Nr. 335-339 15.09.2017


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

575. Decret pentru promulgarea Legii privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război (nr. 364-VIII, 5 septembrie 2017)

576. Lege privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război (nr. 161, 20 iulie 2017)

577. Decret privind numirea în funcție a unui judecător (nr. 365-VIII, 5 septembrie 2017)

578. Decret privind suspendarea acţiunii Hotărîrii Guvernului nr.709 din 6 septembrie 2017 (nr. 366-VIII, 6 septembrie 2017)

579. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Militar” unor colaboratori ai Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (nr. 367-VIII, 8 septembrie 2017)

580. Decret privind numirea în funcție a unor președinți ai instanțelor judecătorești (nr. 368-VIII, 8 septembrie 2017)

581. Decret privind numirea în funcție a unui judecător (nr. 369-VIII, 8 septembrie 2017)

582. Decret privind numirea domnului Dan DOLGHIERI în funcția de judecător la Judecătoria Edineț (nr. 370-VIII, 8 septembrie 2017)

583. Decret privind aprobarea semnării Acordului de împrumut între Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Acordului de finanțare între Republica Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare și Acordului de grant între Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Adaptarea la schimbările climatice” (nr. 371-VIII, 8 septembrie 2017)

584. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” domnului Vladimir CARPOV (nr. 372-VIII, 11 septembrie 2017)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

89. Hotărâre privind controlul constituționalității Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 105-VIII din 28 martie 2017 privind desfăşurarea referendumului republican consultativ asupra unor probleme de interes naţional (referendumul republican consultativ) (sesizarea nr.40a/2017) (nr. 24, 27 iulie 2017)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

824. Hotărîre сu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Justiției (nr. 698, 30 august 2017)

825. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea Codului educației al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014 (nr. 721, 7 septembrie 2017)

826. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea articolului 44 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (nr. 722, 8 septembrie 2017)

827. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi pentru anii 2017-2022 (nr. 723, 8 septembrie 2017)

828. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru anii 2017-2020 privind (re)integrarea cetățenilor Republicii Moldova reîntorși de peste hotare (nr. 724, 8 septembrie 2017)

829. Hotărîre cu privire la Mecanismul de coordonare a politicii de stat în domeniul diasporei, migrației și dezvoltării (nr. 725, 8 septembrie 2017)

830. Hotărîre cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Serghei CURNIC (nr. 726, 13 septembrie 2017)

831. Hotărîre cu privire la aprobarea Raportului semianual privind executarea bugetului public național și a componentelor acestuia pe anul 2017 (nr. 727, 13 septembrie 2017)

832. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 728, 13 septembrie 2017)

833. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Elene privind cooperarea în domeniul combaterii crimei organizate, traficului ilicit de droguri și substanțe psihotrope, terorismului și altor tipuri de infracțiuni grave (nr. 729, 13 septembrie 2017)

834. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului privind difuzarea documentelor de standardizare interstatală şi acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia (nr. 730, 13 septembrie 2017)

835. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind acceptarea Protocolului adiţional 5 la Acordul de amendare şi aderare la Acordul Central European de Comerţ Liber (CEFTA), adoptat la Belgrad la 26 mai 2017 (nr. 731, 13 septembrie 2017)

836. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării celui de al doilea Amendament la Acordul de asistenţă privind obiectivul de dezvoltare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru creşterea comerţului şi a investiţiilor în sectoarele-cheie, semnat la Chişinău la 28 septembrie 2016 (nr. 732, 13 septembrie 2017)

837. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării primului Amendament la Acordul de asistenţă privind obiectivul de dezvoltare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru o guvernare democratică mai eficientă şi mai responsabilă, semnat la Chişinău la 28 septembrie 2016 (nr. 733, 13 septembrie 2017)

838. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr. 297 din 11 mai 2017 (nr. 734, 13 septembrie 2017)

839. Hotărîre cu privire la completarea punctului 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 708 din 6 septembrie 2017 (nr. 735, 13 septembrie 2017)

840. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului Republica Moldova – NATO pentru anii 2017-2019 (nr. 736, 13 septembrie 2017)

841. Dispoziţie (nr. 91-d, 13 septembrie 2017)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova

1732. Ordin cu privire la abrogarea unor documente normative (nr. 139, 7 septembrie 2017)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1733. Ordin privind modificarea Ordinului nr.104 din 4 iulie 2017 „Cu privire la aprobarea termenelor de prezentare a rapoartelor financiare pe semestrul I și 9 luni ale anului 2017” (nr. 119, 4 septembrie 2017)

1734. Ordin cu privire la aprobarea termenului de prezentare a rapoartelor financiare pe 9 luni ale anului 2017 (nr. 120, 4 septembrie 2017)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

1735. Ordin cu privire la încetarea activităţii executorului judecătoresc Gușan Nicolae (nr. 721, 5 septembrie 2017)

1736. Ordin cu privire la aprobarea Regulilor privind numărul, periodicitatea şi durata convorbirilor telefonice care pot fi efectuate sau primite de condamnat (nr. 730, 8 septembrie 2017)

Acte ale Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

1737. Ordin cu privire la aprobarea formularului chitanţei de încasare a amenzii la locul constatării contravenţiei (nr. 118, 5 mai 2017)

Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova

1738. Ordin cu privire la monitorizarea stării sanitare a localităților (nr. 668, 21 august 2017)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1739. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Serviciului Vamal nr. 30-O din 28 ianuarie 2014 cu privire la aprobarea formularelor de executare silită a obligației vamale și a contractului-tip privind modificarea termenului de stingere a obligației vamale prin amînarea sau eșalonarea plăților (nr. 312-O, 8 august 2017)

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

1740. Indicii preţurilor de consum.

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1741. Hotărâre privind rezultatele controlului tematic în cadrul Societății de Asigurări ”ACORD GRUP” S.A. (nr. 40/1, 8 septembrie 2017)

1742. Hotărâre privind rezultatele controlului tematic în cadrul Companiei de Asigurări ”GARANȚIE” S.A. (nr. 40/2, 8 septembrie 2017)

1743. Hotărâre cu privire la retragerea licenței Întreprinderii cu Capital Străin Broker de Asigurare „INSURANCE CONSULTING & SOLUTIONS”S.R.L. (nr. 40/3, 8 septembrie 2017)

1744. Hotărâre cu privire la aprobarea actului de reevaluare a părţii sociale deţinute de COMPANIA FIDUCIARĂ „COLABORARE” S.A. în proces de lichidare (nr. 40/7, 8 septembrie 2017)

1745. Hotărâre cu privire la reperfectarea licenţei Asociaţiei de Economii şi Împrumut „FĂGURAȘ-VADUL LUI ISAC” (nr. 40/8, 8 septembrie 2017)

1746. Ordonanță cu privire la suspendarea operațiunilor la conturile bancare ale Întreprinderii cu Capital Străin Broker de Asigurare „INSURANCE CONSULTING & SOLUTIONS” S.R.L. (nr. 40/4-O, 8 septembrie 2017)

1747. Ordonanță cu privire la completarea pct.2 din Ordonanța nr.38/9-O din 03.07.2015 (nr. 40/9-O, 8 septembrie 2017)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

1748. Ordin cu privire la modificarea pct. 5 din Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 167 din 20 februarie 2014 (nr. 321, 8 septembrie 2017)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1749. Extras din Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 596/27 din 12 septembrie 2017.

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte