Nr. 330-334 08.09.2017


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

569. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de militari ai Armatei Naționale (nr. 358-VIII, 30 august 2017)

570. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Civic” domnului Dmitrii SVETUȘKIN (nr. 359-VIII, 30 august 2017)

571. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Civic” doamnei Tatiana MEREUȚA (nr. 360-VIII, 30 august 2017)

572. Decret privind conferirea de distincții de stat unor veterani ai Armatei Naționale (nr. 361-VIII, 3 septembrie 2017)

573. Decret privind conferirea de distincţii de stat unui grup de lucrători din complexul de gospodărire a gazelor (nr. 362-VIII, 3 septembrie 2017)

574. Decret privind conferirea de distincţii de stat unor colaboratori ai Serviciului Vamal (nr. 363-VIII, 4 septembrie 2017)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

814. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1187 din 22 decembrie 2010 (nr. 710, 6 septembrie 2017)

815. Hotărîre pentru aprobarea semnării Protocolului de modificare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Lituania cu privire la colaborarea în domeniul standardizării, metrologiei și evaluării conformității, semnat la Chișinău la 29 septembrie 2010 (nr. 711, 6 septembrie 2017)

816. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Protocolului cu privire la modificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus cu privire la traficul auto internaţional şi Protocolului adiţional de aplicare a acestuia din 9 aprilie 1994 (nr. 712, 6 septembrie 2017)

817. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului dintre Republica Moldova şi Republica Slovacă, întocmit la Chișinău la 19 iulie 2017, la Tratatul între Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste şi Republica Socialistă Cehoslovacă privind asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală, întocmit la Moscova la 12 august 1982 (nr. 713, 6 septembrie 2017)

818. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 714, 6 septembrie 2017)

819. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra amendamentului înaintat la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 715, 6 septembrie 2017)

820. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 716, 6 septembrie 2017)

821. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei (nr. 717, 6 septembrie 2017)

822. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului VIII al Legii nr. 290 din 16 decembrie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 718, 6 septembrie 2017)

823. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile şi mobile (nr. 719, 6 septembrie 2017)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1697. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 117, 11 august 2017)

Acte ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

1698. Ordin cu privire la atribuirea categoriilor profesionale la specialitatea “Arheologie” și înscrierea în Registrul Arheologilor din Republica Moldova (nr. 48, 25 august 2017)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1699. Ordin cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea sistemului de tranzit pe teritoriul Republicii Moldova (nr. 310-O, 4 august 2017)

Acte ale Inspectoratului General al Poliției de Frontieră

1700. Ordin cu privire la procedura de ştampilare a documentelor de trecere a frontierei de stat (nr. 588, 29 august 2017)

1701. Ordin cu privire la stabilirea procedurii de refuz al intrării/ieșirii în/din Republica Moldova (nr. 589, 29 august 2017)

Acte ale Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru

1702. Ordin privind aprobarea Instrucţiunii cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de teren (nr. 70, 4 august 2017)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

1703. Hotărâre privind tarifele la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (nr. 342/2017, 4 septembrie 2017)

1704. Hotărâre privind tarifele la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (nr. 343/2017, 4 septembrie 2017)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1705. Hotărîre cu privire la prescrierea repetată Întreprinderii cu Capital Străin Broker de Asigurare „INSURANCE CONSULTING & SOLUTIONS”S.R.L. (nr. 38/2, 1 septembrie 2017)

1706. Hotărîre сu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „GALAS” S.A. (nr. 38/3, 1 septembrie 2017)

1707. Hotărîre referitor la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „GENERAL ASIGURĂRI” S.A. (nr. 38/4, 1 septembrie 2017)

1708. Hotărîre referitor la reperfectarea licenţei Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A. (nr. 38/5, 1 septembrie 2017)

1709. Hotărîre referitor la reperfectarea licenţei Societăţii pe Acțiuni „MOLDASIG” (nr. 38/6, 1 septembrie 2017)

1710. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Asociaţiei de Economii şi Împrumut „VIIȘOARA-DOMNEASCĂ” (nr. 38/9, 1 septembrie 2017)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1711. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la Bișkek, Republica Kîrgîză (nr. 1079, 29 august 2017)

1712. Hotărîre cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului orașului Sîngera, municipiul Chișinău (nr. 1080, 29 august 2017)

1713. Hotărîre cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului comunei Berlinți, raionul Briceni (nr. 1081, 29 august 2017)

1714. Hotărîre cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului satului Căpriana, raionul Strășeni (nr. 1082, 29 august 2017)

1715. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cobusca Nouă, raionul Anenii Noi (nr. 1083, 29 august 2017)

1716. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Mărcăuți, raionul Briceni (nr. 1084, 29 august 2017)

1717. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Satul Nou, raionul Cimișlia (nr. 1085, 29 august 2017)

1718. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Criuleni (nr. 1086, 29 august 2017)

1719. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Dondușeni, raionul Dondușeni (nr. 1087, 29 august 2017)

1720. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Lopatnic, raionul Edineț (nr. 1088, 29 august 2017)

1721. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cuhureștii de Sus, raionul Florești (nr. 1089, 29 august 2017)

1722. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Gura Căinarului, raionul Florești (nr. 1090, 29 august 2017)

1723. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cioara, raionul Hîncești (nr. 1091, 29 august 2017)

1724. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Bilicenii Vechi, raionul Sîngerei (nr. 1092, 29 august 2017)

1725. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Voinova, raionul Strășeni (nr. 1093, 29 august 2017)

1726. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Telenești (nr. 1094, 29 august 2017)

1727. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Năpădeni, raionul Ungheni (nr. 1095, 29 august 2017)

1728. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Baurci, UTA Găgăuzia (nr. 1096, 29 august 2017)

1729. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale în componența Comisiei naționale pentru constituirea circumscripțiilor uninominale permanente (nr. 1097, 29 august 2017)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1730. Extras din Hotărîrea nr. 518/24 din 1 august 2017 cu privire la modificarea Regulamentului privind stabilirea gradelor de complexitate unice naţionale a cauzelor judiciare civile, penale şi contravenţionale și actualizării Nomenclatorului gradelor de complexitate, parte componentă a acestuia.

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1731. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii (nr. 229, 28 august 2017)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte