Nr. 340-351 22.09.2017


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

585. Decret privind înregistrarea stemei şi drapelului satului Vișniovca, raionul Cantemir (nr. 373-VIII, 12 septembrie 2017)

586. Decret privind eliberarea domnului Gheorghe GRIB din funcția de judecător la Judecătoria Edineț (nr. 374-VIII, 13 septembrie 2017)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

90. Hotărâre privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 67 lit. f) din Codul familiei referitoare la sintagma „de narcomanie” (decăderea din drepturile părintești a persoanelor care suferă de narcomanie) (sesizarea nr. 25g/2017) (nr. 19, 6 iunie 2017)

91. Hotărâre privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 23 alin.(2) din Legea nr.947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (ridicarea imunității judecătorului) (sesizările nr.31g/2017 și nr.55g/2017) (nr. 23, 27 iunie 2017)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

842. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele de creare a serviciilor de reţea şi termenul de implementare a acestora (nr. 737, 15 septembrie 2017)

843. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele de creare și actualizare a metadatelor pentru seturile și serviciile de date spațiale (nr.738, 15 septembrie 2017)

844. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 419 din 18 iunie 2012 (nr. 739, 18 septembrie 2017)

845. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.10 din 5 ianuarie 2012 (nr. 740, 18 septembrie 2017)

846. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea produselor vitivinicole aromatizate (nr. 741, 18 septembrie 2017)

847. Hotărîre cu privire la lichidarea Școlii Profesionale, or. Ocniţa (nr. 742, 19 septembrie 2017)

848. Hotărîre pentru aprobarea sesizării privind interpretarea articolului 98 alineatul (6) din Constituția Republicii Moldova (nr. 743, 19 septembrie 2017)

849. Hotărîre cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale doamnei Lilia PALII (nr. 744, 19 septembrie 2017)

850. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Lilia PALII (nr. 745, 19 septembrie 2017)

851. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a doamnei Lilia PALII (nr. 746, 19 septembrie 2017)

852. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de consultanţă dintre Guvernul Republicii Moldova, reprezentat de Ministerul Economiei al Republicii Moldova, şi Corporaţia Financiară Internaţională, semnat la 24 iulie 2017 (nr. 747, 19 septembrie 2017)

853. Hotărîre pentru aprobarea Planului de acțiuni privind reducerea relelor tratamente, abuzului și discriminării față de persoanele aflate în custodia Poliției pentru anii 2017-2020 (nr. 748, 20 septembrie 2017)

854. Dispoziţie (nr. 93-d, 15 septembrie 2017)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1750. Ordin cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” şi a Instrucţiunii privind completarea acestuia (nr. 118, 28 august 2017)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

1751. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale (nr. 1068-T-08, 28 august 2017)

Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova

1752. Ordin cu privire la modificarea anexei la Ordinul nr.175 P§ 2 din 23 decembrie 2015 (nr. 107 P§1, 6 septembrie 2017)

Acte ale Serviciului Vamal

1753. Ordin cu privire la modificarea Anexei 2 la Ordinul Serviciului Vamal nr. 30-O din 28 ianuarie 2014 cu privire la aprobarea formularelor de executare silită a obligației vamale și a contractului-tip privind modificarea termenului de stingere a obligației vamale prin amînarea sau eșalonarea plăților (nr. 369-O, 18 septembrie 2017)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1754. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „ALLIANCE INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 41/3, 15 septembrie 2017)

1755. Hotărâre referitor la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare - Reasigurare „AMP BROKER” S.R.L. (nr. 41/4, 15 septembrie 2017)

1756. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 41/7, 15 septembrie 2017)

1757. Hotărâre cu privire la autorizarea reorganizării societăților pe acțiuni (nr. 41/8, 15 septembrie 2017)

1758. Hotărâre cu privire la autorizarea reorganizării societății pe acțiuni (nr. 41/9, 15 septembrie 2017)

1759. Hotărâre privind prescrierea repetată Asociației de Economii și Împrumut „SIPOTEANCA” de a prezenta raportul specializat (nr. 41/10, 15 septembrie 2017)

1760. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţelor Întreprinderii Mixte Compania de Asigurări „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” S.A. (nr. 41/13, 15 septembrie 2017)

1761. Ordonanță referitor la suspendarea operațiunilor la conturile bancare ale Asociației de Economii și Împrumut „SIPOTEANCA” (nr. 41/11-O, 15 septembrie 2017)

1762. Ordonanță privind iniţierea controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „VALEA VÎLCULUI” (nr. 41/12-O, 15 septembrie 2017)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1763. Hotărîre cu privire la numirea în funcția de director al Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral de pe lîngă Comisia Electorală Centrală (nr. 1098, 12 septembrie 2017)

1764. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la Tbilisi, Georgia (nr. 1099, 12 septembrie 2017)

1765. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 4401 din 23 decembrie 2015 (nr. 1100, 12 septembrie 2017)

1766. Hotărîre cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului comunei Zîrnești, raionul Cahul (nr. 1101, 12 septembrie 2017)

1767. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Abaclia, raionul Basarabeasca (nr. 1102, 12 septembrie 2017)

1768. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Peticeni, raionul Călărași (nr. 1103, 12 septembrie 2017)

1769. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Sipoteni, raionul Călărași (nr. 1104, 12 septembrie 2017)

1770. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Albina, raionul Cimișlia (nr. 1105, 12 septembrie 2017)

1771. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Batîr, raionul Cimișlia (nr. 1106, 12 septembrie 2017)

1772. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Hăsnășenii Noi, raionul Drochia (nr. 1107, 12 septembrie 2017)

1773. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Tîrnova, raionul Edineț (nr. 1108, 12 septembrie 2017)

1774. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Catranîc, raionul Fălești (nr. 1109, 12 septembrie 2017)

1775. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mărăndeni, raionul Fălești (nr. 1110, 12 septembrie 2017)

1776. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Crasnoarmeiscoe, raionul Hîncești (nr. 1111, 12 septembrie 2017)

1777. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ocnița (nr. 1112, 12 septembrie 2017)

1778. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Rogojeni, raionul Șoldănești (nr. 1113, 12 septembrie 2017)

1779. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Rădeni, raionul Strășeni (nr. 1114, 12 septembrie 2017)

1780. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Inești, raionul Telenești (nr. 1115, 12 septembrie 2017)

1781. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Negurenii Vechi, raionul Ungheni (nr. 1116, 12 septembrie 2017)

1782. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Baurci, UTA Găgăuzia (nr. 1117, 12 septembrie 2017)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1783. Decizie cu privire la examinarea demersului „SELECTCANAL-TV” SRL (nr. 19/128, 18 august 2017)

1784. Decizie cu privire la retragerea licenței de emisie eliberată „Vocea Media” SRL pentru postul de televiziune „Vocea Basarabiei TV” (nr. 19/129, 18 august 2017)

1785. Decizie cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la procedura și condițiile de eliberare a licențelor de emisie digitale și a autorizațiilor de retransmisie digitale pentru utilizarea multiplexurilor, aprobat prin Decizia CCA nr. 6/34 din 20.03.2015, modificat și completat prin Decizia CCA nr. 15/97 din 4 iulie 2017 (nr. 19/130, 18 august 2017)

1786. Decizie cu privire la examinarea demersului Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova (nr. 19/132, 18 august 2017)

1787. Decizie cu privire la bilanțul Concursului pentru suplinirea unei funcții vacante de membru al Consiliului de Observatori al Instituției Publice Naționale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”, anunţat prin Decizia nr. 16/108 din 21 iulie 2017 (nr. 20/133, 30 august 2017)

1788. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizațiile de retransmisie (nr. 20/134, 30 august 2017)

1789. Decizie cu privire la aprobarea Ofertei serviciilor de programe retransmise a „TV-TRUC” SRL (nr. 20/135, 30 august 2017)

1790. Decizie cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a condițiilor la autorizațiile de retransmisie (nr. 20/136, 30 august 2017)

1791. Decizie cu privire la examinarea sesizării dlui Vasile Năstase, președintele Asociației pentru Dezvoltarea Culturii și Protecției Drepturilor de Autor și Conexe „APOLLO”, nr. 778 din 19.07.2017 (nr. 20/137, 30 august 2017)

1792. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciului de programe al postului de radio „Hit FM” (nr. 20/138, 30 august 2017)

1793. Decizie cu privire la desemnarea membrilor CCA pentru efectuarea unor deplasări de serviciu și alocarea mijloacelor financiare pentru cheltuielile de deplasare (nr. 20/139, 30 august 2017)

1794. Decizie cu privire la implementarea Deciziei CCA nr. 33/192 din 5 decembrie 2016 „Cu privire la bilanțul Concursului de selectare a proiectelor de programe audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare pentru producere din Fondul de susținere a radiodifuzorilor, pentru anul 2016”, anunțat prin Decizia CCA nr. 30/179 din 28 octombrie 2016 (nr. 21/140, 4 septembrie 2017)

1795. Decizie cu privire la examinarea cererii de cesiune a licenței de emisie eliberată „ANALITICMEDIA - GRUP” SA pentru postul de televiziune „TV8” (nr. 21/141, 4 septembrie 2017)

1796. Decizie cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (nr. 21/142, 4 septembrie 2017)

1797. Decizie cu privire la retragerea licenței de emisie eliberată „VALIGON-IMPEX” SRL pentru postul de televiziune „TV Călărași” (nr. 21/143, 14 septembrie 2017)

1798. Decizie cu privire la mediatizarea spotului audio/video privind desfăşurarea celei de a III-a ediţii a Reuniunii Teatrelor Naţionale (nr. 22/144, 14 septembrie 2017)

1799. Decizie cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (nr. 22/145, 14 septembrie 2017)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1800. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de vicepreședinte al Curții de Apel Chișinău, judecătoriilor Criuleni și Orhei (nr. 582/26, 5 septembrie 2017)

1801. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de judecător la Curtea de Apel Comrat – 1 post, judecătoriile Chișinău – 4 posturi, Cimișlia (sediul Basarabeasca) - 1 post, Cahul (sediul Cantemir) - 1 post, Edineț – 2 posturi (sediul Dondușeni – 1 post, sediul Ocnița – 1 post), Căușeni (sediul Ștefan- Vodă) – 1 post și Comrat (sediul Vulcănești) – 1 post (nr. 583/26, 5 septembrie 2017)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte