreşedinte la Judecătoria Străşeni (nr. 944/38, 8 decembrie 2015)

2635. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător în unele instanţe judecătoreşti (nr. 945/38, 8 decembrie 2015)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

2636. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de stingere prin scădere și luare la evidență specială a obligației fiscale (nr. 1108, 7 decembrie 2015)

Acte ale Comisiei Naționale de Heraldică

2637. Decizie cu privire la înregistrarea unor simboluri corporative ale Comisiei Electorale Centrale în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 380-IV.01, 30 septembrie 2015)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

2638. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Instrucţiunii cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate (nr. 87, 5 noiembrie 2015)

2639. Hotărîre cu privire la modificarea Instrucțiunii cu privire la introducerea/scoaterea numerarului în/din Republica Moldova de către bănci (nr. 131, 10 decembrie 2015)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte