Nr. 359 11.10.2017


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

601. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 397-VIII, 10 octombrie 2017)

602. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 172, 21 septembrie 2017)

603. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 391-VIII, 9 octombrie 2017)