Nr. 322-328 01.09.2017


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

559. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” unor participanți la operațiunea Iași-Chișinău (nr. 348-VIII, 24 august 2017)

560. Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de implementare al Acordului dintre Republica Albania, Republica Austria, Bosnia și Herțegovina, Republica Bulgaria, Ungaria, Republica Macedonia, Republica Moldova, Muntenegru, România, Republica Serbia, Republica Slovenia privind schimbul automatizat de date ADN, date dactiloscopice și date de înmatriculare a vehiculului (nr. 349-VIII, 24 august 2017)

561. Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Republica Moldova și Regatul Suediei cu privire la cooperarea pentru dezvoltare (2017-2020) (nr. 350-VIII, 24 august 2017)

562. Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Republica Albania, Republica Austria, Bosnia și Herțegovina, Republica Bulgaria, Ungaria, Republica Macedonia, Republica Moldova, Muntenegru, România, Republica Serbia, Republica Slovenia privind schimbul automatizat de date ADN, date dactiloscopice și date de înmatriculare a vehiculului (nr. 351-VIII, 24 august 2017)

563. Decret cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de comerț liber dintre Republica Moldova și Republica Populară Chineză (nr. 352-VIII, 24 august 2017)

564. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 353-VIII, 27 august 2017)

565. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 354-VIII, 27 august 2017)

566. Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 355-VIII, 27 august 2017)

567. Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 356-VIII, 27 august 2017)

568. Decret privind redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 357-VIII, 29 august 2017)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

774. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului naţional de securitate transfuzională şi autoasigurare a ţării cu produse sangvine pentru anii 2017-2021 (nr. 657, 23 august 2017)

775. Hotărîre pentru aprobarea regulamentelor cu privire la Registrul de stat al actelor locale (nr. 672, 28 august 2017)

776. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului sanitar privind suplimentele alimentare (nr. 674, 28 august 2017)

777. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 675, 29 august 2017)

778. Hotărîre privind aprobarea mecanismului de elaborare şi coordonare a planurilor sectoriale şi locale de acţiuni anticorupţie pentru anii 2018-2020 (nr. 676, 29 august 2017)

779. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 677, 30 august 2017)

780. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Elena CERNEI (nr. 678, 30 august 2017)

781. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 1240 din 27 octombrie 2006 (nr. 679, 30 august 2017)

782. Hotărîre pentru completarea anexei nr.3 la Cerinţele privind calitatea şi comercializarea seminţelor de plante furajere (nr. 680, 30 august 2017)

783. Hotărîre cu privire la modificarea, completarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 681, 30 august 2017)

784. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia în domeniul formării şi instruirii personalului din organele de drept (nr. 682, 30 august 2017)

785. Hotărîre cu privire la acordarea de împuterniciri (nr. 683, 30 august 2017)

786. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului-cadru dintre Republica Moldova şi Corporaţia Financiară Nordică de Mediu, întocmit la Chişinău la 21 iunie 2017 (nr. 684, 30 august 2017)

787. Hotărîre pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Declarației comune de intenție dintre Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova și Ministerul Federal al Economiei și Energiei al Republicii Federale Germania privind continuarea colaborării în cadrul pregătirii și perfecționării managerilor de la întreprinderile din diferite sectoare ale economiei Republicii Moldova (nr. 685, 30 august 2017)

788. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Georgiei privind cooperarea în domeniul standardizării, metrologiei, evaluării conformității și supravegherii pieței (nr. 686, 30 august 2017)

789. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Înţelegerii administrative pentru aplicarea prevederilor articolelor 6-9 ale Acordului dintre Republica Moldova şi Republica Federală Germania privind securitatea socială, semnat la Chişinău la 12 ianuarie 2017, şi acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia (nr. 687, 30 august 2017)

790. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Tratatului de la Marrakesh pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficienţe de vedere sau cu alte dificultăţi de citire a materialelor imprimate, adoptat la Marrakesh la 27 iunie 2013 (nr. 688, 30 august 2017)

791. Hotărîre privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2017 nr.279 din 16 decembrie 2016 ca urmare a reorganizării structurale a administrației publice centrale (nr. 689, 30 august 2017)

792. Hotărîre cu privire la organizarea şi funcționarea Ministerului Economiei şi Infrastructurii (nr. 690, 30 august 2017)

793. Hotărîre cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (nr. 691, 30 august 2017)

794. Hotărîre cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Apărării (nr. 692, 30 august 2017)

795. Hotărîre cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne (nr. 693, 30 august 2017)

796. Hotărîre cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (nr. 694, 30 august 2017)

797. Hotărîre cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (nr. 695, 30 august 2017)

798. Dispoziţie (nr. 88-d, 23 august 2017)

799. Dispoziţie (nr. 89-d, 24 august 2017)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

1635. Ordin cu privire la modificarea Ordinului ministrului justiției nr. 431 din 20.05.2017 (nr. 683, 23 august 2017)

Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului al Republicii Moldova

1636. Ordin cu privire la modificarea şi completarea Ordinului nr. 79 din 5 aprilie 2016 (nr. 4, 14 august 2017)

Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

1637. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de avizare a dispozitivelor de creare şi/sau verificare a semnăturii electronice şi a produselor asociate semnăturii electronice (nr. 25, 17 martie 2017)

1638. Ordin privind completarea Anexei nr. 2 la Ordinul directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr. 2 din 15 ianuarie 2016 (nr. 74, 23 august 2017)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1639. Ordin privind abrogarea Ordinului Serviciului Vamal nr.445-O din 17.10.2014 “Cu privire la aprobarea Regulamentului privind amînarea determinării definitive a valorii în vamă a mărfurilor importate” (nr. 314-O, 9 august 2017)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

1640. Hotărîre privind retragerea măsurilor de reglementare preventivă a pieţei de furnizare cu ridicata a unor segmente-trunchi de linii închiriate, indiferent de tehnologia utilizată pentru punerea la dispoziţie de capacitate închiriată sau rezervată (nr. 35, 24 august 2017)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1641. Hotărâre privind rezultatele controlului tematic în cadrul Societății pe Acțiuni ”MOLDASIG” (nr. 37/1, 25 august 2017)

1642. Hotărâre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare – Reasigurare „WEB BROKER” S.R.L. (nr. 37/4, 25 august 2017)

1643. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „ASTERRA GRUP” S.A. (nr. 37/5, 25 august 2017)

1644. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „GENERAL ASIGURĂRI” S.A. (nr. 37/6, 25 august 2017)

1645. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A. (nr. 37/7, 25 august 2017)

1646. Hotărâre referitor la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare „LUCIADA” S.R.L. (nr. 37/8, 25 august 2017)

1647. Hotărâre cu privire reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare „PLUS ASIG” S.R.L. (nr. 37/9, 25 august 2017)

1648. Hotărâre cu privire la Procedura de verificare a datelor din registrele deținătorilor de valori mobiliare aferente instituțiilor financiare și societăților de asigurări (nr. 37/10, 25 august 2017)

1649. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 37/12, 25 august 2017)

1650. Hotărâre cu privire la autorizarea reorganizării societății pe acțiuni (nr. 37/13, 25 august 2017)

1651. Hotărâre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „RĂDOAIA” (nr. 37/14, 25 august 2017)

1652. Hotărâre cu privire la eliberarea licenţei pentru desfăşurarea activităţii Asociaţiei de Economii şi Împrumut „CORJEUȚI” (nr. 37/15, 25 august 2017)

1653. Hotărâre referitor la neprezentarea de către unele organizaţii de microfinanţare a rapoartelor specifice (nr. 37/16, 25 august 2017)

1654. Hotărâre cu privire la prescrierea unor asociaţii de economii şi împrumut de a achita plățile regulatorii de funcționare (nr. 37/17, 25 august 2017)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1655. Hotărîre cu privire la degrevarea de atribuțiile de serviciu de la locul de muncă permanent și convocarea membrilor care nu activează permanent la Comisia Electorală Centrală (nr. 1045, 25 iulie 2017)

1656. Hotărîre cu privire la repartizarea atribuțiilor între membrii Comisiei Electorale Centrale în perioada electorală (nr. 1046, 25 iulie 2017)

1657. Hotărîre cu privire la stabilirea locului şi timpului primirii documentelor pentru înregistrarea participanților la referendumul republican consultativ (nr. 1047, 25 iulie 2017)

1658. Hotărîre cu privire la inițierea procedurii de validare a unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 1048, 25 iulie 2017)

1659. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Bubuieci, municipiul Chișinău (nr. 1049, 25 iulie 2017)

1660. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Peticeni, raionul Călărași (nr. 1050, 25 iulie 2017)

1661. Hotărîre cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Comisiei Electorale Centrale (nr. 1051, 27 iulie 2017)

1662. Hotărîre cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului comunei Ghiliceni, raionul Telenești (nr. 1052, 1 august 2017)

1663. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la cea de-a 26-a ediție a conferinței anuale ACEEEO, care va avea loc la Sofia, Bulgaria (nr. 1053, 1 august 2017)

1664. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Chișinău (nr. 1054, 1 august 2017)

1665. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Basarabeasca (nr. 1055, 1 august 2017)

1666. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Moara de Piatră, raionul Drochia (nr. 1056, 1 august 2017)

1667. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Albinețul Vechi, raionul Fălești (nr. 1057, 1 august 2017)

1668. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Călugăr, raionul Fălești (nr. 1058, 1 august 2017)

1669. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Voinescu, raionul Hîncești (nr. 1059, 1 august 2017)

1670. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Leova (nr. 1060, 1 august 2017)

1671. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ciorești, raionul Nisporeni (nr. 1061, 1 august 2017)

1672. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ciutești, raionul Nisporeni (nr. 1062, 1 august 2017)

1673. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ocnița (nr. 1063, 1 august 2017)

1674. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Peciște, raionul Rezina (nr. 1064, 1 august 2017)

1675. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Dumbrăvița, raionul Sîngerei (nr. 1065, 1 august 2017)

1676. Hotărîre cu privire la declararea vacanței unui mandat de consilier în Consiliul raional Telenești (nr. 1066, 1 august 2017)

1677. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Telenești, raionul Telenești (nr. 1067, 1 august 2017)

1678. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ghiliceni, raionul Telenești (nr. 1068, 1 august 2017)

1679. Hotărîre cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului comunei Lăpușna, raionul Hîncești (nr. 1069, 15 august 2017)

1680. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Vălcineț, raionul Călărași (nr. 1070, 15 august 2017)

1681. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Tocuz, raionul Căușeni (nr. 1071, 15 august 2017)

1682. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Pivniceni, raionul Dondușeni (nr. 1072, 15 august 2017)

1683. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Edineț (nr. 1073, 15 august 2017)

1684. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Lăpușna, raionul Hîncești (nr. 1074, 15 august 2017)

1685. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ialoveni (nr. 1075, 15 august 2017)

1686. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Nimoreni, raionul Ialoveni (nr. 1076, 15 august 2017)

1687. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Chiperceni, raionul Orhei (nr. 1077, 15 august 2017)

1688. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Purcari, raionul Ștefan Vodă (nr. 1078, 15 august 2017)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1689. Extras din Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 536/25 din 8 august 2017.

Acte ale Consiliului Concurenţei

1690. Decizie (nr. ASR-37, 2 august 2017)

Acte ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale

1691. Ordin cu privire la publicarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2016 (nr. 165-A, 4 august 2017)

Acte ale Comisiei interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control

1692. Decizie (nr. 26-11/1-22/05-2017, 28 august 2017)

Acte ale Comisiei Naționale de Heraldică

1693. Decizie cu privire la înregistrarea unor distincţii ale Parlamentului Republicii Moldova în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 24-V.01, 27 iunie 2017)

1694. Decizie cu privire la înregistrarea stemei și drapelului familiei Lebedinschi în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 37-V.01, 27 iunie 2017)

1695. Decizie cu privire la înregistrarea stemei și drapelului familiei Boguş în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 38-V.01, 27 iunie 2017)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

1696. Ordin Cu privire la modificarea și completarea Ordinului SFS nr. 129 din 29 mai 2017 cu privire la eliberarea confirmării veniturilor obținute în Republica Moldova de cetățenii Republicii Moldova pentru a fi prezentată organelor abilitate peste hotarele țării (nr. 278, 21 august 2017)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte