Nr. 360-363 13.10.2017


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

604. Decret privind conferirea de distincții de stat unor cadre didactice (nr. 385-VIII, 5 octombrie 2017)

605. Decret privind conferirea de distincții de stat unor cadre didactice (nr. 387-VIII, 6 octombrie 2017)

606. Decret privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 389-VIII, 9 octombrie 2017)

607. Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 390-VIII, 9 octombrie 2017)

608. Decret cu privire la unele probleme privind cetățenia Republicii Moldova (nr. 392-VIII, 9 octombrie 2017)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

95. Hotărâre privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 364/1 din Codul de procedură penală (judecata pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală) (sesizarea nr. 156g/2016) (nr. 9, 9 martie 2017)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

893. Hotărîre pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă (nr. 787, 9 octombrie 2017)

894. Hotărîre cu privire la completarea punctului 81 din Condiţiile unice de salarizare a personalului din unităţile bugetare, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.381 din 13 aprilie 2006 (nr. 788, 9 octombrie 2017)

895. Hotărîre cu privire la aprobarea Protocolului, încheiat la Chișinău la 22 august 2017, de modificare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia Eurasiatică de Brevete privind protecţia juridică a invenţiilor pe teritoriul Republicii Moldova după denunţarea de către Republica Moldova a Convenţiei eurasiatice de brevete, semnat la Chişinău la 12 aprilie 2012 (nr. 789, 10 octombrie 2017)

896. Hotărîre cu privire la Corpul de Control al Prim-ministrului (nr. 790, 10 octombrie 2017)

897. Hotărîre pentru aprobarea Planului de acţiuni privind reducerea riscurilor în domeniul spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2017-2019 (nr. 791, 11 octombrie 2017)

898. Hotărîre cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Andrei CHISTOL (nr. 797, 11 octombrie 2017)

899. Hotărîre cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale doamnei Gabriela FRUNZĂ-DANAIL (nr. 798, 11 octombrie 2017)

900. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Liliana IAȘAN (nr. 799, 11 octombrie 2017)

901. Hotărîre cu privire la suspendarea din funcţie a doamnei Maria CĂRĂUȘ (nr. 800, 11 octombrie 2017)

902. Hotărîre cu privire la modificarea punctului 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 165 din 21 martie 2017 (nr. 801, 11 octombrie 2017)

903. Hotărîre pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Addendumului nr.1 la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană cu privire la reabilitarea rețelelor de transport electric ale Î.S. „Moldelectrica”, semnat la Chișinău la 17 decembrie 2012 (nr. 802, 11 octombrie 2017)

904. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea art. 9 din Legea bugetului de stat pentru anul 2017 nr. 279 din 16 decembrie 2016 (nr. 803, 11 octombrie 2017)

905. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 804, 11 octombrie 2017)

906. Dispoziţie (nr. 96-d, 9 octombrie 2017)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei şi Infrastructurii al Republicii Moldova

1842. Ordin cu privire la abrogarea Ordinului Ministerului Economiei nr.51 din 08.04.2013 (nr. 177, 29 septembrie 2017)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

1843. Ordin cu privire la intrarea în vigoare şi stingerea unor tratate internaţionale (nr. 1164-T-09, 26 septembrie 2017)

1844. Ordin cu privire la sancţiunile cuprinzătoare aplicate Republicii Populare Democrate Coreene prin adoptarea rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite S/RES/2375 (2017) din 11 septembrie 2017 (nr. 1184-S-10, 28 septembrie 2017)

1845. Ordin cu privire la situaţia din Republica Mali şi aplicarea măsurilor restrictive prin adoptarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite S/RES/2374 (2017) din 5 septembrie 2017 (nr. 1185-S-11, 28 septembrie 2017)

Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului al Republicii Moldova

1846. Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului nr. 59 din 6 aprilie 2017 (nr. 36, 27 septembrie 2017)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova şi ale Ministerului Economiei şi Infrastructurii al Republicii Moldova

1847. Ordin comun cu privire la aprobarea Listei agenților economici-întreprinderi ale industriei ușoare și a tipurilor de servicii prestate de către aceștia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanților plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecționare activă, impozitate cu TVA la cota zero (nr. 341-0, 4 septembrie 2017) (nr. 136, 4 septembrie 2017)

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

1848. Indicii preţurilor de consum.

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1849. Decizie cu privire la examinarea propunerilor de monitorizare a serviciilor de programe ale unor radiodifuzori (nr. 23/155, 27 septembrie 2017)

1850. Decizie cu privire la reperfectarea licenței de emisie eliberată ÎCS „Jurnal de Chișinău Plus” SRL pentru postul de televiziune „Jurnal TV” (nr. 23/157, 27 septembrie 2017)

1851. Decizie cu privire la examinarea cererii de prelungire de drept a licenței de emisie eliberată AO „CULTURA DIVINĂ” pentru postul de radio „Cultura Divină” (nr. 23/162, 27 septembrie 2017)

1852. Decizie cu privire la retragerea licenței de emisie eliberată „RADIOUL LOCAL” SRL pentru postul de radio prin fir „Radio Chișcăreni” (nr. 23/163, 27 septembrie 2017)

1853. Decizie cu privire la examinarea unor cereri de retragere a autorizațiilor de retransmisie (nr. 23/164, 27 septembrie 2017)

1854. Decizie cu privire la examinarea cererii de eliberare a autorizației de retransmisie „CosComSat” SRL (nr. 23/165, 27 septembrie 2017)

1855. Decizie cu privire la propunerile de monitorizare a serviciilor de programe ale unor radiodifuzori (nr. 25/175, 10 octombrie 2017)

1856. Decizie cu privire la completarea și modificarea Deciziei CCA nr. 16/101 din 21 iulie 2017 „Cu privire la accesul persoanelor cu deficiențe de auz și văz la serviciile de programe audiovizuale și abrogarea Deciziei CCA nr. 21 din 26 februarie 2008” (nr. 25/177, 10 octombrie 2017)

1857. Decizie cu privire la aprobarea „Concepției privind reflectarea campaniei electorale la referendumul local privind revocarea domnului Chirtoacă Dorin din funcția de primar general al municipiului Chișinău din 19 noiembrie 2017 de către instituțiile audiovizualului din Republica Moldova” (nr. 25/178, 10 octombrie 2017)

Acte ale Comisiei Naționale de Heraldică

1858. Decizie cu privire la înregistrarea unor simboluri corporative ale Penitenciarului nr. 4-Cricova al Departamentului Instituțiilor Penitenciare al Ministerului Justiției în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 453-IV.01, 12 aprilie 2016)

1859. Decizie cu privire la înregistrarea unor însemne corporative ale Comisiei Naţionale de Heraldică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 514-IV.01, 23 noiembrie 2016)

1860. Decizie cu privire la înregistrarea unor însemne corporative ale Curţii Constituționale a Republicii Moldova în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 515-IV.01, 23 noiembrie 2016)

1861. Decizie cu privire la înregistrarea unor simboluri corporative ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 516-IV.01, 23 noiembrie 2016)

1862. Decizie cu privire la înregistrarea unor simboluri corporative ale Autorităţii Naţionale de Integritate în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 517-IV.01, 23 noiembrie 2016)

1863. Decizie cu privire la înregistrarea unor simboluri corporative ale Inspecţiei Financiare a Ministerului Finanţelor în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 518-IV.01, 23 noiembrie 2016)

1864. Decizie cu privire la înregistrarea emblemei Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 519-IV.01, 23 noiembrie 2016)

1865. Decizie cu privire la înregistrarea unor simboluri corporative ale Direcţiei nr. 4 (Antidrog) a Inspectoratului Naţional de Investigaţii al Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 520-IV.01, 23 noiembrie 2016)

1866. Decizie cu privire la înregistrarea unor simboluri corporative ale Centrului tehnico-criminalistic şi expertize judiciare al Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 521-IV.01, 23 noiembrie 2016)

1867. Decizie cu privire la înregistrarea unor simboluri corporative ale Serviciului protecţie internă şi anticorupţie al Ministerului Afacerilor Interne în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 522-IV.01, 23 noiembrie 2016)

1868. Decizie cu privire la înregistrarea unor simboluri corporative ale Direcţiei investigaţii speciale a Departamentului Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 523-IV.01, 23 noiembrie 2016)

1869. Decizie cu privire la înregistrarea stemei şi drapelului Organizaţiei de Pază „Kirsan Security” S.R.L. în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 524-IV.01, 23 noiembrie 2016)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte