Nr. 347-360 25.12.2015


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

661. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unui autovehicul (nr.1870-VII, 18 decembrie 2015)

662. Lege privind importul unui autovehicul (nr.220, 3 decembrie 2015)

663. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru abrogarea Legii nr. 760-XIV din 24 decembrie 1999 privind garanțiile sociale ale membrilor de Guvern în cazul demisionării, reorganizării Guvernului sau expirării mandatului său (nr.1871-VII, 18 decembrie 2015)

664. Lege pentru abrogarea Legii nr. 760-XIV din 24 decembrie 1999 privind garanțiile sociale ale membrilor de Guvern în cazul demisionării, reorganizării Guvernului sau expirării mandatului său (nr.222, 3 decembrie 2015)

665. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 11 la Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr.1875-VII, 18 decembrie 2015)

666. Lege pentru modificarea anexei nr. 11 la Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr.226, 10 decembrie 2015)

667. Hotărîre privind constituirea Comisiei speciale pentru selectarea candidaţilor la funcţia de Avocat al Poporului pentru drepturile copilului (nr.207, 20 noiembrie 2015)

668. Hotărîre privind constituirea Comisiei de anchetă pentru evaluarea exercitării atribuțiilor autorităților statului în procesul de monitorizare a executării angajamentelor care derivă din contractul de concesiune a activelor aflate în gestiunea Întreprinderii de Stat „Aeroportul Internațional Chișinău” şi a terenului aferent acestora (nr. 221, 3 decembrie 2015)

669. Hotărîre privind Raportul asupra activității Comisiei Naționale a Pieței Financiare și asupra funcționării pieței financiare nebancare pentru anul 2014 (nr.236, 17 decembrie 2015)

670. Hotărîre cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare pe anul 2016 (nr.237, 17 decembrie 2015)

671. Decret privind conferirea de distincţii de stat unui grup de colaboratori ai organelor afacerilor interne (nr.1876-VII, 18 decembrie 2015)

672. Decret privind desemnarea candidatului pentru funcţia de Prim-ministru (nr.1877-VII, 21 decembrie 2015)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

963. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pe anii 2015-2017 pentru implementarea Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020 (nr. 858, 17 decembrie 2015)

964. Hotărîre cu privire la acordarea unor plăţi directe proprietarilor de terenuri agricole amplasate după traseul Rîbniţa-Tiraspol în anul 2015 (nr. 859, 18 decembrie 2015)

965. Hotărîre cu privire la modificarea destinaţiei unui teren (nr. 860, 18 decembrie 2015)

966. Hotărîre cu privire la modificarea destinaţiei unui teren (nr. 861, 18 decembrie 2015)

967. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea fondurilor de urgenţă ale Guvernului (nr. 862, 18 decembrie 2015)

968. Hotărîre cu privire la modificarea destinaţiei unui teren (nr. 863, 18 decembrie 2015)

969. Hotărîre cu privire la modificarea destinaţiei unor terenuri (nr. 864, 18 decembrie 2015)

970. Hotărîre cu privire la crearea Comisiei pentru gestionarea patrimoniului public rămas în urma participării Republicii Moldova la Expoziţia Mondială „Milano 2015” (nr. 865, 18 decembrie 2015)

971. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.972 din 18 octombrie 2010 (nr. 866, 18 decembrie 2015)

972. Hotărîre cu privire la transferul unei zile de odihnă din anul 2016 (nr. 867, 18 decembrie 2015)

973. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind statistica transportului aerian de pasageri, mărfuri şi poştă şi a structurii de înregistrare pentru transmiterea datelor statistice (nr. 868, 18 decembrie 2015)

974. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 (nr. 869, 21 decembrie 2015)

975. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 871, 21 decembrie 2015)

976. Hotărîre cu privire la lucrările și serviciile contra plată, mărimea tarifelor la servicii, modul de formare și utilizare a veniturilor colectate de către autoritățile/instituțiile subordonate Ministerului Educației (nr. 872, 21 decembrie 2015)

977. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 20 din 20 ianuarie 2009 (nr. 873, 22 decembrie 2015)

978. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de acordare a locuinţelor de serviciu administrate de către Ministerul Apărării şi unităţile militare ale Armatei Naţionale (nr. 874, 22 decembrie 2015)

979. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de selectare a societăților de audit și termenii de referință pentru auditarea situațiilor financiare anuale ale întreprinderilor de stat și societăților pe acțiuni în care cota statului depășește 50% din capitalul social (nr. 875, 22 decembrie 2015)

980. Hotărîre cu privire la aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2016 (nr. 879, 23 decembrie 2015)

981. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 880, 23 decembrie 2015)

982. Hotărîre cu privire la distribuirea mijloacelor bugetare (nr. 881, 23 decembrie 2015)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

2640. Ordin cu privire la publicarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2014 (nr. 197, 2 decembrie 2015)

2641. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.47 din 31.03.2010 (nr. 203, 18 decembrie 2015)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

2642. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „ASTERRA GRUP” S.A. (nr. 64/3, 11 decembrie 2015)

2643. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 64/4, 11 decembrie 2015)

2644. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Asociaţiei de Economii şi Împrumut „CIRCULAR-FIN” (nr. 64/6, 11 decembrie 2015)

2645. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societăţii pe acţiuni “OLERO” (nr. 64/8, 11 decembrie 2015)

2646. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii pe acţiuni „BURSA DE VALORI A MOLDOVEI” (nr. 64/9, 11 decembrie 2015)

2647. Hotărîre cu privire la aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acţiunilor emise de Societatea pe acțiuni „DALIA” (nr. 64/10, 11 decembrie 2015)

2648. Hotărîre cu privire la aprobarea prospectului ofertei de preluare obligatorie a acţiunilor emise de ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ MOLDO-CEHĂ „BEERMASTER” S.A. (nr. 64/11, 11 decembrie 2015)

2649. Hotărîre cu privire la eliberarea licenţei Întreprinderii Mixte Brokerului de Asigurare-Reasigurare “NOVA ASSISTANCE” S.R.L. (nr. 65/8, 18 decembrie 2015)

2650. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de activitate a Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare pentru anul 2016 (nr. 65/15, 18 decembrie 2015)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

2651. Hotărîre cu privire la securizarea procesului de votare la alegerile locale noi în comuna Lingura, raionul Cantemir, și satul Coșernița, raionul Criuleni, din data de 15 noiembrie 2015 (nr. 4275, 10 noiembrie 2015)

2652. Hotărîre cu privire la aprobarea modelelor buletinelor de vot pentru alegerile locale noi (nr. 4276, 10 noiembrie 2015)

2653. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 4167 din 2 octombrie 2015 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Lingura nr. 17, raionul Cantemir” (nr. 4277, 10 noiembrie 2015)

2654. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX”, în vederea monitorizării alegerilor locale noi din 15 noiembrie 2015 (nr. 4278, 10 noiembrie 2015)

2655. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Basarabeasca (nr. 4279, 10 noiembrie 2015)

2656. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Halahora de Sus, raionul Briceni (nr.4280, 10 noiembrie 2015)

2657. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Cantemir, raionul Cantemir (nr. 4281, 10 noiembrie 2015)

2658. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Vărzăreștii Noi, raionul Călărași (nr. 4282, 10 noiembrie 2015)

2659. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Chircăieștii Noi, raionul Căușeni (nr. 4283, 10 noiembrie 2015)

2660. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Grădinița, raionul Căușeni (nr. 4284, 10 noiembrie 2015)

2661. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Taraclia, raionul Căușeni (nr. 4285, 10 noiembrie 2015)

2662. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Tocuz, raionul Căușeni (nr. 4286, 10 noiembrie 2015)

2663. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Topala, raionul Cimișlia (nr. 4287, 10 noiembrie 2015)

2664. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Dondușeni, raionul Dondușeni (nr. 4288, 10 noiembrie 2015)

2665. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Drochia, raionul Drochia (nr. 4289, 10 noiembrie 2015)

2666. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pervomaiscoe, raionul Drochia (nr. 4290, 10 noiembrie 2015)

2667. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Dubăsari (nr. 4291, 10 noiembrie 2015)

2668. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Edineţ (nr. 4292, 10 noiembrie 2015)

2669. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Edineț, raionul Edineț (nr. 4293, 10 noiembrie 2015)

2670. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Alexeevca, raionul Edineț (nr. 4294, 10 noiembrie 2015)

2671. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Hincăuți, raionul Edineț (nr. 4295, 10 noiembrie 2015)

2672. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Fălești (nr. 4296, 10 noiembrie 2015)

2673. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Logofteni, raionul Fălești (nr. 4297, 10 noiembrie 2015)

2674. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pruteni, raionul Fălești (nr. 4298, 10 noiembrie 2015)

2675. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Domulgeni, raionul Florești (nr. 4299, 10 noiembrie 2015)

2676. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cobani, raionul Glodeni (nr. 4300, 10 noiembrie 2015)

2677. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ustia, raionul Glodeni (nr. 4301, 10 noiembrie 2015)

2678. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Caracui, raionul Hîncești (nr. 4302, 10 noiembrie 2015)

2679. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bardar, raionul Ialoveni (nr. 4303, 10 noiembrie 2015)

2680. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Chiperceni, raionul Orhei (nr. 4304, 10 noiembrie 2015)

2681. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pelivan, raionul Orhei (nr. 4305, 10 noiembrie 2015)

2682. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Rîșcani, raionul Rîșcani (nr. 4306, 10 noiembrie 2015)

2683. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Chișcăreni, raionul Sîngerei (nr. 4307, 10 noiembrie 2015)

2684. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Rădoaia, raionul Sîngerei (nr. 4308, 10 noiembrie 2015)

2685. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cojușna, raionul Strășeni (nr. 4309, 10 noiembrie 2015)

2686. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Corten, raionul Taraclia (nr. 4310, 10 noiembrie 2015)

2687. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Inești, raionul Telenești (nr. 4311, 10 noiembrie 2015)

2688. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ferapontievca, UTA Găgăuzia (nr. 4312, 10 noiembrie 2015)

2689. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de inițiativă privind desfășurarea referendumului republican (nr. 4315, 20 noiembrie 2015)

2690. Hotărîre cu privire la cererea de înregistrare a grupului de iniţiativă pentru desfăşurarea referendumului republican constituțional (nr. 4316, 20 noiembrie 2015)

Acte ale Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

2691. Hotărîre cu privire la acreditarea Instituției Medico-Sanitare Publice Institutul de Medicină Urgentă (nr. AC-5/1.1., 17 noiembrie 2015)

2692. Hotărîre cu privire la acreditarea Institutului de Energetică (nr. AC-5/1.2., 17 noiembrie 2015)

2693. Hotărîre cu privire la acreditarea Institutului de Fiziologie şi Sanocreatologie (nr. AC-6/1., 3 decembrie 2015)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

2694. Hotărîre cu privire la termenele de prezentare de către bănci a unor rapoarte (nr. 152, 17 decembrie 2015)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte