Nr. 364-370 20.10.2017


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

609. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 394-VIII, 10 octombrie 2017)

610. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 10, 21 septembrie 2017)

611. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1123/1992 cu privire la distincțiile de stat ale Republicii Moldova (nr. 400-VIII, 10 octombrie 2017)

612. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1123/1992 cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova (nr. 114, 21 septembrie 2017)

613. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la prevenirea și combaterea terorismului (nr. 395-VIII, 10 octombrie 2017)

614. Lege cu privire la prevenirea şi combaterea terorismului (nr. 120, 21 septembrie 2017)

615. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 402-VIII, 16 octombrie 2017)

616. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 163, 20 iulie 2017)

617. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la tichetele de masă (nr. 399-VIII, 10 octombrie 2017)

618. Lege cu privire la tichetele de masă (nr. 166, 21 septembrie 2017)

619. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la energetică (nr. 396-VIII, 10 octombrie 2017)

620. Lege cu privire la energetică (nr. 174, 21 septembrie 2017)

621. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 (nr. 398-VIII, 10 octombrie 2017)

622. Lege pentru modificarea şi completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 (nr. 188, 21 septembrie 2017)

623. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 393-VIII, 10 octombrie 2017)

624. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 190, 21 septembrie 2017)

625. Hotărîre pentru modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 9/2015 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 201, 6 octombrie 2017)

626. Hotărîre privind constituirea grupului de lucru pentru elaborarea proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (nr. 209, 5 octombrie 2017)

627. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 386-VIII, 5 octombrie 2017)

628. Decret privind numirea domnului Ion ȚURCAN în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău (nr. 388-VIII, 9 octombrie 2017)

629 Decret privind conferirea Ordinului „Credință Patriei” clasa I Brigăzii 2 Infanterie Motorizată „Ștefan cel Mare” (nr.401-VIII, 13 octombrie 2017)

630. Decret privind aniversarea a 100-a a proclamării Republicii Democratice Moldovenești (nr.403-VIII, 16 octombrie 2017)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

96. Hotărâre privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 109 alin. (1) din Codul penal (limitarea împăcării în cauzele penale) (Sesizarea nr. 48g/2017) (nr. 27, 19 septembrie 2017)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

17. Hotărîre privind Raportul auditului situațiilor financiare ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare la 31 decembrie 2016 (nr. 39, 19 septembrie 2017)

18. Hotărâre privind desecretizarea Hotărârii Curții de Conturi nr.27 din 19 iunie 2017 „Cu privire la aprobarea Raportului auditului privind evaluarea nivelului de implementare a cerințelor și recomandărilor de audit înaintate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.57 din 5 noiembrie 2013” (nr. 42, 19 septembrie 2017)

19. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului auditului privind evaluarea nivelului de implementare a cerințelor și recomandărilor de audit înaintate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.57 din 5 noiembrie 2013 (nr. 27, 19 iunie 2017)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

907. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind auditul situațiilor financiare (nr. 792, 11 octombrie 2017)

908. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea Legii bugetului de stat pentru anul 2017 nr.279 din 16 decembrie 2016 (nr. 793, 11 octombrie 2017)

909. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 286 din 16 decembrie 2016 (nr. 794, 11 octombrie 2017)

910. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2017 nr. 285 din 16 decembrie 2016 (nr. 795, 11 octombrie 2017)

911. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 796, 11 octombrie 2017)

912. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 805, 12 octombrie 2017)

913. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 807, 12 octombrie 2017)

914. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul privind aspecte specifice ale echipamentelor aeronautice la Convenţia privind garanţiile internaţionale în materie de echipamente mobile, încheiat la Cape Town la 16 noiembrie 2001 (nr. 808, 16 octombrie 2017)

915. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 809, 16 octombrie 2017)

916. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 810, 16 octombrie 2017)

917. Hotărîre privind edificarea în oraşul Ocnița a monumentului în memoria participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Centrala Atomoelectrică din Cernobîl (nr. 811, 16 octombrie 2017)

918. Hotărîre privind edificarea în satul Ghidighici, municipiul Chișinău, a bustului lui Ion Costin (nr. 812, 16 octombrie 2017)

919. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 813, 16 octombrie 2017)

920. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la organizațiile de creditare nebancară (nr. 816, 17 octombrie 2017)

921. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 817, 17 octombrie 2017)

922. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Protocolului cu privire la introducerea modificărilor în Acordul privind cooperarea statelor-membre ale CSI în lupta cu traficul ilicit de substanţe narcotice, psihotrope şi precursori ale acestora, semnat la Minsk la 30 noiembrie 2000 (nr. 818, 17 octombrie 2017)

923. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de acordare a unor categorii de facilităţi privind TVA conform prevederilor art.103 alin.(7) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi art.4 alin.(18) lit.b) din Legea nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal (nr. 819, 18 octombrie 2017)

924. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului-tip privind organizarea şi desfăşurarea activităţii în domeniul jocurilor de noroc (întreținerea cazinourilor) (nr. 820, 18 octombrie 2017)

925. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind delimitarea proprietăţii publice (nr. 821, 18 octombrie 2017)

926. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Grigore VARANIȚA (nr. 822, 18 octombrie 2017)

927. Hotărîre cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Oleg TOFILAT (nr. 823, 18 octombrie 2017)

928. Hotărîre cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale doamnei Angela SUSANU (nr. 824, 18 octombrie 2017)

929. Hotărîre cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Veaceslav CERNAT (nr. 825, 18 octombrie 2017)

930. Hotărîre cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Dorin ANDROS (nr. 826, 18 octombrie 2017)

931. Hotărîre cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale doamnei Inga PODOROGHIN (nr. 827, 18 octombrie 2017)

932. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 828, 18 octombrie 2017)

933. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege și abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 829, 18 octombrie 2017)

934. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Saint Kitts şi Nevis privind abolirea regimului de vize pentru posesorii paşapoartelor diplomatice, oficiale, de serviciu şi ordinare (nr. 830, 18 octombrie 2017)

935. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului, întocmit prin schimb de note, între Guvernul Republicii Moldova, Comisia Europeană şi Guvernul Ucrainei privind prelungirea mandatului Misiunii Comisiei Europene de Asistenţă la Frontieră în Republica Moldova şi în Ucraina pînă la 30 noiembrie 2020 (nr. 831, 18 octombrie 2017)

936. Hotărîre cu privire la aprobarea semnării Programului de cooperare în domeniul culturii dintre Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova şi Ministerul Culturii al Ucrainei pentru anii 2017-2021 (nr. 832, 18 octombrie 2017)

937. Hotărîre cu privire la acordarea de împuterniciri (nr. 833, 18 octombrie 2017)

938. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat și de mobilizare (nr. 834, 18 octombrie 2017)

939. Hotărîre cu privire la aprobarea semnării Înţelegerii administrative pentru aplicarea Acordului dintre Republica Moldova şi Republica Federală Germania privind securitatea socială, semnat la Chișinău la 12 ianuarie 2017 (nr. 835, 18 octombrie 2017)

940. Hotărîre cu privire la aprobarea semnării Înţelegerii administrative a organismelor de legătură pentru asigurarea de accidente de muncă şi boli profesionale pentru aplicarea Acordului dintre Republica Moldova şi Republica Federală Germania privind securitatea socială, semnat la Chişinău la 12 ianuarie 2017 (nr. 836, 18 octombrie 2017)

941. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social (nr. 837, 18 octombrie 2017)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

1870. Ordin cu privire la reînvestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 808, 9 octombrie 2017)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

1871. Decizie cu privire la alinierea la măsuri restrictive internaţionale ale Uniunii Europene (nr. 1205-S-12, 10 octombrie 2017)

1872. Decizie cu privire la alinierea la măsuri restrictive internaţionale ale Uniunii Europene privind Libia (nr. 1206-S-13, 10 octombrie 2017)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

1873. Hotărâre privind stabilirea cuantumului plăţii de reglementare şi monitorizare în domeniul comunicațiilor poștale pentru anul 2018 (nr. 37, 10 octombrie 2017)

1874. Hotărâre privind stabilirea cuantumului plăţii de reglementare şi monitorizare în domeniul comunicațiilor electronice pentru anul 2018 (nr. 38, 17 octombrie 2017)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

1875. Hotărâre privind extinderea duratei de aplicare a Metodologiei de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru energia termică livrată consumatorilor (nr. 391/2017, 12 octombrie 2017)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1876. Hotărâre privind rezultatele controlului tematic în cadrul CA „ASTERRA GRUP” S.A. (nr. 44/1, 9 octombrie 2017)

1877. Hotărâre cu privire la rezultatele controlului în cadrul AEÎ „DUȘMANI” (nr. 44/6, 9 octombrie 2017)

1878. Hotărâre referitor la licenţa CA „GENERAL ASIGURĂRI” S.A.(nr. 44/9, 9 octombrie 2017)

1879. Hotărâre referitor la prescrierea CA „ALLIANCE INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 46/1, 16 octombrie 2017)

1880. Hotărâre referitor la prescrierea unor brokeri de asigurare și/sau reasigurare (nr. 46/4, 16 octombrie 2017)

1881. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei CA „KLASSIKA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 46/6, 16 octombrie 2017)

1882. Hotărâre referitor la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 46/9, 16 octombrie 2017)

1883. Hotărâre cu privire la reorganizarea unei SA (nr. 46/10, 16 octombrie 2017)

1884. Hotărâre privind retragerea licenţei AEÎ „SIPOTEANCA” (nr. 46/11, 16 octombrie 2017)

1885. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei AEÎ „CIUCIULENI-CREDIT” (nr. 46/13, 16 octombrie 2017)

1886. Ordonanţă referitor la anularea suspendării operațiunilor bancare în cazul S.A. “AGROMONTAJ-STRĂȘENI” (nr. 44/5-O, 9 octombrie 2017)

1887. Ordonanţă privind controlul AEÎ. „HÎJDIENI” (nr. 44/7-O, 9 octombrie 2017)

1888. Ordonanţă privind anularea sancțiunii AEÎ „DRĂGUȘUL” (nr. 46/12-O, 16 octombrie 2017)

Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova

1889. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 720, 28 septembrie 2017)

1890. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 721, 28 septembrie 2017)

1891. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 722, 28 septembrie 2017)

1892. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 723, 28 septembrie 2017)

1893. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 724, 28 septembrie 2017)

1894. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 725, 28 septembrie 2017)

1895. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 726, 28 septembrie 2017)

1896. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 727, 28 septembrie 2017)

1897 Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 728, 28 septembrie 2017)

1898. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 729, 28 septembrie 2017)

1899. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 730, 28 septembrie 2017)

1900. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 731, 28 septembrie 2017)

1901. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 732, 28 septembrie 2017)

1902. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 733, 28 septembrie 2017)

1903. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 734, 28 septembrie 2017)

1904. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 735, 28 septembrie 2017)

1905. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 736, 28 septembrie 2017)

1906. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 737, 28 septembrie 2017)

1907. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 738, 28 septembrie 2017)

1908. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 739, 28 septembrie 2017)

1909. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 740, 28 septembrie 2017)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte