Nr. 352-355 29.09.2017


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

587. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 376-VIII, 19 septembrie 2017)

588. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 162, 20 iulie 2017)

589. Decret privind conferirea de distincții de stat membrilor Grupului „DoReDoS” (nr. 375-VIII, 19 septembrie 2017)

590. Decret privind conferirea de distincții de stat unor colaboratori ai Serviciului de Protecție și Pază de Stat (nr. 377-VIII, 21 septembrie 2017)

591. Decret privind numirea doamnei Silvia GÎRBU în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău (nr. 378-VIII, 21 septembrie 2017)

592. Decret privind numirea doamnei Liuba PRUTEANU în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău (nr. 379-VIII, 21 septembrie 2017)

593. Decret privind numirea doamnei Ana COSTIUC în funcția de judecător la Judecătoria Căușeni (nr. 380-VIII, 21 septembrie 2017)

594. Decret privind eliberarea domnului Serghei CIOBANU din funcţia de judecător la Judecătoria Militară (nr. 381-VIII, 21 septembrie 2017)

595. Decret pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de amendament nr.1 la Acordul de contribuție între Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei și Republica Moldova (nr. 382-VIII, 21 septembrie 2017)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

92. Hotărâre privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi ale articolului 328 alin. (1) din Codul penal (excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu) (sesizările nr. 113g/2016 și nr. 8g/2017) (nr. 22, 27 iunie 2017)

93. Hotărâre pentru controlul constituţionalităţii Art. II din Legea nr.290 din 16 decembrie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (pensia specială a judecătorilor) (sesizarea nr.75a/2017) (nr. 25, 27 iulie 2017)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

855. Hotărîre cu privire la completarea Listei agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 359 din 26 mai 2014 (nr. 749, 26 septembrie 2017)

856. Hotărîre cu privire la aprobarea listelor studenţilor din instituţiile de învăţămînt superior şi elevilor din instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar cărora li se acordă burse de merit în anul de studii 2017-2018 (nr. 750, 26 septembrie 2017)

857. Hotărîre cu privire la listele candidaţilor la acordarea Bursei Preşedintelui Republicii Moldova pentru anul de studii 2017-2018 (nr. 751, 26 septembrie 2017)

858. Hotărîre cu privire la lichidarea unor instituții rezidențiale (nr. 752, 26 septembrie 2017)

859. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 753, 26 septembrie 2017)

860. Hotărîre pentru modificarea și completarea anexelor nr. 4, nr.5 și nr. 8 la Hotărîrea Guvernului nr. 1136 din 18 octombrie 2007 (nr. 754, 26 septembrie 2017)

861. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Oleg ROTARI (nr. 755, 27 septembrie 2017)

862. Hotărîre pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus privind colaborarea în domeniul educaţiei (nr. 756, 27 septembrie 2017)

863. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Memorandumului de parteneriat dintre Organizația Internațională a Francofoniei și Ministerul Educației și Sportului al Republicii Albania, Ministerul Educației și Științei al Republicii Armenia, Ministerul Educației și Științei al Republicii Bulgaria, Ministerul Educației și Științei al Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Educației Naționale al României privind cooperarea educațională în contextul cadrului strategic al francofoniei (2015-2022) (nr. 757, 27 septembrie 2017)

864. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului dintre Cancelaria de Stat a Republicii Moldova și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare privind implementarea proiectului „Consolidarea cadrului instituțional al Republicii Moldova în domeniul migrației și dezvoltării” în faza a II-a (nr. 758, 27 septembrie 2017)

865. Hotărîre cu privire la rezultatele încorporării în serviciul militar în aprilie–iulie 2017 şi încorporarea în serviciul militar în octombrie 2017–ianuarie 2018 (nr. 759, 27 septembrie 2017)

866. Hotărîre cu privire la modificarea punctului 3 din Hotărîrea Guvernului nr.281 din 3 mai 2017 (nr. 760, 27 septembrie 2017)

867. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului administrativ al organismelor de legătură pentru asigurarea de accidente legală cu scopul punerii în aplicare a Acordului dintre Republica Moldova şi Republica Federală Germania privind securitatea socială din 12 ianuarie 2017 şi acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia (nr. 761, 27 septembrie 2017)

868. Hotărîre cu privire la aprobarea semnării Acordului-cadru de parteneriat dintre Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova și Oficiul Francez pentru Imigrare și Integrare al Republicii Franceze pentru punerea în aplicare a programului OFII de ajutor pentru reintegrare în Republica Moldova (nr. 762, 27 septembrie 2017)

869. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului de împrumut dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova şi al Memorandumului de înţelegere ca parte integrantă a acestui Acord (nr. 763, 27 septembrie 2017)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova

1802. Ordin cu privire la abrogarea documentelor normativ-tehnice în domeniul securității industriale“ (nr. 147, 14 septembrie 2017)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1803. Ordin privind aprobarea formularului Procesului-verbal cu privire la contravenție (nr. 121, 13 septembrie 2017)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

1804. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind modalitatea de constituire a Comisiei de control şi procedura de control profesional administrativ al activității notarului (nr. 756, 18 septembrie 2017)

Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova

1805. Ordin cu privire la notificarea Organismului de Inspecţie şi Certificare SC „Bio Cert Tradițional” SRL (nr. 19, 1 septembrie 2017)

Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

1806. Ordin privind modificarea Anexei nr. 2 la Ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 2 din 15 ianuarie 2016 (nr. 84, 20 septembrie 2017)

Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

1807. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. A07.PS-01.Rg04-167, 25 august 2017)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1808. Hotărâre privind modificarea Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.26/10 din 13 iunie 2013 (nr. 41/6, 15 septembrie 2017)

Acte ale Consiliului Concurenţei

1809. Decizie (nr. OTC-38, 24 august 2017)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte