Nr. 301-315 18.08.2017


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

514. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii comunicațiilor electronice nr. 241/2007 (nr. 325-VIII, 7 august 2017)

515. Lege pentru modificarea și completarea Legii comunicațiilor electronice nr. 241/2007 (nr. 135, 7 iulie 2017)

516. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de avans dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru pregătirea proiectului propus „Modernizarea serviciilor guvernamentale” (nr. 295-VIII, 26 iulie 2017)

517. Lege pentru ratificarea Acordului de avans dintre Republica Moldova şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru pregătirea proiectului propus „Modernizarea serviciilor guvernamentale” (nr. 137, 13 iulie 2017)

518. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la sistemul de adrese (nr. 328-VIII, 14 august 2017)

519. Lege cu privire la sistemul de adrese (nr. 151, 14 iulie 2017)

520. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 332-VIII, 14 august 2017)

521. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 152, 14 iulie 2017)

522. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 336-VIII, 14 august 2017)

523. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 153, 14 iulie 2017)

524. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 330-VIII, 14 august 2017)

525. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 156, 20 iulie 2017)

526. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 (nr. 331-VIII, 14 august 2017)

527. Lege pentru modificarea şi completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 (nr. 157, 20 iulie 2017)

528. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la biblioteci (nr. 333-VIII, 14 august 2017)

529. Lege cu privire la biblioteci (nr. 160, 20 iulie 2017)

530. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 334-VIII, 14 august 2017)

531. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 168, 20 iulie 2017)

532. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Programului național în domeniul concurenței și ajutorului de stat pentru anii 2017-2020 (nr. 335-VIII, 14 august 2017)

533. Lege pentru aprobarea Programului național în domeniul concurenței și ajutorului de stat pentru anii 2017–2020 (nr. 169, 20 iulie 2017)

534. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 327-VIII, 14 august 2017)

535. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 175, 21 iulie 2017)

536. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 344-VIII, 16 august 2017)

537. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 178, 21 iulie 2017)

538. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului educației al Republicii Moldova (nr. 326-VIII, 14 august 2017)

539. Lege pentru modificarea şi completarea Codului educației al Republicii Moldova (nr. 191, 21 iulie 2017)

540. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 329-VIII, 14 august 2017)

541. Lege pentru modificarea Legii nr. 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 192, 21 iulie 2017)

542. Decret cu privire la instituirea Consiliului societății civile pe lîngă Președintele Republicii Moldova (nr. 309-VIII, 28 iulie 2017)

543. Decret privind abrogarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 219-VII din 6 august 2012 (nr. 320-VIII, 31 iulie 2017)

544. Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 339-VIII, 15 august 2017)

545. Decret privind eliberarea doamnei Eugenia FISTICAN din funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău (nr. 340-VIII, 15 august 2017)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

16. Hotărîre privind Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și unor instituții din subordine pe anul 2016 și Raportul de audit privind conformitatea activității Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și a unor entități din subordine în anul 2016 (nr. 32, 5 iulie 2017)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

730. Hotărîre pentru aprobarea semnării Memorandumului de cooperare dintre Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Justiţiei, Transparenţei şi Drepturilor Omului al Republicii Elene (nr. 630, 14 august 2017)

731. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului-cadru de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Alteţei Sale Serenisime Prinţul de Monaco, întocmit la Chişinău la 4 mai 2017 (nr. 631, 14 august 2017)

732. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 632, 14 august 2017)

733. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii India privind cooperarea în domeniul carantinei și protecției plantelor (nr. 633, 14 august 2017)

734. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Amendamentului, încheiat prin schimb de scrisori, la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind Programul-cadru de suport al acordurilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană (Planul naţional de acțiuni 2013), încheiat la 23 aprilie 2014 (nr. 634, 14 august 2017)

735. Hotărîre privind edificarea în satul Doroțcaia, raionul Dubăsari, a bustului lui Terentii Evstratiev (nr. 635, 14 august 2017)

736. Hotărîre privind modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 78 din 15 februarie 2017 (nr. 636, 14 august 2017)

737. Hotărîre pentru aderarea Guvernului Republicii Moldova la Hotărîrea Consiliului şefilor de guverne al Comunităţii Statelor Independente cu privire la modificarea Regulamentului Biroului pentru coordonarea combaterii criminalităţii organizate şi altor infracţiuni periculoase pe teritoriul statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente, semnată la Kazan la 26 mai 2017 (nr. 637, 14 august 2017)

738. Hotărîre pentru aprobarea semnării Protocolului de modificare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia Eurasiatică de Brevete privind protecţia juridică a invenţiilor pe teritoriul Republicii Moldova după denunţarea de către Republica Moldova a Convenţiei eurasiatice de brevete, semnat la Chişinău la 12 aprilie 2012 (nr. 638, 14 august 2017)

739. Hotărîre cu privire la aprobarea obiectivelor și a condițiilor parteneriatului public-privat pentru dezvoltarea activităților SA „Loteria Națională a Moldovei”, precum și a cerințelor generale privind selectarea partenerului privat (nr. 639, 14 august 2017)

740. Hotărîre cu privire la efectuarea vînătorii în sezonul de vînătoare 2017-2018 (nr. 640, 14 august 2017)

741. Hotărîre pentru modificarea şi completarea anexelor nr.1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1468 din 30 decembrie 2016 (nr. 641, 14 august 2017)

742. Hotărîre privind rechemarea din funcţie a domnului Oleg TATARCIUC (nr. 642, 14 august 2017)

743. Hotărîre cu privire la modificarea Statutului executării pedepsei de către condamnaţi (nr. 643, 15 august 2017)

744. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea organelor de probaţiune (nr. 644, 15 august 2017)

745. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 645, 15 august 2017)

746. Hotărîre privind iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Amendamentului, încheiat prin schimb de scrisori, la Acordul de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Programul de suport al instituirii Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător în Republica Moldova, semnat la 6 noiembrie 2014 (nr. 646, 15 august 2017)

747. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 647, 15 august 2017)

748. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional la Convenția europeană de extrădare, întocmit la Strasbourg la 10 noiembrie 2010 şi semnat de Republica Moldova la 12 aprilie 2013 (nr. 648, 15 august 2017)

749. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocoalelor de amendare a articolului 50 alineatul a) şi articolului 56 din Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, semnate la Montreal la 6 octombrie 2016 (nr. 649, 15 august 2017)

750. Hotărîre pentru modificarea punctului 26 din Regulamentul cu privire la sistemele speciale de telecomunicaţii ale Republicii Moldova (nr. 650, 15 august 2017)

751. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului în domeniul securităţii sociale dintre Republica Moldova şi Republica Turcia, întocmit la Chişinău la 5 mai 2017 (nr. 651, 15 august 2017)

752. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 972 din 18 octombrie 2010 (nr. 652, 15 august 2017)

753. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 (nr. 653, 16 august 2017)

754. Hotărîre cu privire la constituirea comisiilor pentru organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a funcțiilor publice de conducere de nivel superior (nr. 654, 16 august 2017)

755. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 655, 16 august 2017)

756. Dispoziţie (nr. 84-d, 11 august)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei şi Infrastructurii al Republicii Moldova

1546. Ordin cu privire la abrogarea unor documente normative (nr. 113, 3 august 2017)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1547. Ordin cu privire la publicarea Raportului privind executarea bugetului de stat pentru anul 2016 (nr. 115, 7 august 2017)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

1548. Ordin cu privire la sancţiunile cuprinzătoare aplicate Republicii Populare Democrate Coreene prin adoptarea rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite S/RES/2371 (2017) din 5 august 2017 (nr. 1014-S-09, 8 august 2017)

1549. Decizie cu privire la alinierea la măsuri restrictive internaţionale ale Uniunii Europene privind Siria (nr. 1013-S-08, 8 august 2017)

Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

1550. Ordin privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 2 din 15 ianuarie 2016 (nr. 67, 11 august 2017)

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

1551. Indicii preţurilor de consum.

Acte ale Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru

1552. Ordin cu privire la crearea Grupului de lucru pentru partajarea seturilor de date spațiale și a serviciilor aferente (nr. 66, 31 iulie 2017)

1553. Ordin cu privire la crearea Grupului de lucru tehnic pentru realizarea infrastructurii naționale de date spațiale (nr. 67, 31 iulie 2017)

1554. Ordin cu privire la crearea Grupului de lucru pentru ridicarea capacității în domeniu (nr. 68, 31 iulie 2017)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

1555. Hotărîre cu privire la prezentarea către ENTSO-E a informaţiilor despre piaţa energiei electrice a Republicii Moldova şi publicarea acestora (nr. 299/2017, 26 iulie 2017)

Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile

1556. Ordin cu privire la introducerea modificărilor în Regulamentul „Sisteme de management al siguranţei (SMS)” (nr. 19/GEN, 31 iulie 2017)

1557. Ordin privind aprobarea documentului „Mijloace acceptabile de punere în conformitate - Structura recomandată aferentă planului de afaceri pentru operatorii aerieni” (nr. 20/GEN, 31 iulie 2017)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1558. Hotărâre privind modificarea Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.13/4 din 25.03.2016 (nr. 35/1, 11 august 2017)

1559. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.57/2 din 18.11.2016 (nr. 35/2, 11 august 2017)

1560. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 35/4, 11 august 2017)

1561. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 35/5, 11 august 2017)

1562. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 35/6, 11 august 2017)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1563. Decizie cu privire la examinarea sesizării dlui Serghei BAGRIN, f/nr. din 20.06.2017 (nr. 17/111, 21 iulie 2017)

1564. Decizie cu privire la examinarea sesizării dlui Andrei Năstase, liderul Partidului Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”, f/nr. din 29.05.2017 (nr. 17/112, 21 iulie 2017)

1565. Decizie cu privire la examinarea autosesizării membrului Consiliului Coordonator al Audiovizualului, O. Barbălată (nr. 17/113, 21 iulie 2017)

1566. Decizie cu privire la examinarea sesizării dlui I. Ciubotaru, f/nr. din 23.05.2017 (nr. 17/114, 21 iulie 2017)

1567. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a autorizației de retransmisie „SUN COMMUNICATIONS” SRL (nr. 17/117, 21 iulie 2017)

1568. Decizie cu privire la aprobarea modelului Condițiilor la licența de emisie (nr. 17/118, 21 iulie 2017)

1569. Decizie cu privire la aprobarea modelului Grilei de emisie pentru posturile TV și radio aflate sub jurisdicția Republicii Moldova și abrogarea Deciziei CCA nr. 106 din 6 iulie 2012 (nr. 17/119, 21 iulie 2017)

1570. Decizie cu privire la modificarea deciziilor CCA nr. 83 din 30.09.2008 și nr. 14/83 din 17.05.2016 „Despre Instrucțiunea cu privire la adoptarea deciziilor motivate la acordarea licențelor prin concurs” (nr. 17/120, 21 iulie 2017)

1571. Decizie cu privire la examinarea cererilor de reperfectarea licențelor de emisie (nr. 18/123, 3 august 2017)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1572. Ordonanţă cu privire la înlocuirea temporară a lichidatorului Băncii de Economii S.A. în proces de lichidare BC „INVESTPRIVATBANK” S.A. în proces de lichidare (nr. 23-01009/5, 11 august 2017)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte