Nr. 356-359 06.10.2017


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

596. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 384 -VIII, 2 octombrie 2017)

597. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 165, 20 iulie 2017)

598. Hotărîre privind eliberarea doamnei Valentina CLEVADÎ din funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție și de vicepreședinte al Colegiului Civil, Comercial și de Contencios Administrativ al Curții Supreme de Justiție (nr. 199, 21 septembrie 2017)

599. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 9/2015 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 200, 21 septembrie 2017)

600. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Boris EIFMAN (nr. 383-VIII, 2 octombrie 2017)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

94. Hotărâre pentru interpretarea prevederilor articolului 98 alin. (6) din Constituţia Republicii Moldova (codecizia la remanierea guvernamentală) (Sesizarea nr. 5b/2017) (nr. 2, 24 ianuarie 2017)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

870. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la supravegherea suplimentară a băncilor, asigurătorilor/reasigurătorilor și a societăților de investiții care aparțin unui conglomerat financiar (nr. 764, 28 septembrie 2017)

871. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 765, 28 septembrie 2017)

872. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 766, 28 septembrie 2017)

873. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind Cerințele generale de igienă a produselor alimentare (nr. 767, 29 septembrie 2017)

874. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1108 din 25 septembrie 2006 (nr. 768, 29 septembrie 2017)

875. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 769, 29 septembrie 2017)

876. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de hotărîre a Parlamentului pentru modificarea şi completarea punctului 4.5 din Hotărîrea Parlamentului nr. 153 din 15 iulie 2011 pentru aprobarea Strategiei securităţii naţionale a Republicii Moldova (nr. 770, 29 septembrie 2017)

877. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 771, 29 septembrie 2017)

878. Hotărîre pentru modificarea punctului 4 din Hotărîrea Guvernului nr. 918 din 7 noiembrie 2014 (nr. 772, 29 septembrie 2017)

879. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra amendamentelor la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 773, 29 septembrie 2017)

880. Hotărîre cu privire la transmiterea şi schimbarea categoriei de destinaţie a unor terenuri (nr. 774, 29 septembrie 2017)

881. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind protecţia sănătății lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă (nr. 775, 2 octombrie 2017)

882. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 696 din 30 august 2017 (nr. 776, 3 octombrie 2017)

883. Hotărîre pentru modificarea şi completarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010 (nr. 777, 4 octombrie 2017)

884. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Mihail CHEIBAȘ (nr. 778, 4 octombrie 2017)

885. Hotărîre cu privire la completarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 19 iunie 2014 (nr. 779, 4 octombrie 2017)

886. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind eliberarea N-nitrozaminelor şi a substanţelor N-nitrozabile din tetinele şi suzetele fabricate din elastomeri sau cauciuc (nr. 780, 4 octombrie 2017)

887. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul adiţional la Convenţia privind contractul pentru transportul internaţional de mărfuri pe şosele (CMR) cu privire la scrisoarea de trăsură electronică, întocmit la Geneva la 20 februarie 2008 (nr. 781, 4 octombrie 2017)

888. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului, întocmit prin schimb de note, privind modul de recunoaştere a actelor oficiale de atestare a rezidenţei fiscale, eliberate de autorităţile competente ale Republicii Moldova şi Republicii Kazahstan în baza Convenţiei dintre Republica Moldova şi Republica Kazahstan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe proprietate din 15 iulie 1999 (nr. 782, 4 octombrie 2017)

889. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia Mondială a Turismului (UNWTO) privind organizarea celei de-a treia Conferinţe globale privind turismul vinicol a UNWTO (nr. 783, 4 octombrie 2017)

890. Hotărîre privind modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 492 din 24 aprilie 2003 (nr. 784, 4 octombrie 2017)

891. Hotărîre privind decernarea Marelui Premiu pentru merite deosebite în domeniul vitivinicol pe anul 2017 (nr. 785, 4 octombrie 2017)

892. Hotărîre cu privire la dobîndirea cetățeniei prin investiție (nr. 786, 4 octombrie 2017)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

1810. Ordin cu privire la suspendarea activităţii executorului judecătoresc Țivirenco Iurie (nr. 771, 27 septembrie 2017)

1811. Ordin cu privire la reînvestirea cu împuterniciri de exercitare a activității executorului judecătoresc Cîlcic Nicolae (nr. 772, 27 septembrie 2017)

Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova

1812. Ordin cu privire la Consiliul de supraveghere al IP „Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură” (nr. 133, 26 iulie 2017)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

1813. Hotărîre privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate prestat de Î.M. „Apă–Canal” Cahul (nr. 374/2017, 28 septembrie 2017)

Acte ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor

1814. Ordin cu privire la Comisia Medicamentelor Veterinare (nr. 328, 2 octombrie 2017)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1815. Hotărâre privind aprobarea Procedurii de achiziţionare de către societatea pe acțiuni a acţiunilor plasate de ea (nr. 42/1, 25 septembrie 2017)

1816. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 42/3, 25 septembrie 2017)

1817. Hotărâre privind reorganizarea unei societăți pe acțiuni (nr. 42/4, 25 septembrie 2017)

1818. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei CA „GENERAL ASIGURĂRI” S.A. (nr. 42/6, 25 septembrie 2017)

1819. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A. (nr. 42/7, 25 septembrie 2017)

1820. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei CA „KLASSIKA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 42/8, 25 septembrie 2017)

1821. Hotărâre cu privire la AEÎ „COSTULENI” (nr. 42/10, 25 septembrie 2017)

1822. Hotărâre cu privire la avertizarea unor AEÎ (nr. 42/11, 25 septembrie 2017)

1823. Hotărâre privind rezultatele controlului tematic în cadrul Companiei de Asigurări ”KLASSIKA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 43/1, 2 octombrie 2017)

1824. Hotărâre privind acordarea licenței Brokerului de Asigurare – Reasigurare „INSURANCE ING BROKER” S.R.L. (nr. 43/5, 2 octombrie 2017)

1825. Hotărâre referitor la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare „AXA BROKER” S.R.L. (nr. 43/6, 2 octombrie 2017)

1826. Hotărâre referitor la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare „INVEST - BROKER” S.R.L. (nr. 43/7, 2 octombrie 2017)

1827. Hotărâre cu privire la reperfectarea licenţei Societății de Asigurare-Reasigurare „MOLDCARGO” S.A. (nr. 43/8, 2 octombrie 2017)

1828. Hotărâre referitor la Somația executorului judecătoresc (nr. 43/9, 2 octombrie 2017)

1829. Ordonanţă privind abrogarea unei Ordonanțe (nr. 42/2-O, 25 septembrie 2017)

1830. Ordonanţă cu privire la sancționarea AEÎ (nr. 42/12-O, 25 septembrie 2017)

1831. Ordonanţă cu privire la sancționarea OM „M&M FINANCE MICRO CREDIT” S.R.L. (nr. 42/13-O, 25 septembrie 2017)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1832. Hotărâre cu privire la rapoartele privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru primul semestru al anului 2017 (nr. 1118, 19 septembrie 2017)

1833. Hotărâre cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități din data de 19 noiembrie 2017 (nr. 1119, 19 septembrie 2017)

1834. Hotărâre cu privire la stabilirea datei desfăşurării referendumului local privind revocarea primarului general al muncipiului Chișinău (nr. 1122, 19 septembrie 2017)

1835. Hotărâre cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea referendumului local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău din 19 noiembrie 2017 (nr. 1126, 26 septembrie 2017)

1836. Hotărâre cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a referendumului local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău (nr. 1137, 29 septembrie 2017)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1837. Decizie cu privire la examinarea plângerii f/nr. din 20.07.2017 parvenită din partea dlui Alexandru Tinică (nr. 22/146, 14 septembrie 2017)

1838. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile a SC „RADIO HIT” SRL (nr. 22/147, 14 septembrie 2017)

Acte ale Comisiei interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control

1839. Decizie (nr. 26-11/1-22/06-2017, 28 septembrie 2017)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

1840. Ordin cu privire la modificarea și completarea Anexei nr.2 la Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012 (nr. 351, 28 septembrie 2017)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1841. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii (nr. 253, 27 septembrie 2017)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte